Horní menu

Rekonstrukce 33Týden od 8. do 14. 7. 2019:

Ze zápisu z kontrolního dne 12. 7. 2019:

Průběh výstavby II. etapy :

1)   Zúčastněné strany dnešního dne provedly prohlídku stavby s tím, že se provádí tyto práce:

a)   2.N.P. – stavební část – odstraněny jsou podlahové vrstvy až na horní záklop trámů, probíhá výměna poškozených částí záklopů

b)     2.N.P. – elektroinstalace – dokončeny jsou trasy hrubých rozvodů elektrokabelů

c)     2.N.P. – probíhají instalace rozvodů slaboproudu

d)    2.N.P. – provádí se vodorovný a svislý přesun stavební sutě - násypů z učeben a kabinetů           a její odvoz ze staveniště

Odvoz suti a demontáž dřevěného portálu v mezipatře:

IMG_20190708_084720.jpgIMG_20190708_103037.jpg

Koberec na stěnách tělocvičny výrazně zlepšil akustické podmínky, zapuštěné kompaktní otevíratelné zábrany před okny a radiátory zase zvýšily bezpečnost při cvičení:

IMG_20190712_083009.jpgIMG_20190711_094056.jpg

Zanedbatelná není ani estetický vzhled tělocvičny...

IMG_20190712_083526.jpgIMG_20190712_083537.jpg

Práce ve 2 NP budou opět probíhat i tento víkend po oba dva dny.