Z á k l a d n í    š k o l a    H o r n í    C e r e k e v, okres Pelhřimov

 

 Seznam přijatých dětí pro školní rok 2018 - 2019

 

Registrační číslo

 

1803

byl(a) přijat(a)

1804

byl(a) přijat(a)

1805

byl(a) přijat(a)

1806

byl(a) přijat(a)

1807

byl(a) přijat(a)

1808

byl(a) přijat(a)

1809

byl(a) přijat(a)

1811

byl(a) přijat(a)

1812

byl(a) přijat(a)

1813

byl(a) přijat(a)

1815

byl(a) přijat(a)

1816

byl(a) přijat(a)

1817

byl(a) přijat(a)

1818

byl(a) přijat(a)

1819

byl(a) přijat(a)

1820

byl(a) přijat(a)

1821

byl(a) přijat(a)

1822

byl(a) přijat(a)

1823

byl(a) přijat(a)

1824

byl(a) přijat(a)

1825

byl(a) přijat(a)

1826

byl(a) přijat(a)

                                                                                                Mgr. Vítězslav Skopal, ředitel školy                                                                                                                                                                            

 

 

                                                                         

 

 Zápis k základnímu vzdělávání 2018

Ředitel  Základní  školy Horní Cerekev

oznamuje veřejnosti, že podle ustanovení § 46, v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

ve znění účinném od 1. 1. 2017

vyhlašuje  ZÁPIS  DĚTÍ  DO  1. ROČNÍKU  ZŠ,

který se uskuteční v hlavní budově základní školy

ve  středu  18. dubna  2018  od  14:30  do  17  hodin.

Zápisu jsou povinny zúčastnit se děti narozené v měsících září 2011 až srpen 2012

(k 31. 8. 2018 dovrší šesti let)

a děti, jimž byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky v minulosti odložen.

Zákonný zástupce dítěte je povinen se s dítětem ve stanoveném termínu dostavit a předložit 

rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

Mgr. Vítězslav Skopal,
ředitel školy

 

 

Zápis do první třídy

Pro školní rok 2018-2019 proběhne zápis ve středu  18. dubna 2018 od 14.30 do 17.00 hodin v hlavní budově naší školy na Tyršově ulici č. 209. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

·         rodný list dítěte

·         občanský průkaz zákonného zástupce

·         rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout při zápisu na Tyršově ulici nebo získat v příloze tohoto textu. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději do 31. května 2018.

Bližší informace je možno získat na telefonu 565 383 596 nebo při osobní návštěvě školy.

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

·         Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2018 věku šesti let.

·         Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2017), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

·         Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

·         Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

·         Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

·         Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (dokument je k dispozici ZDE).

 

 Kritéria pro přijetí dětí do prvního ročníku:

1/ Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu této základní školy.

2/ Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.

3/ Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy.

4/Děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy a současně mají trvalý pobyt v obci.

5/ Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy)

Z á k l a d n í    š k o l a    H o r n í    C e r e k e v, okres Pelhřimov

 

 Seznam přijatých dětí pro školní rok 2017 - 2018

 

Registrační číslo

 

1701

byl(a) přijat(a)

1702

byl(a) přijat(a)

1704

byl(a) přijat(a)

1705

byl(a) přijat(a)

1706

byl(a) přijat(a)

1707

byl(a) přijat(a)

1708

byl(a) přijat(a)

1709

byl(a) přijat(a)

1710

byl(a) přijat(a)

1711

byl(a) přijat(a)

1712

byl(a) přijat(a)

1713

byl(a) přijat(a)

1714

byl(a) přijat(a)

1716

byl(a) přijat(a)

1717

byl(a) přijat(a)

1719

byl(a) přijat(a)

1720

byl(a) přijat(a)

                                                                                             

 

 

                                                                                                          Mgr. Vítězslav Skopal, v. r.                                                                                                                                                             ředitel školy

Zápis 2017

Ředitel  Základní  školy Horní Cerekev

oznamuje veřejnosti, že podle ustanovení § 46, v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

ve znění účinném od 1. 1. 2017

vyhlašuje  ZÁPIS  DĚTÍ  DO  1. ROČNÍKU  ZŠ,

který se uskuteční v hlavní budově základní školy

ve  středu  19. dubna  2017  od  14:30  do  17  hodin.

Zápisu jsou povinny zúčastnit se děti narozené v měsících září 2010 až srpen 2011

(k 31. 8. 2017 dovrší šesti let)

a děti, jimž byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky v minulosti odložen.

Zákonný zástupce dítěte je povinen se s dítětem ve stanoveném termínu dostavit a předložit rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

Mgr. Vítězslav Skopal,
ředitel školy

 

Zápis do první třídy

Pro školní rok 2017-2018 proběhne zápis ve středu  19. dubna 2017 od 14.30 do 17.00 hodin v hlavní budově naší školy na Tyršově ulici č. 209. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

·         rodný list dítěte

·         občanský průkaz zákonného zástupce

·         rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout při zápisu na Tyršově ulici nebo získat v příloze tohoto textu. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději do 31. května 2017.

Bližší informace je možno získat na telefonu 565 383 596 nebo při osobní návštěvě školy.

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

·         Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2017 šest let.

·         Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2016), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

·         Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

·         Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

·         Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

·         Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (dokument je k dispozici ZDE).

 

 Kritéria pro přijetí dětí do prvního ročníku:

1/ Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu této základní školy.

2/ Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.

3/ Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy.

4/Děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy a současně mají trvalý pobyt v obci.

5/ Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy)