Horní menu

Aktuality ze třídy

Týden od 22. do 26.6.2020

Čj - Shoda přísudku s podmětem

      Věta jednoduchá, souvětí

       Přímá a nepřímá řeč

       PS str. 48 - 53

 

M - aritmetika - Užití matematických vědomostí

      UČ str. 61 - 64

      PS str. 48

 

M - geometrie - Užití matematických vědomostí

       UČ str. 61 - 64

       PS str. 47, 48

 

Přv - Mimořádné události

       UČ str. 93, 94

       PS str. 44, 47, 48

 

Vl - Kulturní památky evropských dějin

      UČ str. 66, 67

      Hory a oblasti s neporušenou přírodou

      UČ str. 68, 69

      PS str. 48, 49, 50

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Týden od 15. do 19.6.2020

ČJ - Skloňování číslovek základních, Opakování

       UČ str.  113, 114, 115

       PS str. 41, 42, 43

      Skladba - je to poslední učivo 5. ročníku, většinu jsme probírali již v minulém školním roce, proto zadávám pouze některá cvičeni v PS.

                       V případě nejasnosti nahlédněte do učebnice.

                       PS str. 44, 45, 46, 47

 

M - aritmetika - Užití matematických vědomostí

       UČ str. 57, 58, 59, 60

       PS str. 46, 47

 

M - geometrie - Užití matematických vědomostí

      UČ str. 57, 58, 59, 60

      PS str. 44, 45, 46

 

Přv - První pomoc

         UČ str. 89, 90, 91, 92

         PS str. 43, 45, 46

 

Vl - Evropa - Hospodářství, Obyvatelstvo

       Cestujeme po Evropě

       UČ str. 63, 64, 65

       PS str. 45, 46, 47

Aj

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Týden od 8. do 12.6.2020

Čj - Skloňování zájmen my, vy, on, ona, ono

       Opakování zájmen

       UČ str. 104, 105, 106, 107

       PS str. 38, 39 a/b

       Číslovky

       UČ str. 110, 111, 112,    PS str. 40

 

M - aritmetika - Příklady k procvičování

                             Užití matematických vědomostí

      UČ str. 54, 55, 56

      PS str. 44, 45

 

M - geometrie - Opakování

                             Prostorová geometrie

                             Závěrečné opakování

      UČ str. 54, 55, 56

      PS str. 42, 43

 

Přv - Osobní bezpečí - UČ str. 85, 86, 87, 88

                                        PS str. 42

 

Vl - Evropa - Podnebí, Rostliny a živočichové

       UČ str. 60, 61, 62

       PS str. 43,44

angličtina 5. třída 7.6.-12.6..docx

  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Týden od 1. do 5.6.2020

Čj - Zájmena vztažná, neurčitá, záporná

      UČ str. 99, 100

      PS str. 35, 36

      Skloňování zájmen osobních - já, ty, on

      UČ str. 101, 102, 103

      PS str. 37

 

M - aritmetika

      Příklady k procvičování

      UČ str. 52, 53

      PS str. 42, 43

 

M - geometrie

      Síť kvádru a povrch kvádru

      UČ str. 52, 53

      PS str. 40, 41

 

Přv - Zdraví a závislost

        UČ str. 83, 84

        PS str. 41

 

Vl - Evropa - Vodstvo

       UČ str. 57, 58, 59

       PS str. 42, 43/2,3

Anglický jazyk

aj 1.6.-5.6..docx

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________