Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Plánované akce

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Školní jídelna

Nepřehlédněte:

 

 

 

Školní jídelna nabízí odběr obědů 

také do gastronádob

pro strávníky bez jídlonosiče.

 

Bližší informace u vedoucí školní jídelny

(565 396 222, jidelna@zshornicerekev.cz)

 

 

 

 

 

 

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

1. Od 1. 11. 2013 je v provozu nová jídelna s kapacitou 93 míst pro školní a závodní stravování.

2. Výdej pro "cizí" strávníky se uskutečňuje v hlavní budově.

3. Od září 2013 jsme přešli na nový způsob hrazení stravného ( viz platba stravného).

 

Platba stravného

Stravné je vybíráno zálohově na začátku měsíce na příslušný měsíc. Je vybíráno bezhotovostně ve prospěch účtu č. 255568714/0300. První platba proběhne na začátku měsíce v částce odpovídající počtu stravovacích dní v měsíci. Záloha na další měsíc bude stržena včetně vyúčtování za předcházející měsíc = počet stravovacích dnů v měsíci mínus odhlášky za minulý měsíc. Konečné vyúčtování proběhne 1x ročně a to v srpnu .

V případě, že strávník nebude mít uhrazenou zálohu do určitého data, nebude mu stravování umožněno, dokud neuhradí příslušnou zálohu.

Cena oběda: do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle kategorií. Školní rok začíná měsícem září a končí měsícem srpen v dalším kalendářním roce. Ceny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. 

7-10 let 30, – Kč
11- 14 let 32, – Kč
15 a více let 34, – Kč

 

Odhlášky:

Obědy se odhlašují den předem do 14 hodin. V pondělí ráno do 7:00 hodin na tel. č. 565 396 222 nebo osobně ve školní jídelně. První den nepřítomnosti může být oběd vyzvednut do jídlonosiče. Další dny nepřítomnosti nemá žák nárok na dotované stravování ve školní jídelně. 

Veškeré změny v průběhu roku hlaste telefonicky na tel. č. 565 396 222, osobně ve školní jídelně nebo jidelna@zshornicerekev.cz

 

STRAVOVÁNÍ  "CIZÍCH" STRÁVNÍKŮ

V rámci „ Sociálního programu obce“ je možné stravování osob, které pobírají starobní nebo invalidní důchod a mají trvalý pobyt v obci Horní Cerekev nebo v přilehlých částech (příspěvek obce zvýšen od 1. 7. 2022 na 12 Kč).

Cena oběda je pro ně stanovena ve výši 78 Kč při splnění podmínky odběru alespoň tří obědů týdně. 

V jídelně je možné zakoupit i oběd tzv. „nedotovaný“ za kalkulovanou cenu 90 Kč.

 


ХАРЧУВАННЯ В ШКІЛЬНІЙ ЇДАЛЬНІ

 

1. З1.11.2013 року працює нова їдальня місткістю 93 місця для шкільного та корпоративного харчування.

2. Видача «чужих» закусочних відбувається в головному корпусі.

3. З вересня 2013 року ми перейшли на новий спосіб оплати надбавок за харчування (див. виплату надбавок за харчування).

Виплата надбавок за харчування

Харчування збирається заздалегідь на початку місяця за відповідний місяць. Він збирається банківським переказом на рахунок No 255568714/0300. Перший платіж буде здійснюватися на початку місяця в розмірі, що відповідає кількості днів громадського харчування в місяці. Депозит на наступний місяць буде вирахуваний з урахуванням рахунку за попередній місяць = кількість днів прийому їжі в місяці за вирахуванням скасувань за попередній місяць. Остаточна оплата буде відбуватися 1 раз на рік в серпні.

У тому випадку, якщо бордер не сплатив депозит до певної дати, йому не дозволять їсти, поки він не сплатить відповідний депозит.

Вартість обіду: бордери віднесені до вікових груп на час навчального року, в якому вони досягають віку відповідно до категорій з 1 вересня 2022:

7-10 років                        30, – CZK

11- 14 років                     32, - CZK

15 і більше років             34, – CZK

Скасування:

Обід перевіряється напередодні о 14:00.m. У понеділок вранці до 7:00.m на 565 396 222 або особисто в шкільній їдальні. У перший день відсутності обід можна підібрати в харчовому носії. В інші дні відсутності учень не має права на субсидоване харчування в шкільній їдальні.

Про всі зміни протягом року слід повідомляти за телефоном 565 396 222 особисто в шкільній їдальні або jidelna@zshornicerekev.cz

ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ " чужих " ЗАКУСОЧНИХ

В рамках «Соціальної програми муніципалітету» можна годувати осіб, які отримують пенсію за віком або інвалідністю і мають постійне місце проживання в селі Горні Цереків або в прилеглих частинах (внесок муніципалітету збільшився з 1. 7. 2022 року до 12 крон).

Вартість обіду для них встановлена на рівні 78 крон. Умовою для залучення внеску є прийом не менше трьох обідів на тиждень.

У їдальні також можна купити обід так званого «несубсидованого» за розрахунковою ціною 90 крон.