Horní menu

Aktuality ze třídy

Týden od 30.3. do 3.4.2020

Vážení rodiče, milí žáci!

Zasílám Vám požadavky distanční výuky na tento týden.

Matematika:

*I v tomto týdnu budeme řešit úkoly spojené s kosodélníkem.

*Do sešitu si vždy napiš nadpis / př. Obsah kosodélníku …./ a číslo cvičení.

*Obsah kosodélníku – str. 28 – 29: na str. 28 si prohlédni obrázek č. 25 a odvoď vzorec pro výpočet obsahu / po přemístění pravoúhlého trojúhelníku vznikne obdélník – a obsah obdélníku již vypočítat umíš/.

Z modrého rámečku na str. 28 si opiš vzorečky a vypočítej obsah kosodélníku – cvičení 29/16a)c)f).

*Obvod kosodélníku– str. 29 – 30: na str. 29 si prohlédni obrázek č. 30 a odvoď vzorec pro výpočet obvodu obdélníku.

Z modrého rámečku na str. 29 si opiš vzorečky pro výpočet obvodu a vypočítej – cvičení 29/19.2 a 29/19.3 d).

*Konstrukční úlohy – 30 -31: nezapomeň – rozbor, postup, konstrukce, ověření.

30/22.1  a 31/23.1 – seznam se s řešením těchto cvičení a podle těchto vypracovaných úloh sestroj:

30-31/22.2 a 31/23.2.

Stále připomínám, pokud nebudeš něčemu rozumět, můžeš mi zavolat nebo napsat!

 

Přírodopis

*Učebnice str. 80: Život rostlin – pokud máš doma semeno hrášku, namoč ho na 2 dny do vody a pak pozoruj jednotlivé části – podle nákresu v sešitě z minulého týdne.

Přečti si v učebnici o vývinu R – str.80 a do sešitu / opět název učiva/ vypracuj:

1.      Které R označujeme jako jednoleté, dvouleté či vytrvalé / trvalky/, uveď i příklad takové R.

2.      Vysvětli, co je R krátkého nebo dlouhého dne.

3.      I u R probíhá rozmnožování. Pokud je to pomocí semen či výtrusů, jedná se o rozmnožování pohlavní = generativní / budeme probírat později/.

*Učebnice str. 80 -81: Nepohlavní rozmnožování – přečti si  a do sešitu si zapiš:

1. Některé R nepěstujeme ze semen, ale z částí rostlinného těla, jedná se o rozmnožování nepohlavní = vegetativní.

2. Opiš si z učebnice, jakým způsobem se rozmnožuje: brambor, jahodník, česnek, pýr plazivý, maliník, africká fialka, rybíz a jabloň.

3. Co je hřížení.

*Ústně si zopakuj učivo pomocí otázek na str. 81.

*V PS si vypracuj úkoly – v liště napsáno – kořen, stonek, list / mám starší vydání PS, proto nemohu napsat čísla stránek/.

Zeměpis

* Pracuj s atlasem a do sešitu odpověz na otázky:

1. Na kterých poloostrovech a velkých ostrovech se rozkládají Itálie a Řecko.

2. Která moře omývají Itálii a Řecko.

3. Porovnej povrch Španělska a Portugalska.

4. Kterému státu patří Kanárské ostrovy a Baleáry.

5. Kterému státu patří Azory a Madeira.

6. Který stát má největší produkci korku na světě.

7. Napiš malé státy Jižní Evropy + hlavní města a státní zřízení ( republika, monarchie).

*Pracuj s PS HRAVÝ ZEMĚPIS – str. 25/7 ( v tajence vyjde MYKÉNY ), 25/8 a 9. Informace najdeš i v učebnici.

V PS na str. 20 – Severní Evropa vypracuj cvičení 1 ( státy a hlavní města SE ).

 

Anglický jazyk

Přečti si text na str. 57.

Snaž se zapamatovat nejdůležitější věci z tohoto článku.

There are four countries in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: England, Scotland, Wales and Northern Ireland.

The capital city of Scotland is Edinbourgh. The capital of Wales is Cardiff. The capital of Northern Ireland is Belfast. London is the capital of England and of the whole United Kingdom. About eight million people live there.

The Channel Tunnel goes under the sea between England and France. It’s about 50 kilometres long.

Str. 58 – napiš do sešitu a nauč se:

It’s hot. Je vedro.

It’s warm. Je teplo.

It’s cool. Je chladno.

It’s cold. Je zima.

It’s wet. Je mokro.

It’s raining. Prší.

It’s dry. Je sucho.

It’s fine. Je hezky.

It’s sunny. Je slunečno.

It’s cloudy. Je zataženo.

It’s windy. Je větrno.

It’s snowing. Sněží.

It’s freezing. Mrzne.

It’s icy. Je náledí.

It’s foggy. Je mlha.

Zopakuj si 4 roční období: spring, summer, autumn, winter.

 

Německý jazyk

Rozšiř svoji slovní zásobu o další názvy věcí, které používáme ve škole.

Der Rucksack – batoh

Der Zirkel – kružítko

Das Buch – kniha

Der Klebstoff – lepidlo

Der Spitzer – ořezávátko

Der Bleistift – tužka

Der Radiergummi – guma

Der Filzstift – fixa

Die Schere – nůžky

Das Heft – sešit

Der Füller – plnicí pero

Das Lineal – pravítko

Der Kuli – propiska

Die Tafel – tabule

Die Uhr – hodiny

Der Computer – počítač

Die Brille – brýle

Das Mäppchen – pouzdro na tužky

Die CD – CD

Pokus se napsat na každé slovíčko jednoduchou větu.

Např.: Mein Rucksack ist nicht schwarz wie dein Rucksack.

 

Český jazyk:

Slohová práce – připomínám vypracování

Procvičujeme (snaž se neopisovat z Kontroly, určitě vymyslíš jiná slova, nabízím možné řešení)

Synonyma – uveď 3 př.

Plakat –

Jíst –

Hezký –

 

Homonyma – doplň 2 př.

Oko –

Psaní –

Ručička –

 

Antonyma:

Blízko                                            studený                                             chodit

 

Sousloví – 3 př. z oboru

Geografie

Literatura

Matematika

 

Opakujeme tvoření slov = tvoříme slova příbuzná

PS, str.28/ cv.1a,b, c, 2b

 

Doplň slova příbuzná – 3 př.

Škola –

Být –

Lyžař –

Plavat –

Procvičujeme- portál Pro školy, český jazyk, pravopis, vyjmenovaná slova – souhrnná cv.

(2x test = 20 ot.)

 

Kontrola práce

Synonyma – uveď 3 př.

Plakat – brečet, řvát, lkát

Jíst – polykat, hltat, přežvykovat

Hezký – krásný, pěkný, hezoučký

 

Homonyma – doplň 2 př.

Oko – na polévce, zrakový orgán, jídlo

Psaní – dopis, předmět ve škole, činnost

Ručička – dětská, hodinová, kompas

 

Antonyma:

Blízko - daleko                    studený - teplý                     chodit - stát

 

Sousloví – 3 př. z oboru

Geografie – zeměpisná mapa, obratník Raka, severní pól

Literatura – dobrodružný román, básnická sbírka, hlavní hrdina knihy

Matematika – rovnoramenný trojúhelník, střed kružnice, celá čísla

 

Doplň slova příbuzná – 3 př.

Škola – školní, školák, školit se

Být – Zbyněk, nebýt, dobyvatel

Lyžař – lyže, lyžování, lyžařský

Plavat – plavidlo, plavky, plavecký

 

DĚJEPIS

!!! Tento pracovní list naleznete (v elektronické podobě) také v aplikaci Microsoft Teams, kde ho můžete vypracovat (pokud máte možnost, tak to zkuste. – Nebojte není to na známky 😊) po přihlášení pomocí údajů, které dostanete od třídní učitelky !!!

Reformace a její důsledky

V novověku byla církev kritizována za úplně stejné „neduhy“, jako v době husitské.

!!! Zopakuj si, které „neduhy“ to byly !!!

Těmito kritiky byly často sami kněží, kteří usilovali o REFORMU = nápravu církve.

Od slova reforma máme výraz reformace.

Německo

Martin Luther [ luter ]

-        Mnich, který přibyl na vrata kostela články (TEZE), v nichž kritizoval život církve a prodej odpustků.

 

1)     Ve kterém roce k tomu došlo?

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

2)     Kolik těchto článků (TEZÍ) bylo?

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

3)     Jak se jmenuje město, ve kterém stojí kostel, na jehož vrata Martin Luther tyto články přibil?

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

4)     Jak se říkalo stoupencům Lutherových myšlenek?

 

………………………………………………………………………………………………………………….

5)     Mohli se poddaní (podle Luthera) bouřit proti vrchnosti?

