Horní menu

Zahájení školního roku 2017/2018Letos po delších prázdninách (rekonstrukce kuchyně) jsme se v pondělí 4. září sešli již tradičně na hřišti u školy, abychom zahájili školní rok 2017/2018. Obavy z nepříznivého počasí se nenaplnily a tak jsme začátek roku uctili státní hymnou, vyslechli si slavnostní proslov starosty města Ing. Jaroslava Andrleho, ředitel školy poté přivítal 18 nových prvňáčků a jejich rodiče a seznámil všechny s personálními změnami v řadách zaměstnanců školy. Žáci pak strávili první kratší den ve třídách se svými učiteli, deváťáci odvedli své nejmladší spolužáky do jejich vyzdobené třídy se spoustou krásných pomůcek. Přejeme jim, aby se jim v naší škole líbilo a chodili do ní rádi.

Letošní školní rok začínáme s menšími provozními komplikacemi vzhledem k dokončování plánované rekonstrukce kuchyně a úpravě vozovky v části areálu školy. Po dokončení těchto prací budou mít žáci možnost chodit od hlavní silnice směrem k šatnám po „svém“ chodníku a výrazně se tak zvýší jejich bezpečnost při příchodu do školy či odchodu ze školy. Zároveň opětovně žádám všechny rodiče, aby nevjížděli autem do areálu školy a nechali své děti těch pár kroků k šatnám udělat samotné. Věřím, že nakonec pochopí úplně všichni, že bezpečnost dětí má přednost před vlastním pohodlím.

 Od 5. září dovážíme obědy pro žáky a zaměstnance školy z kuchyně SŠ a SOU Pelhřimov, za vstřícnost při řešení naší situace patří vedení pelhřimovské střední školy velké poděkování. Stejně tak patří dík zřizovateli naší školy za přístup k řešení tohoto problému a všem, kteří se na dovozu obědů podílejí – naše kuchařky denně dojíždějí vařit do Pelhřimova, pan Miroslav Václavík vozí je i jídlo. Výdej v jídelně probíhá beze změn.

 Od září v naší škole nově pracují: Mgr. Kateřina Petráková (návrat z rodičovské dovolené – třídní učitelka v 5. třídě), Mgr. Petra Lisová ze Švábova ve školní družině a na II. stupni, paní Libuše Hradecká (vedoucí kuchařka), paní Věra Štouračová (kuchařka) a pan Jaromír Drda jako školník.

Ve škole nadále pracují Mgr. Milada Jírová (třídní učitelka v 1. třídě), Mgr. Jana Kodysová (2.), Mgr. Jana Mäsiarová (3.), Mgr. Ivana Hašková (4.), PaedDr. Marie Angelisová (6.), Bc. Lenka Procházková (7.), Mgr. Jan Sobek (8.), Ing. Hana Machalová (9.), dále pak Mgr. Hana Skopalová, Mgr. Miroslava Kolářová (zástupce ředitele), paní Eva Drdová (vedoucí vychovatelka školní družiny), paní Miroslava Braunová (vedoucí školní jídelny), Barbora Bocková (ekonomka), paní Olga Hurdová a paní Petra Bauerová pracují v kuchyni, paní Věra Nežerková a paní Jana Hurdová se starají o úklid.

I v tomto školním roce budeme naplňovat hlavní cíl školy – vzdělávání žáků, spolu s rodiči se chceme podílet na výchově dětí, připravujeme pro ně zajímavé mimoškolní programy, zúčastníme se různých vědomostních, jazykových a sportovních soutěží, hned od začátku se zapojíme do sběru starého papíru, baterií a drobných elektrospotřebičů, citronové a pomerančové kůry, léčivých bylin a plastových víček.  Ve spolupráci se zřizovatelem budeme nadále usilovat o další modernizaci naší školy. Všechny nás čeká hodně práce a věřím, že bude probíhat v příjemném prostředí a přátelské atmosféře. To přeji všem žákům, zaměstnancům, rodičům i celé občanské veřejnosti.

                                                                                                              Mgr. Vítězslav Skopal

                                                                                                                       ředitel školyDSC_0344.JPG