Horní menu

Zaměstnanci školy

ředitel školy: SKOPAL Vítězslav Mgr.                                    reditel@zshornicerekev.cz

zástupce ředitele školy: KOLÁŘOVÁ Miroslava Mgr.           zastupce@zshornicerekev.cz

Učitelé třídní e-mail
     
HUNALOVÁ Marie Mgr. I.  marie.hunalova@zshornicerekev.cz
HAŠKOVÁ Ivana Mgr. II.  ivana.haskova@zshornicerekev.cz
PETRÁKOVÁ Kateřina Mgr. III.  kata.petrakova@zshornicerekev.cz
JÍROVÁ Milada Mgr. IV.  milada.jirova@zshornicerekev.cz

SCHMIDTOVÁ Šárka

KODYSOVÁ Jana Mgr. (mateřská dovolená)

V.

sarka.schmidtova@zshornicerekev.cz 

jana.kodysova@zshornicerekev.cz

PROCHÁZKOVÁ Lenka Bc. VI.  lenka.prochazkova@zshornicerekev.cz
HERNA Jaromír Mgr. VII.  jaromir.herna@zshornicerekev.cz
MACHALOVÁ Hana Ing.

VIII.

 hana.machalova@zshornicerekev.cz
ANGELISOVÁ Marie PaedDr.

IX.

 marie.angelisova@zshornicerekev.cz
SKOPALOVÁ Hana Mgr.  ...  hana.skopalova@zshornicerekev.cz
DVOŘÁK Martin Mgr.  ...  martin.dvorak@zshornicerekev.cz
     
Asistenti pedagoga    
     

BRZOŇOVÁ Monika Mgr.

KŘÍŽOVÁ Gabriela

ŠMÍDOVÁ Kristýna

AP

AP

AP

 monika.brzonova@zshornicerekev.cz

 gabriela.krizova@zshornicerekev.cz

 kristyna.smidova@zshornicerekev.cz 

Školní družina:

DRDOVÁ Eva   vedoucí školní družiny  druzina@zshornicerekev.cz
DVOŘÁK Martin Mgr.    vychovatel  martin.dvorak@zshornicerekev.cz

Provozní zaměstnanci:

BOCKOVÁ Barbora Bc.  ekonomka školy  kancelar@zshornicerekev.cz
DRDA Jaromír  školník  skolnik@zshornicerekev.cz
NEŽERKOVÁ Věra  úklid  
HURDOVÁ Jana  úklid  

Školní kuchyně:

BRAUNOVÁ Miroslava  vedoucí školní jídelny  jidelna@zshornicerekev.cz
HRADECKÁ Libuše  vedoucí kuchařka  
HURDOVÁ Olga  kuchařka  
BAUEROVÁ Petra  kuchařka