Horní menu

Akce na tento měsíc

 Září 2020

1.9.    První školní den    

Žáci druhého až devátého ročníku přicházejí do školy žákovským vstupem (přístavba-šatny) od 7:10 do 7:25, u vstupu do levé i pravé části šaten připravena dezinfekce na ruce, pokračují do svých tříd. Ve třídách program s třídními učiteli do 9:30, pak buď na oběd (přihlášení během první hodiny ve třídě) nebo domů. Od 2.9. do 7.9. adaptační týden (bez odpoledního vyučování).

         Žáci prvního ročníku v 8:00 přivítání před vstupem do hlavní budovy, zvláštní program ve třídě a ve školní družině, prohlídka školy. Od 2.9. speciální adaptační týden.

 4.9.   Závody dračích lodí   !!! ZRUŠENO (3.9. v 9:00) !!!

           Dvě žákovské posádky v dopoledních hodinách na Zámeckém rybníku.

17.9. Branný závod v Jihlavě  ZRUŠENO VZHLEDEM KE ZHORŠENÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE (7.9.2020)

           Vybrané smíšené družstvo starších žáků, pořádá TRIVIS Jihlava.

24.9. Pasování na čtenáře

           Letošní druháčky o pasování na čtenáře v červnu připravila mimořádná opatření, proto se v místní knihovně uskuteční v září.

28.9. STÁTNÍ SVÁTEK

 

unnamed.jpg
 
 
 
 

Důležité upozornění:

Přihlásit nebo odhlásit stravu si může strávník 1 den předem do 14.00 hodin. V pondělí ráno do 7. 00 hodin. Odhlášky na tel. čísle 565 396 222, e-mail jidelna@zshornicerekev.cz nebo osobně v jídelně.