Horní menu

Týden etikyDatum konání:
12.9.2016
Datum ukončení:
16.9.2016

Týden_etiky.jpg

Týden etiky se uskutečnil na naší škole v druhém zářijovém týdnu. Jeho
cílem bylo pro každý den připravit aktivitu, která by u žáků podněcovala
a rozvíjela zájem o etické jednání. Byla pro ně připravena "Stezka etiky",
která vedla areálem školy a kde žáci plnili zajímavé úkoly z oblasti etiky
a ekologie, žáci 9.tříd absolvovali "etické minimum", které se zabývalo
primární prevencí, finanční gramotností i úctou ke stáří, došlo také na
mezigenerační dialog se staršími spoluobčany i na aplikaci prosociálního
chování (tj. udělat něco pro druhé bez nároku na odměnu). V rámci týdne byl
také realizován workshop v místní knihovně s názvem "Etika hrou pro malé a velké".