A)   Ano

B)    Ne

Mezi Lutherovými stoupenci a katolíky došlo i k náboženským válkám, které s přestávkami trvaly až do roku 1555.

6)     Jak se jmenoval mír, který byl v tomto roce donucen císař Karel V. vyhlásit?

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

Francie

7)     Jak se jmenoval teolog, který se narodil ve Francii, ale žil ve Švýcarsku a nechal se inspirovat Lutherovými myšlenkami?

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

8)     Jak se ve Francii říkalo jeho následovníkům?

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

9)     Jak se jmenoval vůdce těchto následovníků, jehož sňatek s katolickou princeznou měl přinést mír?

 

………………………………………………………………………………………………………………….

10) Pod jakým názvem vstoupil do dějin masakr těchto nekatolíků (noc z 23.srpna na 24. srpna 1572), kteří přijeli do Paříže na svatbu zmíněnou v otázce č.9?

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 

1)     Z dějepisu si zopakuj a odpověz. Jak se jmenoval a kdy existoval (století) nejstarší státní útvar na našem území?

 

………………………………………………………………………………………………………………..

2)     Existují různé formy státu. Kdo stojí v čele?

A)   republiky

 

………………………………………………………………………………………………………………..

B)    monarchie

 

………………………………………………………………………………………………………………..

3)     Zkus se zamyslet a vyjmenovat alespoň tři výhody společného života lidí ve státě oproti tomu, kdyby žili každý „sám za sebe“. (můžeš napsat klidně i nějaké nevýhody).

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Týden od 23. do 27. března

Vážení rodiče, milí žáci!

Zasílám Vám požadavky distanční výuky na tento týden.

 

Matematika:

*Tento týden začneme s novou látkou čtyřúhelníky. Učivo není složité, nemusíš mít strach, že to nezvládneš.

*Na straně 24 – 25 si přečti učivo – Základní pojmy a do sešitu vypracuj:

1. 24/1 a 24/2

2. opiš si větu č. 1 – v modrém rámečku / součet velikostí ……./

3. obr. 16 – rovnoběžníky, lichoběžníky, různoběžníky – náčrt.

*Kosodélník – str. 26 – 27, vypracuj do sešitu:

1. co je kosodélník?

2. na str. 27 – věty 2, 3, 4

3. podle vypracovaného cvičení 27/5.1 vypracuj 27/5.2a)

4. výška kosodélníku – narýsuj podle obr. 24, vyznač výšku a zapiš si definici – v modrém rámečku na str.28.

 

Pokud budete mít problém s řešením učiva, neváhejte mě kontaktovat na již uvedeném tel. čísle v dopoledních hodinách po – pá.

Přírodopis:

*Učebnice str.76 – 78: LIST – přečti si článek o listu a do sešitu vypracuj:

1. význam listu

2. jaký je rozdíl mezi stonkem jednoduchým a složeným

3. jaký význam má žilnatina, jakou žilnatinu mají rostliny jednoděložné a jakou dvouděložné

4. postavení listu na stonku

*Učebnice str. 78 -79. Růst R – přečti si článek o růstu r a do sešitu vypracuj:

1. obr. 22 – nakresli a popiš stavbu semene

2. co potřebuje semeno ke klíčení

3. uveď příklady různých nároků rostlin na prostředí

 

Zeměpis:

*Pracuj s PS Hravý zeměpis: str. 16 – souhrnný test, str. 17 – regiony Evropy, str. 24 – Jižní Evropa – cvičení 1 a 2 a str. 25 – cvičení 5

* pracuj i s atlasem a s pomocí internetu

* na stránkách školy využij i výukový materiál – Zeměpis 1. – 05 – Jižní a Jihovýchodní Evropa

 

Český jazyk:

-prostudujte v učebnici kapitolu-Antonyma (str.66), Homonyma (str. 67),

Odborné názvy (str. 68- 69)

-zápis do sešitu (ČjŠ)

-PS – str.27, cv. 2, 3, 4

Sloh – napiš vypravování, pokus se zařadit prvky bajky

-téma – Doba koronovirová

-rozsah práce 15 – 20 řádků, formát A4, PC – velikost písma 14

-odevzdat po skončení karantény (podklad pro hodnocení)

 

Německý jazyk:

Přepiš otázky do sešitu a odpověz na ně:

Arbeitest du gern zu Hause?

Sind die Hausaufgaben gut?

Rechnest du falsch oder richtig?

Lernst du gern Deutsch?

Bist du in der Schule gern?

Wie ist dein Lehrer?

Wie ist die Tafel in der Schule?

Bist du lustig zu Hause?

Bist du faul oder fleißig?

Kocht deine Mutti gern?

Hast du einen Radiergummi?

Přelož do sešitu:

Žák pracuje ve škole.

Můj bratr maluje nějaký strom.

Fotíš svého psa?

Máš nějaký míč?

On má jednu sestru a jednoho bratra.

On zpívá a plave rád.

Kde píšeš svou domácí úlohu?

Cestujeme rádi a často.

Moje kamarádka necvičí, je líná.

Cvičíme a to je prima.

Moje kniha a moje tužka jsou doma

 

Anglický jazyk:

Přelož do sešitu:

2 kousky chleba

3 tabulky čokolády

1 konzerva psího masa

2 igelitky jablek

3 plátky šunky

2 kartony mléka

2 plechovky coly

2 skleničky mléka

3 lahve vody

2 svazky banánů

Str. 56 – zapiš si a nauč se nová slovíčka (výslovnost dohledej ve slovníku):

Mountain – hora

Hill – kopec

Forest – les

Lake – jezero

Valley – údolí

Cliff – útes

Beach – pláž

Island – ostrov

Sea – moře

Tunnel – tunel

Bridge – most

Canal – kanál

River – řeka

Skyscraper – mrakodrap

Power station – elektrárna

Field – pole

Harbour – přístav

Motorway – dálnice

Otázky opiš do sešitu a odpověz na ně:

Is there any sea in our country?

Can you find a bridge in Horní Cerekev?

What animals are in the forest?

Is Javořice a valley or a hill?

Did you swim in a sea?

What can you find in a harbour?

Fyzika:

*učivo bude zasláno prostřednictvím aplikace Microsoft Teams vyučujícím p. Sobkem.

DĚJEPIS

Raný novověk – společnost

Stavy

= skupiny lidí, které se podíleli na vládě spolu s panovníkem

-        scházely se na zemském sněmu

1)     Které tři skupiny obyvatel obvykle mezi stavy patřily?

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

2)     Jaká tři nejdůležitější práva stavy měly?

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

3)     Co to byla ZEMSKÁ HOTOVOST a k čemu sloužila?

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

Stavy omezovaly moc panovníka někdy natolik, že vznikla tzv. STAVOVSKÁ MONARCHIE = stát, kde stavy rozhodovaly ve většině záležitostí.

-        např. Čechy a Polsko

 

4)     Jak se říkalo monarchiím, kde si panovník udržel hlavní podíl na moci a stavy měli pouze malý vliv?

 

………………………………………………………………………………………………………………….

5)     Jak se říkalo nově vzniklým dílnám, kde každý člověk vyráběl o pouze část výrobku (časem se v tom velmi zdokonalil) a ne celý výrobek? Pozn. Tento způsob výroby byl rychlejší a levnější, než když vyráběl řemeslník celý výrobek sám.

 

………………………………………………………………………………………………………………….

 

V novověku došlo k masovému rozšíření používání peněz.

6)     Který (pouze jeden) z následujících bodů nepatří mezi příčiny rozšíření peněz?

a)     přísun množství drahých kovů do Evropy (důsledek objevných plaveb)

b)    válečná kořist zbojů s Turky

c)     požadavek vrchnosti (šlechty), aby poddaní odváděli dávky v penězích

 


 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

V současnosti je na území České republiky vyhlášen NOUZOVÝ STAV z důvodu pandemie onemocnění COVID-19.

Vypracovat písemně do sešitu nebo vytisknout a vypracované vložit do sešitu.

 

1)     Který den byl nouzový stav na území České republiky vyhlášen?

 

………………………………………………………………………………………………………………

2)     Na jak dlouho byl tento nouzový stav vyhlášen?

 

……………………………………………………………………………………………………………….

3)     Maximálně na jak dlouho smí vláda nouzový stav vyhlásit bez souhlasu poslanecké sněmovny?

 

………………………………………………………………………………………………………………..

4)     Vyjmenuj pět omezení (rozdílů), která jsou v současném nouzovém stavu oproti běžné situaci (bez nouzového stavu).

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………...

MOŽNÉ ZDROJE PRO PRÁCI:

nouzový stav (WIKI):

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav

nouzový stav v ČR (WIKI):

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku

současný nouzový stav v ČR – přesný popis (vláda ČR):

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

 

!!! P.S.: !!!

V minulém týdnu se prý vyskytl problém s testy (odkaz Vás „hodil“ na úvodní stránku a ne přímo do testu).

V oblasti TESTY naleznete podoblast MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. Pak už jen stačí zvolit svůj roční a je to 😊

Test můžete zkusit klidně opakovaně (třeba když chcete dosáhnout lepšího skóre 😊 ) a samozřejmě si můžete ( jako výzvu nebo opakování ) zkusit i testy určené pro jiné ročníky.

 

Využijte vysílání ČT 2 – Odpoledka, jsou tam velmi zajímavé dokumenty.

Stále sledujte stránky školy, které jsou neustále aktualizovány.

Učivo, které Vám zasíláme, lze zvládnout i bez pomoci rodičů!

Prosím o zpětnou vazbu, zda jste e-mail obdrželi!

S pozdravem Hana Machalová

 

 

 

 _______________________________________________________________________________

19. až 23. března:

V matematice budeme opakovat racionální čísla - učebnice strana 22 - 23 / Matematika 2. díl/. Cvičení vypracujte do sešitu.

Pokud si nebudete vědět rady, zavolejte  v dopoledních hodinách na číslo 603 569 177 / po - pá/.

 

Anglický jazyk - zopakujte si minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves - strana 34 -37 / další máte označená na papíru, který všichni dostali/.

                        - British meals and mealtimes / vyprávění, bylo zadáno před prázdninami/.

Přírodopis:

-        Učebnice str. 74: opakování učiva – otázky a úkoly na téma kořen – odpovědi vypracuj do sešitu.

-        Str. 75 -76: STONEK – přečti si článek o stonku, do sešitu nakresli a popiš stavbu bylinného a dřevnatého stonku a odpověz písemně na tyto otázky:  1. význam stonku

2. typy bylinného stonku a příklad   rostliny

3. jaký stonek mohou mít dřeviny

4. co jsou a jaký význam mají cévní svazky.

Zeměpis:

-        Pracuj s PS HRAVÝ ZEMĚPIS: str. 14 – cvičení 1 – s pomocí internetu.

         str. 15 – s pomocí atlasu na volné řádky vypiš členské státy EU –

               podle mapky ve cvičení 1 / který stát již není členem EU ??? /.

-        Zjisti si informace o vstupu ČR do EU.

Český jazyk:

-        Vypracuj v PS celou str. 26 .

Německý jazyk:

-        Zopakování slovní zásoby 1. – 6. lekce.

-        Časování sloves sein / být /, haben / mít / a dalších pravidelných sloves.

-        Zopakuj koncovky 4. pádu podstatných jmen.

Dějepis:

S pomocí učebnice / str. 110 -120 /, poznámek v sešitě nebo internetu odpověz písemně do sešitu (kontrola po návratu do školy) na následující otázky:

1.      Ve kterém roce byl Jiří z Poděbrad zvolen českým králem?

2.      V jakém příbuzenském vztahu byl k Jiřímu z Poděbrad uherský panovník Matyáš Korvín?

3.      Proti Jakému nepříteli se Jiří z Poděbrad marně snažil sjednotit Evropské panovníky?

4.      Ze které země pocházel rod Jagellonců, kterému Jiří z Poděbrad nabídl český trůn?

5.      Kolik Jagellonských panovníků bylo v českých zemích a jak se jmenovali?

6.      Který z nich měl přezdívku: „KRÁL DOBŘE“?

7.      Jakou smrtí zemřel poslední Jagellonský panovník na českém trůně?

8.      Ve kterém roce k tomu došlo?

9.      Který rod ve stejném roce ( z otázky 8 ) nastoupil na český trůn?

10.  Do kdy u nás tento rod vládl?

11.  Jmenuj dvě gotické památky na našem území z období vlády Jagellonců.

12.  Jak se jmenoval vynálezce knihtisku?

 

Fyzika:

-        v příloze e-mailu

Matematika a anglický jazyk – zasláno včera.

Výchova k občanství:

V rámci výchovy k občanství si vypracovat tento test:

https://www.proskoly.cz/test-popis/355

 

 Zadané úkoly budou zkontrolovány po návratu do školy.

 Využijte nabídku ČT – ODPOLEDKA.

 Sledujte stránky školy.

 Další úkoly budou zaslány na začátku příštího týdne.

 

 

16. 3. 2020

Informace o domácí přípravě obdržíte zítra na e-mail rodičů. Současně bude zadání i zde na této stránce.