Horní menu

Aktuallity z II. třídy

Týden od 22.6. - 26.6.

 

Matematika:;   

 • pracovní sešit- fialový - dokončit, velký Matýsek - dokončit

 

 Český  jazyk:

                                  Písanka číslo 3: zbytek písanky, poslední strana – vymyslet vlastní věty,

                                 nebo mohou psát věty jako diktát                                         

                                  Přílohy: písmeno X,Q,W

                                  prl_písmeno_Q.pdf

                                  prl_písmeno_W.pdf

                                  prl_písmeno_X.pdf

                       

 Prvouka:            Dokončit  pracovní sešit 

 

Anglický jazyk:       Opakování

    Vážení rodiče, chtěla bych Vám moc poděkovat za spolupráci a trpělivost. Máme za sebou náročnou 1. třídu.  Je to nejdůležitější krok v jejich dalším vzdělávání. Jak dobré jsme postavili základy, se ukáže v dalších třídách. Určitě si všichni zasloužíte velkou jedničku.

Přeji Vám i Vašim dětem krásné léto a těším se, že je uvidím při předávání jejich prvního opravdového vysvědčení.

                                 S pozdravem Ivana Hašková                                                

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

 

Týden od 15.6. - 19.6.

 

Matematika:

 •                          pracovní sešit- fialový str. 36 -40
 •                          velký Matýsek str. 47– 53

 

 Český  jazyk:         - vlastní četba, každý den číst alespoň 15 minut, střídat tiché  a hlasité čtení

                                   Pracovní list - dobrovolný úkol

                                   s_prl_csp_dk_030_popletene_pohadky_2_cz.pdf

                                  Písanka číslo 3: str.15 – 24

                                  Přílohy: E,K

                                  prl_písmeno_E.pdf

                                  prl_písmeno_K.pdf

                                  Na str. 17 vymyslet vlastní věty na volné řádky

                       

 Prvouka:                 str. 71 Opakování

                                  str.72-73 Prohlédnout si okénko do letní přírody

                                  str.74 Letní proměny v přírodě

                                  str. 75 Léto na zahradě

 Anglický jazyk:  aj 1. třída 15.6.-19.6.pdf

                             numbers and colours.pdf

 Už se blížíme do finále, děkuji za spolupráci.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týden od 8.6. - 12.6.

 

Matematika:

 •                           pracovní sešit- fialový str. 31 -35
 •                           velký Matýsek str. 44 – 46

 

 Český  jazyk:           - vlastní četba, každý den číst alespoň 15 minut, střídat tiché  a hlasité čtení

                                  Písanka číslo 3: str.7 – 14

                                  Přílohy: P,B,R,D

                                  prl_pismeno_B.pdf

                                  prl_pismeno_D.pdf

                                  prl_písmeno_P.pdf

                                  prl_pismeno_R.pdf

                       

 Prvouka:               str. 68 Co lidé umí

                                str. 69 Lidé si vyrobili pomocníky

                                str.70 Jak  si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort

 

Anglický jazyk:       viz. Příloha

                                  AJ 8.6.-12.6.pdf

                                  my house cut 1.třída.pdf

         Děkuji za spolupráci

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Týden od 1.6. - 5.6.

 V měsíci červnu nebudu posílat pracovní listy s úkoly, pouze listy na trénování písmenek. Tento měsíc bude zaměřen hlavně na psaní z písanky a procvičování ( Dávejte dětem diktáty na celé věty)

Matematika:

 •                          pracovní sešit- fialový str. 28 - 30, velký Matýsek str. 40 - 43

 

 Český  jazyk:           - vlastní četba, každý den číst alespoň 15 minut, střídat tiché  a hlasité čtení

                                  Písanka číslo 3: str.1 – 6

                                  Přílohy: T, Z trénujte pouze velká písmena, u malého z se učíme jinou kličku

                                  prl_pismeno_T.pdf

                                  prl_pismeno_Z.pdf

                                  prl_pismeno_Ž.pdf

                       

 Prvouka:               str. 66 Ája jde nakupovat – hra na obchod, druhy peněz (Matýskova matematika)

                                str. 67 Zaměstnání dospělých lidí

 

Anglický jazyk:       viz. Příloha

                                 aj 1.třída 1.6.-5.6..pdf

                                 my house worksheets 1.třída.pdf  

 Děkuji za spolupráci a přeji hodně sil v posledním červnovém měsíci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Týden od 25.5. - 29.5.

