Horní menu

                              

Zápis do prvního ročníku 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.    

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti stanovuji tuto formu zápisu do Základní školy Horní Cerekev, okres Pelhřimov:

*pokud žádáte o přijetí, vyplňte prosím tiskopisy „Žádost o přijetí“ (1) a „Zápisní list žáka“ (1a).

*pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, vyplňte prosím „Žádost o odklad“ (2). K žádosti o odklad přiložte kopii doporučení pedagogicko-psychologické poradny (Vyjádření k odkladu školní docházky) a kopii doporučení dětského lékaře (Lékařská zpráva).

V obou případech vyplněné tiskopisy (při žádosti o odklad i příslušné kopie zpráv) podepište a doručte do Základní školy Horní Cerekev buď poštou nebo vložte do obálky a vhoďte do poštovní schránky školy na vstupních vratech zevnitř v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

Další možností je poslat formuláře s elektronickým podpisem do datové schránky školy.

V případě nejasností a jakýchkoliv dotazů volejte v pracovní dny na telefonní čísla vedení školy uvedená v záložce kontakty nebo pište na e-mailové adresy reditel@zshornicerekev.cz  a  zastupce@zshornicerekev.cz.

Formuláře ke stažení:

1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ_PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU.docx

    ŽÁDOST O PŘIJETÍ_PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU.pdf

1a. ZÁPISNÍ LIST.docx

      ZÁPISNÍ LIST.pdf

2. ŽÁDOST O ODKLAD.docx

    ŽÁDOST O ODKLAD.pdf

Podepsané formuláře prosím doručte nejpozději do 30. dubna 2020, ideálně do 24. dubna 2020.

 

                                                                             Mgr. Vítězslav Skopal, ředitel školy

 

Aktuální informace z PPP Pelhřimov:

Informace k odkladům školní docházky a předčasným nástupům do ZŠ:

Zprávy z již realizovaných vyšetření odeslány rodičům.

Nová vyšetření nyní pozastavena.

Pokud zákonný zástupce při zápisu uvede, že požádal o vyšetření školní zralosti v ŠPZ, ale nemá ještě případné doporučení ŠPZ – prosíme ZŠ, aby v souladu s pokynem MŠMT postupovaly takto - správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Tyto děti budou v ŠPZ vyšetřeny přednostně, jakmile to bude možné.

 

Chcete-li se podívat, co by dítě mělo zvládnout před nástupem do školy, klikněte na tento odkaz: 

desatero pro rodiče a děti

 

Zápis do prvního ročníku uzavřen k 30. 4. 2020, počet přihlášených žáků: 24 .

 

                                 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

·         Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 věku šesti let.

·         Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2019), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

·         Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

·         Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

·         Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

·         Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

 Kritéria pro přijetí dětí do prvního ročníku:

1/ Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu této základní školy.

2/ Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.

3/ Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy.

4/ Děti, které mají přechodný pobyt mimo spádový obvod této školy a současně mají trvalý pobyt v obci.

5/ Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy)