Horní menu

Týden od 14.4. do 17.4.2020Týden od 14.4. do 17.4.2020

 

Český jazyk:

Dobrý den po Velikonocích.

Kontrola větných členů

Přitiskla si dlaně k ústům. (ona), Př, PT, PUM

Chovej se zdvořile. (ty), Př, PUZ

Po nějaké chvíli se vrátil. (on), PKS, PUM, Př

Obchod je zavřený, pro nemoc. PO, Př, PU příčiny,

Petr se nemohl soustředit kvůli bolesti hlavy. PO, Př, PU příčiny, PKN

 

NOVÉ učivo – na dny 14.-17.4.

 

KONTROLNÍ cvičení

1. Doplňte i/y:

přib tá deska, dob_tá pevnost, pob_t v přírodě, pob_t střechu plechem, zb____- tý člověk, sb_tá ohrada, náb_tková prodejna, nab_dkový katalog, b ograf, b _ cykl, B____, Zb_něk, B ______ B_____, Boub_n, Pardub_ce

2. Sousloví podtrhněte:

Pythag6rova věta, dlouhá věta, jednočlenná věta, nové kolo, jízdní kolo, mlýnské kolo, muchomůrka zelená, zelený list, červené víno, bílá káva

3. Uvádějte ke slovům zdrobněliny:

strom -__________________________ duub _ -

hoch -__________________________ slovo -__________________

4. Určete slovní druhy vyznačených slov:

Několik domů______________ , šli jsme domů_______ , mám nejraději

ráno________ , ráno se mi nechtělo______ , tu dívku_____ , tu jsem__

5. Doplňte velké nebo malé počáteční písmeno:

Největší jezero na světě je aspické oře. Pařížská ifelova ěž je vyso-

ká přes 300 m. Od friky dělí vropu tředozemní oře. Sídlem prezi-
denta pojených států merických je město Washington.

 

6. Doplňte předložky s nebo z:

Přijel bratrem. Přijeli Prahy. Bydlí babičkou. Obilí zmizelo polí. Po­zdrav hor. Opisovali jsme tabule. Pojedu dědou.

7. Doplňte znaménka za větami a určete druh podle postoje mluvčího:

K čemu by vám taková věc byla__________ K večeru se vítr utišil___

Staň se tedy po vašem___________ Nemáme se vrátit__________

8. Určete větné členy:

Na náměstí se shromažďovaly davy lidí. Lesy v údolí zaplavila velká voda.

 

9. Rozlište věty podmětné a předmětné:

Nevím, co si mám o tom myslet.________ Je pravda, že večer pršelo.___

Co se stalo, bylo dlouho záhadou._________ Nedozvěděli jsme se, komu to

pařilo. _________ Poznali jsme, kdo nám květiny přinesl.____ Komu se

nelení, tomu se zelení.__________ O kom se mluví, ten se zjeví.

 

 

O větách vedlejších jsme mluvili loni. Na Vv se ptáme stejně jako na větný člen.

Zkontrolujeme příští týden.

 

Dějepis:

Rok 1848 – Německo (str.92-93)

Přečíst, zápis – po doplnění přepiš, nebo nalep do sešitu

 

Revoluce v Německu

Cíl – liberalizace poměrů + sjednocení

Jaro 1848 – Frankfurt nad Mohanem- probíhá jednání…………………………………, úkol – vypracovat……………………………………………………….

Dvě koncepce řešení, jak sjednotit Německo:

Velkoněmecká – všechna území, která patřila do Německého spolku (str.67 – mapa)

Maloněmecká – území bez Rakouska, Čech a Moravy (Prusko chce získat převahu

nad……………………………..)

Maloněmeckou koncepci odmítl jménem českých zemí…………………………………………………….

Nová ústava vytvořená ve Frankfurtu osahovala také volební ………………………………………………,

králem byl zvolen………………………………………………

Potlačil……………………………vojensky, tím posílil postavení Pruska v Německém spolku.

 

https://edu.ceskatelevize.cz/frantisek-palacky-5e44251f2773dc4ee413a0a6

 

https://edu.ceskatelevize.cz/starocesi-a-mladocesi-5e441a90f2ae77328d0a6dc2

 

Matematika 8. ročník

Zdravím Vás v povelikonočním týdnu, který bude opět o něco kratší. Věřím, že jste si předchozí dny i přes všechna opatření užili a můžeme pokračovat v učivu válce.

Do sešitu si zapište:

Slovní úlohy na výpočet povrchu válce

Nejdříve se podívejte na výukové video na následujícím odkazu (tento odkaz je rovněž vložen v MS Teams ve složce soubory):

https://www.youtube.com/watch?v=ddNywaSYpP0

Všimli jste si v tomto videu nějaké chyby? Pokud ano, napište mi ji do mailu zastupce@zshornicerekev.cz. Jinak příklady můžete dle tohoto videa směle počítat (chyba není faktická).

A nyní vypočítejte z učebnice následující příklady: 63/7

63/10

Objem válce

Odvození vzorce: 64/11.1. (vzorec si zapište do sešitu)

Zhlédněte video k výpočtům objemu válce (opět i v MS Teams)

https://www.youtube.com/watch?v=So5v2saines

Vypočítejte dle řešeného 64/11.2. příklad 64/11.3. d)

 

Slovní úlohy na výpočet objemu válce

Učebnice: 64/13

Dle řešeného příkladu 65/17.1. vypočtěte 65/17.2. a) Vzpomeňte, je výhodnější si ze vzorce pro výpočet objemu nejdříve vyjádřit neznámou, kterou chci počítat a pak teprve dosazovat.

 

Připomínám pro ty, kteří neodeslali úkol z minulého týdne: Pro ověření učiva mi vyfoťte či oskenujte váš poslední list s výpočty v sešitě matematiky a vložte jako přílohu mailu s názvem: M8 příjmení/4.t. Vše odešlete se stejným názvem předmětu mailu na zastupce@zshornicerekev.cz.

 

Chemie 8. ročník

Z předvelikonočního týdne zůstává procvičování chemického názvosloví (viz. 3 přílohy minulého týdne). Jak jste se sami přesvědčili, k němu potřebujete neochvějně umět názvy a značky prvků. V příloze proto tedy přikládám k vytištění osmisměrku na prvky. Po jejím vyluštění vám vyjde název kapitoly, kterou se od tohoto týdne budeme zabývat.

Do sešitu si nadepište: KYSELINY A HYDROXIDY

Podnadpis: Kyselost a zásaditost roztoků

Učebnice str. 104-105 – přečtěte a vypište si poznámky (důležité pojmy: indikátory, pH, kyselé deště – nakreslete si obr. 201/str. 105)

K tomuto tématu jsem vám do MS Teams vložila video Stupnice pH – indikace kyselin a zásad.

Osmisměrka - prvky.pdf

 

Anglický jazyk:

Aj 8 New York 16. týden.pdf

 

Německý jazyk:

Přelož do sešitu:

Co umíš dělat?

 

Umíš pěkně zpívat?

Jsi smutný nebo veselý?

Dítě se mazlí s křečkem.

Jedeš k babičce?

Ne, já jedu k dědečkovi.

Víš všechno?

Ne, já nevím všechno.

Jaký je tvůj králíček?

Přijdeš brzy domů?

Piješ rád kakao?

Co dáš koze?

Já dám koze krmení.

Je ten koláč sladký?

On přijde hned.

Chtěl by ses učit?

 

Při videohovoru zkontrolujeme!

 

Procházej si cvičení 3. lekce, snaž se porozumět. Na str. 62 a 63 je text: Wer will mehr wissen? Zapiš si a uč se nová slovíčka.

 

Přírodopis:

*Učebnice str. 48 -49: Nervová soustava.

Přečti si učivo a do sešitu vypracuj:

1. Centrální NS = mozek a mícha.

2. Obvodová NS – nervy.

3. Význam NS – řídí činnost všech orgánů a zajišťuje komunikaci s okolním prostředím.

4. Základem NS je neuron = nervová buňka.

5. V PS popiš stavbu neuronu.

6. Co je vzruch?

7. Na začátku školního roku jsme se učili o reflexech. Zopakuj si, co je reflex podmíněný a nepodmíněný a v PS ( Nervová soustava ) rozděl uvedené reflexy podle zadání.

*V Teams udělej kvíz: vylučovací a kožní soustava – 15.4.

 

Zeměpis:

*Minulý týden jsem vám zaslala schéma rozdělení průmyslu.

V PS vyplň list rozdělení průmyslu – str. 30.

Na internetu vyhledej a do sešitu napiš:

1. Vysvětli pojmy - high technology a Silicon Valley.

2. Které průmyslové firmy sídlí ve tvém okolí, a v jakém oboru vyrábí své produkty.

 

Fyzika:

Ohmův zákon - učebnice str. 137-145

V Teamsech mají děti další doplnění učiva.

 

 

!!! Tento pracovní list naleznete také v aplikaci Microsoft Teams, kde ho můžete vypracovat po přihlášení pomocí údajů, které jste dostali od třídní učitelky !!!

Pokud můžete, tak pracujte v Microsoft Teams.

 

1) Jak se jmenuje orgán, v němž se vyvíjí lidský zárodek?

 

…………………………………………………………………………………………………………………

2) Jak se nazývá splynutí mužské a ženské pohlavní buňky?

 

…………………………………………………………………………………………………………………

3) Jak se nazývá proces narození dítěte?

 

…………………………………………………………………………………………………………………