Matematika:

                                  pracovní sešit- fialový str. 25 -27, velký Matýsek str. 38 – 39

 

Český jazyk             - vlastní četba 

                                    Pracovní list Karkulka

                                    Pracovní list Karkulka.pdf

                                   Písanka číslo 2: str. 29– 32

                                   Na celou str.32 vymyslet vlastní věty a poslat do soboty                                                                         tuto stránku ofocenou

                       

 Prvouka:                 str. 64 Ája jde do divadla

                                  str. 65 Ája mezi kamarády

 

 

Anglický jazyk:        viz. Příloha

                                   aj 1.třída 25.5.-29.5.pdf

                                   school supplies PL aj 1.třída 25.5.-29.5..pdf

!!!!! Písanka číslo 3 bude k vyzvednutí v úterý 26.5. 2020  v době od 9:00 hod. do 15:30 hod. na lavici za hlavními dveřmi ( jako minule) pouze  pro rodiče žáků s domácí distanční výukou.

   Děkuji za spolupráci a přeji krásný poslední květnový týden.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   

Týden od 18.5. - 22.5.

 Dobrý den,

   posílám učivo na období 18.5. – 22.5.

 

Matematika:

 •                           pracovní sešit- fialový str. 24 -26, velký Matýsek str. 35 – 37

 Český  jazyk:           - vlastní četba 

                                     Prac. list – slovosled - věty je možné přepsat správně i tiskacím písmem

                                     Slovosled.pdf  

                                     Písanka číslo 2: str. 24– 28 – v příloze nácvik písmen Š,L,G

                                     prl_pismeno_G.pdf

                                     prl_písmeno_L.pdf

                                     prl_pismeno_š.pdf 

                       

 Prvouka:                     str. 62 Místo, kde žijeme

                                      str. 63 Na výletě

 

Anglický jazyk:           viz. Příloha

                                     aj 18.5.-22.5..pdf     

                                     school supplies Domino.pdf

                                     school supplies-dictionary 18.5.-22.5..pdf 

--------------------------------------------------------------------------

 Týden od 11.5. - 15.5.

 

 Krásné pondělní ráno,

        posílám učivo na období 11.5. – 15.5.  

         Dopis kosa Oskara  Úkoly kosa Oskara.docx

Matematika:

 •                       pracovní sešit- fialový str. 21 -23, velký Matýsek str. 31 – 34

                              Snažíme se počítat bez prstů.

                              odkaz na procvič.   www.matyskova-matematika.cz

                              Pracovní list – Operace s čísly do 20

                               s_test_mat_dk_003_operace_cisly_do_20_2_cz.pdf

 

 

 Český  jazyk:           str. 71. Vzhledem k tomu, že konec roku je v ČJ orientován na projektovou                                           práci ve skupinách a ve dvojicích, z učebnice pouze vybírám úkoly vhodné na

                                   samostatnou práci.   

                                   Úkol: Nakresli na list papíru svoje zvířátko a popiš ho podobně jako                                                              v učebnici.  

                                             Napiš, co o něm znáš.                   

                                   Vlastní četba – doporučuji číst každý den alespoň 15 min. nahlas

                                   Pracovní list –  Malá Eva

                                   csp_dk_cz_005_mala_eva_1.pdf

                                  Písanka číslo 2: str. 19– 23 – v příloze nácvik písmen J, H, U,Y

                                  prl_pismeno_H.pdf

                                  prl_pismeno_J.pdf

                                  prl_písmeno_U.pdf

                                  prl_pismeno_Y.pdf

                       

 Prvouka:               str.60 Kolik je hodin?

                                str.61 Opakování – Orientace v čase

                                  

 

Anglický jazyk:       viz. Příloha

                                 aj 11.5-15.5..pdf

 

     Krásný den

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Týden od 4.5. - 7.5.

 Drazí rodiče,

    doufám, že jste ještě neztratili sílu.

 Dopis kosa Oskara   Oskárek v kaktusu.docx

 

Matematika:           pracovní sešit- fialový str. 19 -20, velký Matýsek str. 28 – 30

                                Snažíme se počítat bez prstů.

