Horní menu

Beseda se spisovatelkouDne  17 . března 2016 se žáci tří ročníků I. stupně a po nich žáci tří ročníků II. stupně

naší školy zúčastnili besedy se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, která byla

uspořádána ve spolupráci s městskou knihovnou.

Paní Fišarová se mladším dětem nejprve představila jako maminka dvou synů,

paní učitelka a spisovatelka. Vyprávěla dětem, kde sbírá náměty pro své knihy,

jaké všechny kroky musí učinit, než knihu schválí nakladatelství a než se dostane

do tisku a na pulty knihkupectví. Dětem přečetla i poutavou ukázku ze své knihy

Náš dvůr má tajemství. Děti měly mnoho všetečných a zajímavých dotazů,

na které paní Fišarová ráda odpověděla.

Se staršími dětmi si paní spisovatelka povídala o knize pro starší čtenáře, která

se jmenuje Nikolina cesta. Kniha  je věnována klukům a holkám, kteří to v dětství

nemají lehké. Autorka by je ráda povzbudila, aby se vydali na cestu směřující

ke zlepšení jejich situace.

O tom, že  knihy děti zaujaly, svědčí i fakt, že oba představené tituly, které zakoupil

p. Václavík do místní knihovny, jsou již v oběhu mezi čtenáři.  (mh)

Autorské čtení – Nikolina cesta je román, který přijela představit jeho autorka, paní Michaela Fišarová.

Žáci ZŠ Horní Cerekev (7. – 9.tř.) měli možnost vidět a slyšet autorku při představování knihy. Slyšeli, proč a jak kniha vznikala, slyšeli citace z románu.

Autorka vysvětlila posluchačům, proč volila téma své práce – domácí násilí a jeho řešení.

Hlavní hrdinka románu, 15letá Niki, má odvahu řešit rodinné problémy, i když její matka má strach a situaci neřeší.

Paní Fišarová děti zaujala, její vypravování bylo velice zajímavé, děti si uvědomily, s jakými problémy se musí mnozí z nich vyrovnat.                     (ang)

 

Přidáno album do fotogalerie.