Horní menu

Výuka v týdnu 30. 3 – 3. 4. 2020

Čj –     průběžné procvičování vyjmenovaných slov
           Vyjmenovaná slova po V
           UČ – str. 88 - 89
           PS – str. 24- 25
           Písanka – str. 15

M -     průběžné procvičování základních matematických operací
            (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
            UČ – str. 42 – 43
            PS – str. 35

Prv -   Téma: Rostliny
            UČ – str. 41, 44, 45
            PS – str. 47, 48

Aj -     Téma: Moje rodina
            PS – str. 28
            Bližší informace o učivu sdělí paní učitelka prostřednictvím e-mailu.

 

Výuka v týdnu od 23.3. - 27-3. 2020 

 Čj - opakování vyjmenovaných slov po S (cvičení v učebnici)

        UČ - str. 83 - 86

       PS  -  str. 22- 23

       Písanka - str. 14

       Vyjmenovaná slova po V (naučit se zpaměti)

 M - průběžné opakování násobilky a násobků

        Dělení se zbytkem

       UČ - str. 40 - 41

       PS  - str. 34 - 35

   Prv -Téma: Rostliny

                    Společné znaky rostlin

                    Kvetoucí a nekvetoucí rostliny (třídění rostlin)

       UČ - str. 38 - 40

       PS  - str 46

 Aj - UČ str. 70, přečíst písničku

                         napsat slovíčka dle obrázku

                         kdo má chuť, může vyrobit přáníčko ze str. 70

__________________________________________________________________

 

     Výuka v týdnu od 16. 3. – 20. 3. 2020:

ČJ – opakování a procvičování pravopisu (vyjmenovaná slova po P)

        Vyjmenovaná slova po S - naučit se zpaměti

        – str. 80 - 82

        PS – str. 20 – 21

 

M – procvičování učiva – sčítání a odčítání trojcif. čísel ( UČ. str. 33-36)

        Dělení se zbytkem – – str. 37- 39

                                             PS -  str. 32 – 33

 

Prv – Téma: Živé organismy, Houby

            – str.36 – 37

            PS – str. 44 – 45


Aj - opakování a procvičování slovní zásoby a gramatických jevů

Bližší informace budou rodičům pravidelně zasílány e-mailem!