Horní menu

Základní škola

V školním roce 2019/2020 navštěvuje školu 164 žáků v 9 třídách. O děti se stará 12 pedagogických pracovníků a 4 provozní zaměstnanci. Ve školní družině pracuje jedna vychovatelka a jeden vychovatel, ve školní kuchyni jsou 4 kuchařky včetně vedoucí školní jídelny.

areál základní školy

hlavní budova před a po venkovní rekonstrukci

základní škola různé pohledy