Horní menu

Upozornění rodičům o ředitelském volnuŘeditel školy po konzultaci se zřizovatelem vyhlašuje na dny 30. dubna a 7. května ředitelské volno pro žáky základní školy z provozních důvodů. V těchto dnech nebude v provozu školní družina ani školní kuchyně.

                                                                                                Mgr. Vítězslav Skopal

§ 24 Školní rok

(2) V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon