Horní menu

Školní jídelna   

Školní jídelna nabízí odběr obědů 

také do gastronádob

pro strávníky bez jídlonosiče.

IMG_20201119_090136_resized_20201119_064003634.jpg IMG_20201119_093821_resized_20201119_064004129..jpg

Bližší informace u vedoucí školní jídelny

(565 396 222, jidelna@zshornicerekev.cz)

nebo u ředitele školy

(724 916 649, reditel@zshornicerekev.cz).

 

1.jpg2.jpg3.jpg

 

 

kuchařka 1.jpg strávník 2.jpg

 

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

1. Od 1. 11. 2013 je v provozu nová jídelna s kapacitou 93 míst pro školní a závodní stravování.

2. Výdej pro "cizí" strávníky se uskutečňuje v hlavní budově.

3. Od září 2013 jsme přešli na nový způsob hrazení stravného ( viz platba stravného).

 

Platba stravného

Stravné je vybíráno zálohově na začátku měsíce na příslušný měsíc. Je vybíráno bezhotovostně ve prospěch účtu č. 255568714/0300. První platba proběhne na začátku měsíce v částce odpovídající počtu stravovacích dní v měsíci. Záloha na další měsíc bude stržena včetně vyúčtování za předcházející měsíc = počet stravovacích dnů v měsíci mínus odhlášky za minulý měsíc. Konečné vyúčtování proběhne 1x ročně a to v srpnu .

V případě, že strávník nebude mít uhrazenou zálohu do určitého data, nebude mu stravování umožněno, dokud neuhradí příslušnou zálohu.

Cena oběda: do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle kategorií. Školní rok začíná měsícem září a končí měsícem srpen v dalším kalendářním roce. Ceny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. Cena vzhledem k růstu cen potravin je od 1. 9. 2018 následující:

7-10 let 24, – Kč
11- 14 let 26, – Kč
15 a více let 28, – Kč

 

Odhlášky:

Obědy se odhlašují den předem do 14 hodin. V pondělí ráno do 7:00 hodin na tel. č. 565 396 222 nebo osobně ve školní jídelně. První den nepřítomnosti může být oběd vyzvednut do jídlonosiče. Další dny nepřítomnosti nemá žák nárok na dotované stravování ve školní jídelně. 

Veškeré změny v průběhu roku hlaste telefonicky na tel. č. 565 396 222, osobně ve školní jídelně nebo jidelna@zshornicerekev.cz

 

STRAVOVÁNÍ  "CIZÍCH" STRÁVNÍKŮ

V rámci „ Sociálního programu obce“ je možné stravování osob, které pobírají starobní nebo invalidní důchod a mají trvalý pobyt v obci Horní Cerekev nebo v přilehlých částech (příspěvek obce zvýšen od 1. 2. 2020 na 6 Kč).

Cena oběda je pro ně stanovena ve výši 72 Kč.

V jídelně je možné zakoupit i oběd tzv. „nedotovaný“ za kalkulovanou cenu 78 Kč.

přihláška ke stravování.odt