Horní menu

 

 

Aktuality z IV. třídy

Výuka v týdnu od 22. 6.  - 26. 6. 2020 

Čj -  Souhrnné opakování učiva

        Sloh – Adresa, Pozdrav (opakování)

        Závěrečné opakování                                    

        UČ - str. 110 - 112                                           

        PS  -  str. 41                   

        Písanka - str. 32

Čtení s porozuměním 

M – Zlomky a porovnávání zlomků         

        UČ - str. 62 - 64
        PS  - str. 47, 48

        Závěrečné procvičování učiva 

Prv - Téma: Prázdniny v přírodě – U moře

                      Zdraví                                                                   

          UČ - str. 78 - 81

          PS  - str. 70 - 72

          Souhrnné opakování učiva       

Aj - učivo v příloze

 

Výuka v týdnu od 15. 6. -  19. 6. 2020

Čj -  Věta jednoduchá a souvětí

        Souvětí

        Spojování vět do souvětí                                    

        UČ - str. 108, 109                                           

        PS  -  str. 39, 40              

Písanka - str. 31

Čtení s porozuměním 

M – Zlomky a porovnávání zlomků         

        UČ - str. 62, 63
        PS  - str. 45, 46 

Prv - Téma: Prázdniny v přírodě – V parku, U rybníka

                      Člověk v tísni – nebezpečné situace                                                                  

          UČ - str. 74 - 77

          PS  - str. 68, 69 

Aj - učivo v příloze

 

Výuka v týdnu od 8. 6. - 12. 6. 2020 

Čj -  Věta jednoduchá a souvětí

        Základní skladební dvojice                                    

        UČ - str. 107                                           

        PS -  str. 39               

        Písanka - str. 30

Čtení s porozuměním 

M – Dělení mimo rozsah malé násobilky         

        UČ - str. 61
        PS  - str. 44 

Prv - Téma: Rady na prázdniny:     Člověk v tísni                                                                     

          UČ - str. 73 (opakování)

          PS  - str. 67 

Aj - učivo v příloze

 

Výuka v týdnu od 1. 6. - 5. 6. 2020 

Čj -  Věta jednoduchá a souvětí                                            

        UČ - str. 105 – Sloh        - Osnova

                                               - Vyprávění podle osnovy

                                               - Práce s obrázky                                          

        PS -  str. 37                     - Osnova

             -  str. 38                     - Stavba věty jednoduché  

Písanka - str. 29

Čtení s porozuměním 

M – Písemné násobení         

        UČ - str. 59, 60
        PS  - str. 43 

Prv - Téma: Rady na prázdniny:       Co je bezpečné?

                                                           Člověk v tísni                                                                               

          UČ - str. 72 - 73

          PS  - str. 65 - 66 

Aj - učivo v příloze

 

Výuka v týdnu od 25. 5. - 29. 5. 2020

 Čj -  Tvarosloví - Slovesa – opakování (časování sloves, slovesa zvratná, infinitiv)                  

        UČ - str. 102 - 104 
        PS -  str. 37 (opakování sloves)

 Písanka - str. 27, 28

Čtení s porozuměním

 M – Násobení mimo rozsah malé násobilky

        Písemné násobení       

        UČ - str. 58, 59
        PS  - str. 43

 Prv - Téma: Zdraví – Společné znaky s ostatními živočichy                                                                                                     

          UČ - str. 70 - 71
          PS  - str.  64

 Aj - učivo v příloze

 

Výuka v týdnu od 18. 5. - 22. 5. 2020

 Čj -  Tvarosloví - Slovesa – infinitiv (neurčitý tvar slovesa)
                                            - zvratná slovesa

        UČ - str. 100, 101             

        PS -  str. 35, 36
 Písanka - str. 25, 26

Čtení s porozuměním

 M – Násobení mimo rozsah malé násobilky       

        UČ - str. 57
        PS  - str. 42

 Prv - Téma: Zdraví – Žijeme zdravě                                                                                          

          UČ - str. 68 (opakování), str. 69
          PS  - str.  62, 63

 Aj - učivo v příloze

 

Výuka v týdnu od 11. 5. - 15. 5. 2020 

Čj -  Tvarosloví - slovesa - osoba
                                         - čas       

        UČ - str. 98, 99
        PS -  str. 33, 34

Písanka - str. 22, 24
Čtení s porozuměním 

M – Početní operace se závorkami i bez závorek
       Slovní úlohy
        UČ - str. 54 (slovní úlohy s převáděním jednotek, procvičování podle času)
        PS - str. 41

Prv - Téma: Zdraví - Jak rosteme a vyvíjíme se (opakování)
                                     Pečujeme o zdraví                                                        

          UČ - str. 67
          PS - str.  59, 61 

Aj - učivo v příloze

 

Výuka v týdnu od 4. 5. - 7. 5. 2020

Čj -  Tvarosloví - slovesa

        UČ - str. 97 (poznávání sloves v textu)

                             Práce s textem – číslo jednotné, číslo množné                 

        PS -  str. 32

        Písanka - str. 21, 23

        Čtení s porozuměním

M – Převody jednotek - jednotky hmotnosti
                                    - jednotky objemu

        UČ - str. 52 (jednotky objemu)
                str. 53 (jednotky hmotnosti)

        PS – str. 40

Prv - Téma: Zdraví – Jak rosteme a vyvíjíme se                                                                       

          UČ - str. 64 - 65

          PS - str.  58  (postava může být i nakreslená)

Aj - učivo v příloze

Výuka v týdnu od 27. 4. - 30. 4. 2020

 Čj -  souhrnné opakování vyjmenovaných slov – P, S, V, Z,

         UČ - str. 95

                 str. 96 (Sloh – podle časových možností)

                 PS -  str. 30 - 31

 Písanka - str. 19

Čtení s porozuměním

 M – počítání s nulami

        Převody jednotek – jednotky délky

         UČ - str. 50 – 51

         PS – str. 39

 Prv - Téma: Živočichové – Živočichové podle druhu potravy

                                          Ochrana přírody

          UČ - str. 60 - 63

          PS - str.  54 – 57   (podle časových možností)

 Aj - učivo v příloze

  

Výuka v týdnu od 20. 4. - 24. 4. 2020

 Čj -  průběžné opakování a procvičování vyjmenovaných slov a
        odlišností v pravopisu
        procvičování slov s předponami  vy - vý

         UČ - str. 92 – Sloh – Pozvánka (PS str. 28/ cv. 1.)
                 str. 93 – 94
                 Vyjmenovaná slova po Z (naučit se zpaměti)
                 Pravopisná cvičení

          PS -  str. 28 - 29 

Písanka - str. 17 - 18
Čtení s porozuměním

 M - procvičování matematických operací, slovní úlohy
       počítání s nulou

         UČ - str. 48 – 49 (podle časových možností)
         PS – str. 38

 Prv - Téma: Živočichové – Společné znaky živočichů
                                            Dělení živočichů podle stavby těla
                                            Obratlovci

          UČ - str. 56 - 59
          PS - str.  51 - 53

 Aj - učivo v příloze

 

Výuka v týdnu od 14. 4. - 17.4. 2020

 Čj -  procvičování vyjmenovaných slov po V
        odlišnosti v pravopisu
        procvičování slov s předponami  vy - vý

         UČ - str. 90 / cv. 5 - věty se slovy
                 str. 91
         PS -  str. 27

 Písanka - str. 16
 Čtení s porozuměním

 M - procvičování matematických operací, slovní úlohy
       dělení a násobení  10, 100

        UČ - str. 47
        PS - str, 37

 Prv - Téma: Části kvetoucích rostlin - Podzemní  část
                                                                 Nadzemní část

          UČ - str. 50 - 53
          PS - str. 49 - 50

 Aj - učivo v příloze ( poslech a textový dokument )

 

Dobrý den, vážení rodiče,

posílám učivo na další (zkrácený) týden.

 Výuka v týdnu od 6.4. - 9. 4. 2020

 Čj - UČ - str. 90   ( slova s předponami  vy - , vý - )

       PS - str. 26

 Písanka - str. 20 ( téma: Velikonoce )

 M - Dělení a násobení 10, 100

        UČ - 45 - 46

         PS - str. 36   

 Prv - Téma: Polní plodiny

                     - dělení plodin

                     - využití plodin

         PS – str. 48

 Aj - Pracovní list na téma Velikonoce Vám pošle paní učitelka elektronicky.

 

Výuka v týdnu 30. 3 – 3. 4. 2020

Čj –     průběžné procvičování vyjmenovaných slov
           Vyjmenovaná slova po V
           UČ – str. 88 - 89
           PS – str. 24- 25
           Písanka – str. 15

M -     průběžné procvičování základních matematických operací
            (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
            UČ – str. 42 – 43
            PS – str. 35

Prv -   Téma: Rostliny
            UČ – str. 41, 44, 45
            PS – str. 47, 48

Aj -     Téma: Moje rodina
            PS – str. 28
            Bližší informace o učivu sdělí paní učitelka prostřednictvím e-mailu.

 

Výuka v týdnu od 23.3. - 27-3. 2020 

 Čj - opakování vyjmenovaných slov po S (cvičení v učebnici)

        UČ - str. 83 - 86

       PS  -  str. 22- 23

       Písanka - str. 14

       Vyjmenovaná slova po V (naučit se zpaměti)

 M - průběžné opakování násobilky a násobků

        Dělení se zbytkem

       UČ - str. 40 - 41

       PS  - str. 34 - 35

   Prv -Téma: Rostliny

                    Společné znaky rostlin

                    Kvetoucí a nekvetoucí rostliny (třídění rostlin)

       UČ - str. 38 - 40

       PS  - str 46

 Aj - UČ str. 70, přečíst písničku

                         napsat slovíčka dle obrázku

                         kdo má chuť, může vyrobit přáníčko ze str. 70

__________________________________________________________________

 

     Výuka v týdnu od 16. 3. – 20. 3. 2020:

ČJ – opakování a procvičování pravopisu (vyjmenovaná slova po P)

        Vyjmenovaná slova po S - naučit se zpaměti

        – str. 80 - 82

        PS – str. 20 – 21

 

M – procvičování učiva – sčítání a odčítání trojcif. čísel ( UČ. str. 33-36)

        Dělení se zbytkem – – str. 37- 39

                                             PS -  str. 32 – 33

 

Prv – Téma: Živé organismy, Houby

            – str.36 – 37

            PS – str. 44 – 45


Aj - opakování a procvičování slovní zásoby a gramatických jevů

Bližší informace budou rodičům pravidelně zasílány e-mailem!