Horní menu

Návštěva školy pro budoucí prvňáčky a rodiče: 

NÁVŠTĚVA ŠKOLY 23.6.2021.docx                                                                                                                                                                                                           

Zápis do prvního ročníku 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.    

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Formální část se skuteční v termínu 

od 1. dubna 2021 do 23. dubna 2021.

(Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti stanovuji tuto formu zápisu do Základní školy Horní Cerekev, okres Pelhřimov:

A/ FORMÁLNÍ ČÁST:

*pokud žádáte o přijetí, vyplňte prosím tiskopisy „Žádost o přijetí“ (1) a „Zápisní list žáka“ (1a).

*pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, vyplňte prosím „Žádost o odklad“ (2). K žádosti o odklad přiložte kopii doporučení pedagogicko-psychologické poradny (Vyjádření k odkladu školní docházky) a kopii doporučení dětského lékaře (Lékařská zpráva).

V obou případech vyplněné tiskopisy (při žádosti o odklad i příslušné kopie zpráv) podepište a doručte do Základní školy Horní Cerekev buď:

1/poštou nebo

2/ vložte do obálky a vhoďte do poštovní schránky školy na vstupních vratech zevnitř v pracovních dnech od 7 do 16 hodin

3/ další možností je poslat formuláře s elektronickým podpisem do datové schránky školy ... DS 3f5mmhv

4/ Tiskopisy v papírové podobě lze také vyzvednout v kanceláři školy a po telefonické dohodě (724 916 649) vyplnit ve škole.

V případě nejasností a jakýchkoliv dotazů volejte v pracovní dny na telefonní čísla vedení školy uvedená v záložce kontakty nebo pište na e-mailové adresy reditel@zshornicerekev.cz  a  zastupce@zshornicerekev.cz.

Formuláře ke stažení:

1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ_PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU.docx

    ŽÁDOST O PŘIJETÍ_PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU .pdf

1a. ZÁPISNÍ LIST.docx

      ZÁPISNÍ LIST.pdf

2. ŽÁDOST O ODKLAD.docx

    ŽÁDOST O ODKLAD.pdf

Podepsané formuláře včetně kopie rodného listu dítěte prosím doručte do školy nejpozději do 23. dubna 2021.

B/  NEFORMÁLNÍ ČÁST:

Dětem i rodičům nabízíme online setkání v prostředí MS Teams, ve kterém probíhá i online výuka na naší škole. Tato část je dobrovolná, děti i Vy si můžete popovídat s učitelkami prvního stupně a zeptat se na vše, co Vás v souvislosti s nástupem Vašeho dítěte do školy zajímá. Termín setkání bude v odpoledních hodinách v posledním dubnovém týdnu, upřesníme dle počtu zájemců, kterým mailem zašleme přihlašovací údaje ke schůzce včetně dalších instrukcí (návod na přihlášení).

 

                                                                             Mgr. Vítězslav Skopal, ředitel školy

 

 

 

Chcete-li se podívat, co by dítě mělo zvládnout před nástupem do školy, klikněte na tento odkaz: 

desatero pro rodiče a děti

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

·         Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 věku šesti let.

·         Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2020), přihlásí zákonní zástupci dítě k zápisu znovu. Mohou se přihlásit i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

·         Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

·         Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

·         Každé dítě dostane u zápisu (zašleme mailem zákonným zástupcům) identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

·         Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (odkaz výše), ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

 

 Kritéria pro přijetí dětí do prvního ročníku:

1/ Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu této základní školy.

2/ Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.

3/ Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy.

4/ Děti, které mají přechodný pobyt mimo spádový obvod této školy a současně mají trvalý pobyt v obci.

5/ Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).