Horní menu

Školní družina

Ve školní družině pracují dvě oddělení.

I. oddělení   -  Eva Drdová - vedoucí vychovatelka

II. oddělení  - Mgr. Martin Dvořák

tel: 720 460 180

e-mail: druzina@zshornicerekev.cz

 

Provoz ŠD

ráno              6:30 - 7:15 / příchod do ranní družiny do 7:00 /

odpoledne    11:10 - 16:00

 

Platba za pobyt v ŠD

Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek. Výše poplatku byla stanovena v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. takto:

a) při celodenní docházce - 50 Kč za měsíc

b) při docházce pouze do ranní družiny - 25 Kč za měsíc

Poplatek za odpolední družinu může být snížen na 25 Kč za měsíc, pokud dítě navštěvuje ŠD nepravidelně /max. dva dny v týdnu/.

Platba je rozdělena do třech splátek a platí se hotovostně u vychovatelek:

I. období - září - prosinec        splatnost do 20. září

II. období - leden - březen       splatnost do 20. ledna

III. období - duben - červen     splatnost do 20. dubna