                                odkaz na procvič.   www.matyskova-matematika.cz

 Český  jazyk:         str. 65 pouze cvičení 1 a 2

                                 Vlastní četba – doporučuji číst každý den alespoň 15 min. nahlas.

                                 Pracovní list – Tvoření slov

                                 Tvoření slov.pdf

                                 Písanka číslo 2: str. 15 – 18 – v příloze nácvik písmen g, I

                                 prl_pismeno_g.pdf

                                 prl_písmeno_i.pdf

 Prvouka:                str. 58 Dny v týdnu

                                str. 59 Učíme se hodiny

                                 Příloha – hodiny ( možnost vlastního sestavení)

                                 s_prl_cajs_020_rucickove_hodiny_cz.pdf

                                 s_sm_cas_a_hodiny_cz (1).pdf

                                 Příloha- srdíčko ke Dni maminek ( přání )

                                  s_prl_vyv_dk_014_den_matiek_srdiecko_cz.pdf

 

Anglický jazyk:        4.5.-7.5. AJ.pdf

                                  dobble school.pdf

 

Přeji pevné nervy  a krásné sluníčkové dny

                                                                             Hašková

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

 

   Týden od 27.4. - 30.4.

Dobrý den a krásné ráno.

Oskárek - uprchlík.docx  - dopis pro děti s úkoly od Oskara

Matematika:            pracovní sešit- fialový str. 17 - 18, velký Matýsek str. 24 – 27

                                 Příloha – prac. list rozklad čísel do 20

                                 mat_dk_cz_030.pdf

                                 odkaz na procvič.   www.matyskova-matematika.cz

 Český  jazyk:         str. 62 - 63, čtení s porozuměním. Snažíme se číst celé věty.

                                 Příloha – pracovní list Uklízíme – čtení s porozuměním

                                 Pracovní list - uklízíme, porozumění textu.pdf

                                   

                                 Písanka číslo 2: str. 10 – 14 – v příloze nácvik písmenek b, f, k

                                 prl_pismeno_b.pdf

                                 prl_pismeno_f.pdf

                                 prl_písmeno_k.pdf

                                 Nacvičujeme pouze malá písmena b, f, k.

                                  Zkoušejte dětem dávat krátké diktáty, můžete se inspirovat větami                                                z písanky.

                                  Začátky vět s velkými písmeny, jména – velká písmena. Ukončení věty.?!

                       

 Prvouka:                str.57  Rodinné oslavy

 

Anglický jazyk:       viz. příloha

                                  1. třída Aj 27.4.-30.4..pdf

                                  MY IDEAL SCHOOL BAG.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------

 

   Týden od 20.4. - 24.4.

      Vážení rodiče,

             zdravím a přeji krásné ráno.

                               Agent 007 -Oskar.docx  - dopis pro děti

                               Hádanky ze života hmyzu.pdf

                              

Matematika:

 •                        pracovní sešit- fialový str. 16, velký Matýsek str. 21 – 23

                                Příloha – prac. list na procvič. počítání do 20

                                Sčítání a odčítání do 20.pdf

                                odkaz na procvič.   www.matyskova-matematika.cz

 

 Český  jazyk:           str. 60 - 61, čtení s porozuměním. Snažíme se číst celé věty.

                                  str. 61 pokusit se vymyslet krátký příběh z obrázku (nepsat)

                                  Příloha – Smutný červený autobus – čtení s porozuměním

                                  Smutný červený autobus - čtení s porozuměním.pdf

                                  Příloha- pracovní list na procvič. slovní zásoby

                                  cj_dk_012_slovni_zasoba.pdf

                                  

                                 Písanka číslo 2: str. 5– 9 – v příloze nácvik písmenek h, ch, Ch

                                 Nacvičujeme pouze malé h,

                                 na každý den vychází jedna stránka z písanky

                                 Postup psaní je naznačen šipkami, děti znají ze školy.     

                                 prl_pismeno_h.pdf

                                 prl_písmeno_ch.pdf          

 

                       

 Prvouka:               str.54 - 55  orientace v čase, rok, roční období, měsíce v roce,

                                umět vyjmenovat roční období, měsíce v roce, měsíce zařadit do ročního období

                                 Příloha- tabulka roční období

                                 Tabulka - roční období.pdf

Anglický jazyk:       Aj 1. třída 20.4.-24.4..pdf

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Týden od 14.4. - 17.4.

Vážení rodiče,

    přeji vám krásné ráno. Doufám, že jste všichni zdraví a plní sil.

Oskar - zajíček 14.4. - 17.4..docx

Matematika:

odkaz na procvič.   www.matyskova-matematika.cz

 Český jazyk: str. 57 - 59, čtení s porozuměním. Snažíme se číst celé věty.

                          Příloha – Sněhová vločka (čtení s porozuměním)

Sněhová vločka - čtení s porozuměním.pdf

                              Písanka číslo 2: str. 1– 4 – v příloze nácvik písmenek Č,č,C,c

                               Postup psaní je naznačen šipkami, děti znají ze školy.

Nácvik písmena C,c.pdf

Nácvik písmenaČ,č.pdf

Abeceda - tiskací a psací podoba.pdf

                       

 Prvouka:   str.53  opakování na jaře

                    Pokud půjdete na procházku, objevujte jarní rozkvetlé květinky.

                    Nějakou si můžete i nakreslit.

Kalendář počasí.pdf

Anglický jazyk: viz. příloha aj 1. třída 14.4.-17.4. (1).docx

Boy .docx

FREEESLFlashcardsClothes.pdf.docx

Girl.docx

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    

    

   Týden od 6.4. - 8.4.

Vážení rodiče,

    zdravím vás i vaše dětičky

Matematika:     - jako příloha je ve velké matematice Matýskovo dopočítadlo, posílám v příloze    návod na použití, je nutné ho rozstříhat na jednotlivé části, dětem pomůže při počítání přes desítku

 • nový pracovní sešit- fialový str. 12 – 14, velký Matýsek str. 16 - 17

odkaz na procvič.   www.matyskova-matematika.cz

S-magnetickým-dopočítadlem-hravě-zvládnete.png

Český jazyk: str. 55 - 56, čtení s porozuměním, plnit úkoly u puntíků

 

                              Písanka:str. 27 – 32 ( str. 30 doplníme správná slova psace, potom znovu psace přepíšeme, str.31 všechny věty přepíšeme psace, str.32 na každý řádek vymyslí jednu větu z písmenek, která znají)

                               Prosím o zaslání ofocené strany 32 v písance.

Oskar v lavici.jpg

Básnička od Oskara.jp

                       

 Prvouka:   str.52 jarní hry v přírodě

 Anglický jazyk:  Rodiče 1.docx

                            Easter.docx

                           EASTER SUDOKU1.docx

                          EASTER FLASHCARDS.docx

                            

 

 

 

    

 

     Týden od 30.3.  - 3.4.

Oskárek v převleku.jpg.docx

Matematika:

 • nový pracovní sešit- fialový str. 9-11
 • velký Matýsek str.14-15

 

HRAVÁ MATEMATIKA – ZAŽENEME NUDU - ŽÁCI PLNÍ ÚKOLY SAMI

- vymysli 10 příkladů s výsledkem 9

 • - udělej „houpačky“ s číslem 10 (jak můžeme rozložit číslo deset)
 • zkus napočítat po dvou do deseti /vezmi si na to pastelky, rozlož si je po dvou/ 2,4,6,8,10

 

- kolik je dnů v týdnu  ____

-řekni název nějaké pohádky, kde je číslo   Kolik pohádek tě napadne?

-  kolik máme ročních období ___

kolik máte doma (na dvoře) zvířátek ____

 

 Mám správně vypočítané příklady?

  0+ 5 – 2 +1 -3 +6 – 3 = 4 

 10 – 5 - 5 +10 – 10 + 5 = 10

 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 8

 7 – 5 + 6 – 4 + 4 + 2 = 9

 

 • Dovedeš přečíst tato čísla?

 napočítej tolik kamínků, nakresli tolik čárek nebo koleček

17, 15, 11, 18. 19, 20, 13, 16, 14, 12

 • Víš, které číslo je nejmenší, největší, dovedeš je seřadit podle velikosti?

 

 • Zkus namalovat 10 korun pomocí penízků. / Matýsek/  Jak to uděláš?

Zkus namalovat 15 korun.   Jak to uděláš?

Zkus namalovat 14 (16, 18..) korun, zvládneš to?

 

 • A teď něco pro „koumáky“

Sněhurka a trpaslíci šli do lesa. Všichni měli roušky, Kejchala nechali doma, protože má rýmu. V lese viděli zajíce Zajdu a Hajdu, jak běží po louce. Na stromě seděla veverka Zrzečka a přeskakovala ze stromu na strom. Nad hlavou jim přeletěla sojka, ta všechno sleduje a kontroluje. Sněhurka sbírala podběl, to je léčivá bylinka. Trpaslíci sbírali šišky na topení. Šišek bylo více než 9, ale méně než 11.

 

 

 Kolik osob bylo v lese? (trpaslíky počítáme jako osoby)

 • Kolik z toho bylo trpaslíků?
 • Kolik to je dohromady?
 • Kolik viděli v lese zvířátek?
 • Kdo šel? Kdo běžel?                 Kdo skákal?                          Kdo letěl?
 • Co dělala Sněhurka v lese? Znáš nějaké jiné léčivé bylinky?
 • Kolik nasbírali trpaslíci šišek?

 

 

 Český jazyk: str. 53-54, čtení s porozuměním, plnit úkoly u puntíků

                           - čtení vlastní četby

                          - písanka str.23 – 26

                          - zkoušejte dětem diktovat krátká slova z písmen, která znají v psací podobě

                          - mohou se pokusit skládat krátké věty a napsat psacím písmem (pomůže Písanka)

                 

Prvouka: str.51

   Přeji vám pevné nervy. Děkuji moc za spolupráci, zaslané fotografie a obrázky. V této nelehké situaci mě moc potěšily.

Anglický jazyk

Aj 1.třída 30.3.-3.4..docx

CreateYourOwnFarmWorksheet.docx

flashcards-chanson-Old-MacDonald-Had-a-Farm-activities-preschool-printable-pictures.pdf.docx

pexeso.docx

   Přeji hezký den a pevné zdraví

                                                      Hašková

   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Týden od 23.3. do 27.3.2020

 

Matematika:    při počítání je možné používat víčka od pet lahví

-        nový pracovní sešit- fialový str. 6-8

-        velký Matýsek str.10-13

odkaz na procvič.   www.matyskova-matematika.cz

 Český jazyk: str. 50-52, čtení s porozuměním, plnit úkoly u puntíků

                          - procvičovat hlasité čtení a čtení s porozuměním, děti by už měly číst celá slova a celé

                            věty

                           - na doplnění četby jsou vhodné i dětské časopisy př. Sluníčko, kde děti doplňují, kreslí 

                            a mohou si něco vyrobit  

                            - bylo by dobré, kdyby dětičky četly každý den alespoň chviličku          

                          - písanka str.19 - 22

                 

Prvouka: str.50

 Byla bych moc ráda, kdybyste mě informovali, jak s mrňousky zvládáte a zda vám toto množství, které zasílám, vyhovuje. Budu ráda za vaše názory a postřehy. Rozhodně nechci přetěžovat ani vás, ani prvňáčky.  Děkuji moc za spolupráci.

   Přeji hezký den Hašková

________________________________________________________________________________

 Týden od 16.3. do 20.3.2020

Vážení rodiče,

učivo, které by měli žáci zvládnout, bude rozděleno po týdnech. Nové informace budete dostávat vždy v pondělí. Posílám učivo na období 16.3. – 20.3. 2020

Matematika: - opakovat a upevňovat sčítání a odčítání bez prstů do 10

 • dokončení modrého pracovního sešitu ( opakování )
 • nový pracovní sešit- fialový str. 1-5
 • velký Matýsek str.7-9

odkaz na procvič.   www.matika.in

Český jazyk: str. 46 - 49, čtení s porozuměním, plnit úkoly u puntíků

                         -procvičovat hlasité čtení a čtení s porozuměním

                         - písanka str.16 –18 odkaz na psaní písmen

                         www.yotube.com/ channel/UCUhhU9Da3VNne1zuapVjKA

Prvouka: str.47,48

Angličtina: opakování a procvičování učiva

Přeji vám pevné nervy a hlavně to nejdůležitější – zdraví.

 

 

                            -