Horní menu

Střednědobý výhled rozpočtu

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Horní Cerekev
             
Rozpočet nákladů a výnosů rok 2019 rok 2020 rok 2021
Výnosy z toho: státní rozpočet 11 128 693,40 12 241 563,00 13 465 719,00
zřizovatel 2 246 000,00 2 349 000,00 2 454 000,00
hospodářská činnost 694 921,00 729 668,00 766 151,00
Výnosy celkem 14 069 614,40 15 320 231,00 16 685 870,00
Náklady z toho: mzdy, odvody z MŠMT 10 928 693,40 12 021 563,00 13 223 719,00
ostatní náklady z MŠMT (učební pomůcky, DDHM, DRHM, cestovné, školení) 200 000,00 220 000,00 242 000,00
zřizovatel energie   750 000,00 800 000,00 850 000,00
zřizovatel ostatní provozní náklady (učebnice, DDHM, DRHM, odvoz odpadů, pojištění, oprava, údržba) 1 496 000,00 1 549 000,00 1 604 000,00
hospodářská činnost 694 921,00 729 668,00 766 151,00
Náklady celkem 14 069 614,40 15 320 231,00 16 685 870,00
Hospodářský výsledek (+/-) 0,00 0,00 0,00