Horní menu

Vánoční koncert 2018depositphotos_71832389-stock-photo-christmas-music-tree.jpg                                    V Á N O Č N Í    K O N C E R T 
 
                                        žáků hudební lidové školy 
 
                                           19. 12. 2018 v 15.30 
 
                                         v učebně Hv (přístavba) 
 
                                            ZŠ v Horní Cerekvi 
 
                                     (vchod od Kamenného vrchu)