Zaměstnanci školy

ředitel školy: SKOPAL Vítězslav Mgr.                                 reditel@zshornicerekev.cz

zástupce ředitele školy: KOLÁŘOVÁ Miroslava Mgr.        zastupce@zshornicerekev.cz

 učitelé třídní  konzultace e-mail
ANGELISOVÁ Marie PeadDr. VI.    
HAŠKOVÁ Ivana Mgr. IV.    
PETRÁKOVÁ Kateřina Mgr. V.    
JÍROVÁ Milada Mgr. I.    
KODYSOVÁ Jana Mgr. II.    
PROCHÁZKOVÁ Lenka Bc. VII.    
MACHALOVÁ Hana Ing. IX.    
MÄSIAROVÁ Jana Mgr. III.    
SKOPALOVÁ Hana Mgr.      
SOBEK Jan Mgr.  VIII.

 Út.: 13:00 - 14:00; St.:13:15 - 14:00

 

Školní družina:

DRDOVÁ Eva   vedoucí školní družiny  druzina@zshornicerekev.cz
ŠMÍDOVÁ Eva    vychovatelka, AP  

Provozní zaměstnanci:

BOCKOVÁ Barbora Bc.  ekonomka školy  kancelar@zshornicerekev.cz
DRDA Jaromír  školník  
NEŽERKOVÁ Věra  uklízečka  
HURDOVÁ Jana  uklízečka  

Školní kuchyně:

BRAUNOVÁ Miroslava  vedoucí školní jídelny  jidelna@zshornicerekev.cz
HRADECKÁ Libuše  vedoucí kuchařka  
HURDOVÁ Olga  kuchařka  
BAUEROVÁ Petra  kuchařka  
HURDOVÁ Aneta  kuchařka