Horní menu

Zaměstnanci školy

ředitel školy: SKOPAL Vítězslav Mgr.                                 reditel@zshornicerekev.cz

zástupce ředitele školy: KOLÁŘOVÁ Miroslava Mgr.        zastupce@zshornicerekev.cz

 učitelé třídní  konzultace e-mail
ANGELISOVÁ Marie PeadDr. VIII.    marie.angelisova@zshornicerekev.cz
HAŠKOVÁ Ivana Mgr. I.    ivana.haskova@zshornicerekev.cz
PETRÁKOVÁ Kateřina Mgr. II.    kata.petrakova@zshornicerekev.cz
JÍROVÁ Milada Mgr. III.    milada.jirova@zshornicerekev.cz
KODYSOVÁ Jana Mgr. IV.    jana.kodysova@zshornicerekev.cz
PROCHÁZKOVÁ Lenka Bc. IX.    lenka.prochazkova@zshornicerekev.cz
MACHALOVÁ Hana Ing. VII.    hana.machalova@zshornicerekev.cz
MÄSIAROVÁ Jana Mgr. V.    jana.masiarova@zshornicerekev.cz
SKOPALOVÁ Hana Mgr.      hana.skopalova@zshornicerekev.cz
SOBEK Jan Mgr.

VI.

 

St.:13:15 - 14:00; Pá 7:45-8:15

 jan.sobek@zshornicerekev.cz
DVOŘÁK Martin Mgr.      martin.dvorak@zshornicerekev.cz
ŠMÍDOVÁ Eva  AP

 

 
Brzoňová Monika Mgr. AP   monika.brzonova@zshornicerekev.cz

Školní družina:

DRDOVÁ Eva   vedoucí školní družiny  druzina@zshornicerekev.cz
DVOŘÁK Martin Mgr.    vychovatel  martin.dvorak@zshornicerekev.cz

Provozní zaměstnanci:

BOCKOVÁ Barbora Bc.  ekonomka školy  kancelar@zshornicerekev.cz
DRDA Jaromír  školník  skolnik@zshornicerekev.cz
NEŽERKOVÁ Věra  úklid  
HURDOVÁ Jana  úklid  

Školní kuchyně:

BRAUNOVÁ Miroslava  vedoucí školní jídelny  jidelna@zshornicerekev.cz
HRADECKÁ Libuše  vedoucí kuchařka  
HURDOVÁ Olga  kuchařka  
BAUEROVÁ Petra  kuchařka