Horní menu

ROTOPřed zahájením školního  roku vedení školy vypracovalo projekt s využitím účelové dotace Kraje Vysočina v rámci Programu na rozvoj polytechnické výchovy v Kraji Vysočina a podařilo se nám tak doplnit počet stavebnic ROTO z Vysočiny z první třídy (dodávka z KV do všech škol) i do dalších dvou ročníků. Vysoutěžená dotace pro naši školu činila 19 370 Kč. Děti od první do třetí třídy tak mohou již v raném věku montovat, šroubovat a sestavovat jednoduché modely ze stavebnic odpovídajících jejich věku a manuálním schopnostem. Ohlasy na práci se stavebnicí ze strany dětí jsou velmi příznivé.

Více o dotačním programu a vlastní stavebnici viz odkazy níže.

http://www.kr-vysocina.cz/dotacni-program-msmt-podpora-polytechnicke-vychovy-v-materskych-a-zakladnich-skolach-v-roce-2015/d-4066725/p1=71701

http://www.efko.cz/roto-stavebnice-z-vysociny

Přidáno album do fotogalerie.