Horní menu

Aktuality z VII. třídy

15. - 19. 6. 2020

Český jazyk 6

Dobrý den, nejprve kontrola práce z min. týdne – 37/8 + uč. 116/3 a

 

Nové učivo

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Učebnice – str.117 (poučka)

 • Přepište si poučku do ČjŠ + naučit se

PRAVIDLO:

V několikanásobném větném členu má přednost rod mužský životný

Spojky patří k několikanásobnému větnému členu.

 

 

Procvičujeme:

Učebnice – str. 117/1 – do sešitu vypiš podmět a přísudek Zkontrolujeme společně.

 • Děvčata a chlapci se zúčastnili

PS – 36/5 b + posílám kontrolu

 

Matematika:

Objem krychle a kvádru (učebnice str. 119 – 123)

Jednotky objemu (učebnice str. 123 – 126)

Pracovní sešit: 45/1; 2(a,c,e)

                        46/3

Další zítra ve škole.

 

Fyzika: souhrnné opakování měření fyzikálních veličin (samostatně)

 

Přírodopis:

*Učebnice str. 108 – 109: Vřeckovýtrusné houby.

Přečti si látku v učebnici. Do sešitu si zapiš:

 • Výtrusy jsou ve vakovitých útvarech = VŘECKA. Vřecka jsou na povrchu nebo
 • uvnitř plodnic.

U některých se plodnice nevytvářejí.

 • Patří sem řada významných druhů:
 1. Štětičkovec – obr. 86., = Penicillium, výroba antibiotik, objevitel – A. Fleming.
 2. Paličkovice nachová – obr. 87, cizopasí na žitě, vzniká útvar = NÁMEL, výroba léčiv.
 3. Kvasinky – obr. 91, využití v potravinářském průmyslu = DROŽDÍ – kynuté těsto, výroba

                      piva a vína. Rozmnožují se pučením.

 • Pro člověka a zvířata nebezpečný KROPIDLÁK – vytváří se v plesnivém krmivu, tzv. plíseň.
 • Některé houby napadají ovoce a zeleninu – kadeřavka broskvoňová, hlízenka ovocná …
 • Velké plodnice má jedovatý ucháč obecný – obr. 88 a také výtečný smrž kuželovitý – obr. 90.

 

Prohlédni si prezentace:

Dřevokazné houby

Rzi a sněti, vřeckovýtrusné houby.

 

*Učebnice str.110 – 111: Lišejníky.

Přečti si látku v učebnici  a do sešitu si napiš:

 • Lišejníky jsou také samostatnou skupinou organismů.
 • Tělo lišejníku = stélku tvoří 2 organismy – houba a řasa nebo houba a sinice. Již víš, že tento vztah označujeme pojmem SYMBIÓZA – soužití.

 

Překresli si obrázek 92 – řez stélkou.

Jakou funkci má v tomto vztahu houba? A jakou řasa?

Vypiš si zástupce lišejníků.

*PS – vyřeš zbývající cvičení – houby a lišejníky.

Prohlédni si prezentaci:

Lišejníky

 

 

Zeměpis:

*Učebnice str. 84 – 88: Lesotundra a tundra, polární pustina.

Do sešitu si zapiš:

 1. 7. Lesotundra.

- již studený pás

- bříza, vrba, borovice, smrk, modřín

- hodně vody, nízká teplota – mrtvé lesy

 1. Tundra.

- ojedinělé keříky, mechy, lišejníky

- lemuje severní ledový oceán

- na jižní polokouli – na ostrovech poblíž Antarktidy

- nízké teploty, hodně srážek, mrzne 10 měsíců

- polární liška, lumíci, zajíc bělák, sobi ……..

 1. 9. Polární pustina.

- polární noc a den, většinu roku sníh a led, sněhové bouře

- Antarktida – jižní pól -tuleni, lachtani, tučňáci, lišejníky, mech

- Arktida –severní pól - lední medvěd, polární liška, mrož, velryby, papuchalkové, alky, řasy

- živočichové – vrstva tuku

 

V PL vybarvi podle legendy tajgu a polární pustiny a k číslům I, II, III a IV napiš: světadíl, část světadílu a  rostlinstvo a živočišstvo.

Prohlédni si prezentace na MT v souboru výukový materiál.

 

Občanská výchova

 

!!! Tento pracovní list naleznete také v aplikaci Microsoft Teams, kde ho můžete vypracovat po přihlášení pomocí údajů, které jste dostali od třídního učitele !!!

 1. Představ si situaci, že ve škole máte psát písemnou práci. Tato situace může být pro mnohé lidi problematická. Problematické situace můžeme řešit správným nebo špatným způsobem. Zamysli se nad situací s nastávající písemnou prací a napiš jeden způsob jejího řešení, který je podle tebe správný a jeden, který je podle tebe špatný.
 1. SPRÁVNÝ ZPŮSOB

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. ŠPATNÝ ZPŮSOB

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Představ si situaci, že tě někdo ze spolužáků ponižuje před ostatními.

Napiš dva různé způsoby, jak by takovou situaci bylo možné řešit a napiš, jestli by tebou napsané způsoby řešení byly správné.

 1. způsob 1

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. způsob 2

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

8. - 12. 6. 2020

Český jazyk 6

Dobrý den, posílám vám práci z Čji, kterou budeme vypracovávat ve škole s těmi, kteří se přihlásili k prezenčnímu studiu.

Ti z vás, kteří pracujete doma, využijte zaslanou kontrolu.

Jako distanční učení vám všem zůstává dějepis.

S sebou si donesete PS, školní sešit, učebnici Čj

Kontrola práce z min. týdne:

PS – str. 36/6, 37/7

Doplň. cv. (z prezentace) – opakujeme Po + Přs + shodu Po s Přs

 

Další učivo

Shoda Po s Přs

Do sešitu si přepište tabulku ze str. 115 (učebnice)

Musíme si určit rod podmětu – ukážu si Ti, Ty, Ta – tím se řídí koncovka slovesa v přísudku v minulém čase

Sloveso – přísudek v budoucím čase, v přítomném čase, v rozkazu = VŽDY píšu měkké i

Cvičení:

PS – 37/8 + posílám kontrolu

Uč. – str.116/3 a – vypracuj do ČjŠ – k podmětům doplň P5s v minulém čase:

Národy protestovaly, ……..

Matematika:

Povrch kvádru a krychle (učebnice str. 114 – 119)

Pracovní sešit: 42/10;11 

                               43/1; 2a,c ; 3d,e

Fyzika:

Převody jednotek – soubor v příloze

 

Přírodopis:

*Učebnice str. 103 – 108: Stopkovýtrusné houby.

Pomocí učebnice odpověz na tyto otázky:

 1. Hřiby jsou houby rourkaté nebo lupenaté?
 2. Hořkou chuť má hřib ………………………………., lidově hořčák.
 3. Pod modříny roste často:
 4. Holubinky mají – nemají pochvu, plachetku, závoj.
 5. Mezi čirůvkovité patří i jedovaté houby, které?
 6. Na pařezech jehličnatých dřevin vyrůstají na konci léta – v září plodnice:
 7. V obchodě si nejčastěji kupujeme tyto houby:
 8. Mezi nejvyšší houby – 40 cm vysoký třeň patří:
 9. Nejjedovatější houba:
 10. Muchomůrka růžovka je snadno zaměnitelná s:
 11. Dřevokazné houby:
 12. a) dřevomorka domácí – v jakém roste prostředí?
 13. b) troudnatec kopytovitý roste na:
 14. c) na odumřelém dřevě listnáčů i jehličnanů roste:
 15. d) pouze na bříze roste:
 16. e) jedlá, vyrůstá na kmenech nebo pařezech listnatých stromů:

Dřevokazné houby označujeme pojmem choroše.

 1. Mezi stopkovýtrusné houby patří i cizopasné houby – rzi a sněti. Netvoří nápadné plodnice.

Uveď příklady těchto hub.

 

*PS str. 46 – 47. Houby. Možná máš tuto kapitolu na jiné stránce.

Vyřeš cvičení 1,2 a 5.

 

 

 

Zeměpis:

*Učebnice str. 80 – 84: Stepi a lesostepi. Lesy mírného pásu.

Do sešitu si zapiš:

 1. Stepi a lesostepi.

= travnaté krajiny

 • Prohlédni si obrázek 101 na str. 80.
 • Chladnější podnebí, méně srážek, úrodné půdy ( černozemě ), dnes – pole.
 • Travnaté stepi – společenstva:
 1. A) stepi – Evropa, Asie ( celina )
 2. B) prérie – Severní Amerika
 3. C) pampy – Jižní Amerika

- jsou i stepi solné, kamenité nebo písečné – viz obrázek 102.

- koně, bizoni, klokani, nandu, drop, zajíc, sysel, vlk, orel, sup ……

- pšenice, kukuřice, bavlna ……….

- v okrajových částech – lesostep – více srážek, dub, bříza, lípa.

Původní step máme i u nás v ČR –  Mohelenská hadcová step u Třebíče.

V PL vybarvi travinné krajiny a k písmenům A – F napiš názvy společenstva a světadíl

 

 1. Lesy mírného pásu.

3 typy společenstva lesů:

 1. listnaté lesy – opadavé stromy, dnes jen zbytky těchto společenstev v Číně a Severní Americe.

                - podrost tvoří lísky, hloh, zimolez, břečťan, kapradiny, mechy….

                - jelenovití kopytníci – největší je los, pracata

 1. smíšené lesy – směrem na sever od listnatých, u nás hodně vykáceny, chladné zimy a teplá léta.
 2. jehličnaté lesy – na severu navazují na smíšené lesy.

                - v Kanadě a Severní Americe = severský les

                - v Asii = tajga

                - hlavní dřeviny – smrk a modřín

                - velké šelmy – medvěd hnědý a grizzly ( medvěd šedý )

                - sobi, losi, vlci, lišky, ondatra, hranostaj, tetřev hlušec, komáři………..

V PL vybarvi lesy mírného pásu a k písmenům a – g napiš část světadílu.

MT – kvíz 8.6.

Prohlédni si prezentace na MT v souboru výukový materiál.

 

 

Občanská výchova

 

!!! Tento pracovní list naleznete také v aplikaci Microsoft Teams, kde ho můžete vypracovat po přihlášení pomocí údajů, které jste dostali od třídního učitele !!!

 1. Napiš alespoň šest vlastností, které má nebo by měl mít tvůj nejlepší kamarád(ka).

 

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Jaký vidíš rozdíl mezi slovy KAMARÁD a PŘÍTEL?

 

………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

1. - 5. 6. 2020

Český jazyk 6

Dobrý den, pokračujeme v práci.

Kontrola práce z minulého týdne – PS, 35/3 a, b

                                                               PS, 36/4 a, b

Procvičíme podmět a přísudek

 

 

Nové učivo – procvičování přísudku

Náhrada Přs slovesného jmenným přísudkem a naopak

PS, str. 36/6

PS, str. 37/7

 

Posílám kontrolu.

Ještě jednou posílám zápis o Po a Přs.

 

Matematika

Krychle a kvádr (učeb. str.  110 – 113)

PS Geometrie str. 39/ cv. 1 a 2 (první řádek)

                        40/6a; 41/7c

 

 

Dějepis 6

Vypracujte test – Kultura ve starověkém Řecku

 

Nové učivo – str. 99-100

Řím – naše civilizace navazuje

Latina – jazykem vzdělanců ve středověku, v novověku, dnes = vědecká terminologie

Římané založili mnoho měst, budovali silnice.

Apeninský poloostrov – před Římany zde žili Etruskové

Přírodní podmínky

Sever Itálie – nížina, řeka Pád

Zbytek Itálie – pohoří, neúrodná oblast

Obyvatelstvo před Římany =E…………………………………, L……………………………….

Zemědělství – pěstuje se ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pastevectví

Řemesla – dovoz…………………………………………………………………………………………………………

                 -vlastní zdroje …………………………………………………………………………………………………..

 

 

Přírodopis:

*Učebnice str. 102 – 103: Houby.

Zapiš si do sešitu:

 1. Houby zařazujeme do samostatné říše – uč. str. 12.
 2. Některé jejich vlastnosti jsou shodné s R – vytvářejí vitamíny a jsou nepohyblivé a některé s Ž – přijímají hotové organické látky a vytvářejí chitin.
 3. Způsoby výživy:
 4. a) symbióza – soužití s jinými živými organismy. Soužití se stromem = mykorhiza, např. hřib smrkový nebo klouzek modřínový.
 5. b) parazitismus – houba přijímá hotové organické látky z živých organismů, např. rzi, sněti, padlí, hřib příživný.
 6. c) saprofytismus – houba přijímá důležité látky z odumřelých nebo rozkládajících se živočichů nebo rostlin, např. dřevokazné houby a rozkladači = reducenti.
 7. Jsou to nezelené organismy – fotosyntéza neprobíhá !!! Neobsahují chloroplasty.
 8. Je známo více než 100 000 druhů hub.
 9. Rozmnožují se hlavně výtrusy.
 10. Rozdělují se podle různých hledisek. My se naučíme rozdělení do 2 skupin – stopkovýtrusné a vřeckovýtrusné.

Houby stopkovýtrusné

 • Výtrusy vyrůstají na stopkách ve vrstvě buněk = rouško. Rouško je na povrchu lupenů – např u muchomůrky zelené nebo tvoří vnitřní stěnu rourek – např. u hřibu.

Překresli si na str. 102 obrázek 74 – schéma plodnice hřibu a muchomůrky – včetně popisu !!!

Celá houba = plodnice. Plodnici tvoří klobouk a třeň. Na spodu klobouku jsou buď rourky nebo lupeny.

V zemi – podhoubí – houbová vlákna.

U některých plodnic je v mládí plachetka – ta se růstem trhá a zůstává tzv. pochva.

U některých hub je zase v mládí pod kloboukem závoj – zbytek závoje tvoří tzv. prsten.

Všechny druhy hub nejsou jedlé! Jsou i houby nejedlé a jedovaté.

Pravidla sběru hub:

 1. bezpečná znalost jedlých hub ve všech stupních vývinu
 2. sbírat pouze zdravé a nepřezrálé plodnice
 3. sebrané plodnice očistit nožem a uložit do proutěného košíku

 

Hlavní zásady první pomoci při otravě houbami:

 1. vyvolat zvracení
 2. podat živočišné uhlí a zajistit přísun tekutin ( ne mléko a alkohol )
 3. neprodleně vyhledat lékařskou pomoc

V učebnici, ale i v atlase hub, najdeš ty nejznámější zástupce hub.

V přiložených prezentacích jsou i otázky. Podobné budou i v kvízu na MT.

Prohlédni si prezentace:

Stopkovýtrusné - hřibovité

Stopkovýtrusné - ostatní

 

Zeměpis:

*Učebnice str. 76 – 79: Pouště, polopouště a subtropická biota.

Do sešitu si napiš:

 1. 3. Pouště a polopouště.

- tvoří 1/8 povrchu souše

- nejsušší a nejteplejší pás

- velký rozdíl v teplotách mezi dnem a nocí

- písčité pouště = ERG , písčité bouře

- skalnaté pouště = HAMADA

- R pouze ojediněle, kaktusy

- Ž – pískomilové, hyeny, velbloudi, fenek, štír

- lidé žijí v oázách – zdroj vody, pěstují zde obilí, datlovou palmu

- kočovní nomádi – ovce, kozy

- největší poušť – Sahara

V PL ( zaslaný minulý týden ) vybarvěte podle legendy pouště a přesypy.

Pod čísly 1 – 10 jsou znázorněny horké pouště s aktivními pískovými přesypy. Pomocí atlasu napiš názvy těchto 10 pouští.

 1. Subtropická biota.

- v mírném pásu – střídání 4 ročních období

- léto – suché a horké, zima – mírná a deštivá

- R – citrusové plody, vinná réva, fíkovník, vavřín, olivovník, dub korkový, datlová palma

- Ž – osel, kozy – pastevectví

- tažní ptáci – vlaštovka

- např. oblast Středomoří – letní rekreace – cíl obyvatel ČR, kolébka civilizace, památky

- příznačné domy bez oken a úzké ulice – chrání obyvatele před slunečním žárem

 

Zasílám další PL – vybarvěte podle legendy subtropické krajiny.

K číslům 1 – 6 napište světadíl a část světadílu.

 

V učebnici si přečtěte o těchto biomech a prohlédněte si obrázky.

V souboru na MT máte opět přiložené prezentace – pouště a savci biomů světa.

 

 

Občanská výchova

!!! Tento pracovní list naleznete také v aplikaci Microsoft Teams, kde ho můžete vypracovat po přihlášení pomocí údajů, které jste dostali od třídního učitele !!!

1. Co bys měl(a) dělat, pokud bys byl(a) v budově a v okolí by došlo k havárii s únikem chemických látek?
a) Otevřít všechna okna a důkladně vyvětrat.
b) Schovat se ve sklepě.
c) Schovat se v horních patrech na straně budovy, na kterou NEFOUKÁ vítr směrem od havárie.
d) Schovat se v horních patrech na straně budovy, na kterou FOUKÁ vítr směrem od havárie.

 2. U každé jmenované situace napiš tři možnosti, s kým bys danou situaci mohl(a) řešit.

šikana

 

…………………………………………………………………………………………………………………

špatná známka ve škole

 

………………………………………………………………………………………………………………….

zranění při dopravní nehodě

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Kdy probíhá v České republice zkouška výstražných sirén?

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

25. - 29. 5. 2020

 

Český jazyk

Dobrý den, nejprve si zkontrolujeme práci z minulého týdne. Budete mít připravený PS, str.35/1,2

 

Nové učivo – podmět

Učebnice – str. 113-114

Podmět – zkracujeme Po

 • vyjádřený
 • nevyjádřený

Ptáme se – 1.pád + přísudek (sloveso)

Podmět  - může být vyjádřený:

 1. podst.jm. – Tomáš píše úkol.
 2. příd.jm. – Nemocný šel k lékaři.
 3. zájmenem – to neumím.
 4. číslovkou Čtyři z nich nepřišli. 

Podmět nevyjádřený – poznáme z tvaru slovesa, nahrazujeme osobním zájmenem

Přišli jsme pozdě. (my). Už to umím. (já)

Několikanásobný Po – členy oddělujeme čárkou, před spojkou a, i, ani, nebo se většinou čárka nepíše.

 • Maminka a tatínek se už vrátili.
 • Jirka, dokonce i Pepík to zvládli.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Úkoly:

PS, str. 35/3 a, b

PS, str. 36/4 a, b – podtrhni Po rovnou čarou + Přs vlnovkou

 

Test – podmět a přísudek 29.5.

 

 Anglický jazyk

AJ 6_22 tyden

Matematika

Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná (Pracovní sešit str. 36 – 38 cv. 1; 3; 4; 5; 6; 7)   

Fyzika

V TEAMS vyplňte prosím pracovní list.

  

Dějepis

Pokračujeme v práci – učebnice, str. 95-97

Nejprve kontrola práce z min. týdne, proto si připravte dějepisné sešity a učebnici D.

 

Nové učivo:

Architektura ve starověkém Řecku (str. 95)

Základní znak, prvek Ř architektury = sloup

 1. dórský
 2. iónský
 3. korintský

Karyatidy = ………………………………………………………………………………………………………………….

Obytné domy – část mužská (oficiální) + ženská (soukromá, rodinná)

Vzhled domu, jeho části =……………………………………………………………………………………………..

 

Hry

 • součást náboženských slavností (stejně jako divadlo)
 • místní význam (uctívání některého boha)
 • všeřecké = v Delfách, Athénách, Olympii

olympijské hry – na počest boha Dia, 1x za čtyři roky, neválčí se podobu her

                                trvání 5-7 dní, pouze muži

                                776 př.n.l. – první hry

Zpočátku sportovní disciplíny, později také kulturní soutěže ´= ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ženy – vlastní hry Héraia (bohyně Héra)

Odpovězte si na otázky za textem – str. 97

Zapište si do sešitu pojmy, jejich vysvětlení:

Komedie, tragédie, stadion 

 

Test – Ř kultura a věda – 29.5.

 

 

Přírodopis:

*PS – Jehličnany.

V PS je několik cvičení zaměřených na jehličnany. Již máte vyřešené cvičení – stromová patra ( 10. týden ). Vyřešte zbývající cvičení – nahosemenné R. Zkontrolujeme při videokonferenci.

Do sešitu napiš:

 1. Uveď 10 výrobků ze dřeva.
 2. Které lidské činnosti se neobejdou bez dřeva?
 3. Vypiš lesní plody a uveď, které jsou člověku prospěšné.

 

 

Zeměpis:

*Učebnice str. 71 – 75: Tropické deštné lesy a savany.

Minulý týden jsme si vysvětlili pojmy – vegetační pásy a biomy. Nyní se začneme věnovat jednotlivým biomům. Budeme postupovat podle jejich rozšíření od rovníku po póly. Zašlu vám pracovní listy – první již tento týden. PL si vytiskněte a vybarvujte podle pokynů, které vám napíšu.

Do sešitu napiš:

 1. 1. Tropický deštný les.

- mezi 10 ⁰ s.š. a 10 ⁰ j.š.

- stromová patra – obr. 37 na str. 71

- stále zde prší

- stromy jsou porostlé liánami, kapradiny, orchideje, bambusy

- většina živočichů žije v korunách stromů, papoušci, lenochodi, gorily, anakondy, lenochodi, jaguáři

- při zemi hlavně termiti a mravenci

- kácení trop. lesů – dřevo, stavební materiál, půda na plantáže, cesty !!!

V zaslaném PL vybarvěte podle legendy tropický deštný les.

K písmenům A – G (rozšíření tropického lesa) napiš: světadíl a část světadílu.

 

 

 

 1. 2. Savany

- obklopují tropické lesy – viz PL

- jsou to travnaté otevřené pláně – tráva a ojediněle skupina stromů (akácie, baobaby, blahovičníky)

- střídají se zde období sucha a dešťů (srážek ubývá se vzdáleností od rovníku)

- gazely, žirafy, pštrosi, sloni, lvi ….. = africká savana

- klokani, emu …. = australská savana

- pěstované R – bavlník, podzemnice olejná

- pastevecké hospodářství

V PL vybarvěte podle legendy savany.

Jaká označení se používají pro savany v JA?

 

V učebnici si přečtěte o těchto biomech a prohlédněte si obrázky.

V souboru na MT – zeměpis - máte 2 prezentace – tropický deštný les a savana.

 

 

Občanská výchova

!!! Tento pracovní list naleznete také v aplikaci Microsoft Teams, kde ho můžete vypracovat po přihlášení pomocí údajů, které jste dostali od třídního učitele !!!

 

 1. Komu patří následující čísla tísňového volání?

 

150 ………………………………….

 

155 ………………………………….

 

158 …………………………………..

 

156 …………………………………

 

112 ………………………………….

 1. Jmenuj alespoň tři zásady, které máme dodržovat při poskytování první pomoci.

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Čím se zabývá organizace BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ?

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

18. 5 - 22. 5. 2020

Český jazyk 

Dobrý den, tento týden začneme učivo o větných členech. Vaše účast na videokonferenci je nutná. Budeme vysvětlovat základní větné členy, tedy určovat PODMĚT a PŘÍSUDEK.

Základní informace o Po a Přs – slyšeli jste je v 5.tř. – zopakujeme + přidáme další.

Přísudek – učebnice str.112-113

Přečtěte si poučku, 20.5. probereme a zapíšeme do ČjŠ

Vypracujte – PS, str. 35/1,2

 

Anglický jazyk

AJ 6_21 tyden

 

Matematika

Těžnice a těžiště trojúhelníku pracovní sešit str35. /cv. 1;2;3

Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná konference 19.5.2020

 

Fyzika

Opakování: měření fyz. veličin a hustoty - zadání (19.5. 2020) v Teams

  

Dějepis 6

Pokračujeme v práci.

Divadlo ve starověkém Řecku – uč. str.92-93

Přečtěte si text, do sešitu si odpovězte na otázky za textem.

 

Výtvarné umění ve starověkém Řecku -str.93-94

Řekové zachycují skutečnost, na nádobách se objevují výjevy z mytologie.

Nástěnné malby = fresky (výzdoba domů)

Sochy – strnulý dojem, byly barvené (polychromované) -  dojem živých lidí, skleněné oči, často nadživotní velikost.

Nejvýznamnější sochaři:……………………………………………….

  

Přírodopis:

*Učebnice str. 100 – 101: Společenstva jehličnatých rostlin.

Napiš si do sešitu:

3 typy lesů – jehličnaté, smíšené a listnaté.

Tajga – společenstvo jehličnatých lesů v chladných oblastech mírného pásu.

Vegetační stupně – přirozený růst rostlin v závislosti na nadmořské výšce.

                Překresli si obrázek 70 na str. 100 !!!

Patrovitost vegetace – patro kořenové, mechové, bylinné, keřové a stromové. Obrázek 71 na str. 101.

                V PS – asi str. 45 – překresli les se všemi patry !!!

Plášť – okraj lesa – nízko zavětvené stromy a různé keře. Chrání les – před nárazy větru, před     vysycháním. Je domovem pro R a Ž.

Význam lesů – ovlivňují podnebí, obnovují kyslík, zadržují vodu, snižují hlučnost a prašnost, zabraňují odnosu půdy, domov pro Ž, rekreační funkce pro člověka – sběr hub a lesních plodů, dřevo – důležitá surovina.

*MT – kvíz – nahosemenné R – 21.5.

 

Zeměpis:

*Učebnice str. 69 – 70: Živý obal Země.

Napiš si do sešitu:

O významu R a Ž toho víme již hodně. Nyní se budeme věnovat zastoupení rostlin a živočichů v různých přírodních podmínkách.

Biosféra = živý obal Země.

R i Ž se museli přizpůsobit různým přírodním podmínkám. Ty se mění jednak podle zeměpisné šířky = šířkové pásy, a jednak od hladiny oceánu k vrcholkům hor = výškové stupně.

V závislosti na teplotních pásech i rostliny vytvářejí šířkové pásy, jejichž názvy jsou odvozeny od převažující vegetace = vegetační pásy = biomy ( př. tropický deštný les, tajga ….).

Ekosystém – soubor živých i neživých prvků na určitém místě. Již jsme probírali.

Postupně budeme probírat jednotlivé vegetační pásy.

Úkol!!!

Zjisti kolik druhů rostlin, živočichů, hub, prvoků a řas je na Zemi!!!

*MT – kvíz – pedosféra, podpovrchová voda – 18.5.

   

Občanská výchova

!!! Tento pracovní list naleznete také v aplikaci Microsoft Teams, kde ho můžete vypracovat po přihlášení pomocí údajů, které jste dostali od třídního učitele !!!

 

Na MALL TV je velmi kvalitně zpracovaný seriál, který se věnuje kyberšikaně a rizikům, na která můžete narazit v online prostředí.

Pokud chcete, tak ho najdete zde: https://www.mall.tv/martyisdead

 

 1. Který z následujících pojmů NENÍ rysem šikany?
 1. nepoměr sil mezi agresorem a obětí
 2. agrese jako cíl jednání
 3. jednorázový agresivní výpad
 4. opakované agresivní výpady

 

 1. Zkus popsat nějakou formu nebo formy fyzické agrese.

 

………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Zkus popsat nějakou formu nebo formy slovní agrese.

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Český jazyk 6

Projdeme si práci z min. týdne – připravte si dotazy

Procvičujeme slovesa. Začneme určovat podmět a přísudek, proto musíme mít jasno, jak poznat slovesný tvar. Je to pro vás opakování učiva z 5.tř.

Pracuj a pak kontroluj.

  

Slovesa – slovesný způsob:

Napiš pět sloves v infinitivu:

_____________________________________________________________________

Napiš pět  sloves  zvratných:

_____________________________________________________________________

Napiš pět  sloves  záporných:

_____________________________________________________________________

 

Vyčasuj sloveso být v čase přítomném:

1.os.   ____________________                 1.os.____________________

2.os.  ____________________                  2.os.____________________

3.os.  ____________________                 3.os. ____________________

          

 

 Vytvoř správné tvary rozkazovacího způsobu v daných osobách:

 

2.os.č.j.

1.os.č. mn.

2.os. č. mn.

 smazat

 

 

 

 vrátit

 

 

 

 zdobit

 

 

 

 zakázat

 

 

 

 zhasnout

 

 

 

 

Vytvoř správné tvary podmiňovacího způsobu v přítomném čase a daných osobách:

 

1.os č. j.

2.os.č.j.

3.os.č.j.

 koupat se

 

 

 

 přispět

 

 

 

 hasit

 

 

 

 plavat

 

 

 

 vyděsit

 

 

 

 

 Řešení:

Napiš pět sloves v infinitivu:

číst, psát, počítat, kreslit, povídat

Napiš pět  sloves zvratných:

Smát se, zpívá si, vlnit se, usmívala se, zlobit se

Napiš pět  sloves  záporných:

Nemluv, neskákej, neruším, nepleteš, nezapomíná

 

Vyčasuj sloveso být v čase přítomném:

1.os.   já jsem                                            1.os.    my jsme

2.os.   ty jsi                                                  2.os    vy jste                                              

3.os.   on, ona, ono  je                             3.os.   oni, ony, ona  jsou

 

Vytvoř správné tvary rozkazovacího způsobu v daných osobách:

 

2.os.č.j.

1.os.č. mn.

2.os. č. mn.

 smazat

smaž

smažme

smažte

 vrátit

vrať

vraťme

vraťte

 zdobit

zdob

zdobme

zdobte

 zakázat

zakaž

zakažme

zakažte

 zhasnout

zhasni

zhasněme

zhasněte

 

 

Vytvoř správné tvary podmiňovacího způsobu v přítomném čase a daných osobách:

 

1.os č. j.

2.os.č.j.

3.os.č.j.

 koupat se

 koupal bych se

koupal by ses 

koupal by se 

 přispět

 přispěl bych

přispěl bys 

přispěl by 

 hasit

 hasil bych

hasil bys 

hasil by 

 plavat

 plaval bych

plaval bys 

plaval by 

 vyděsit

 vyděsil bych

vyděsil bys 

vyděsil by 

  

 

Dějepis 6

Zkontrolujeme zápis o Makedonii, test vás čeká 15.5.2020

 

Nové učivo: (doplň si informace z uč. str.90-91)

Přečtěte si také informace na okrajích učebnice. Podívejte se video.

Kultura ve starověkém Řecku

Náboženství

Hora Olymp – sídlo bohů, víra ve více bohů = ………………………………..

Zeus – bůh, který ………………………………….

Héra -

Poseidon –

Hádes –

Pallas Athéna –

Afrodita –

 

Písmo a literatura

Hláskové písmo přejali Řekové od …………………………………………, řecké písmo se jmenuje alfabeta, z ní vzniklo naše písmo = latinka

Eposy -…………………………………………………., autor …………………………………………..

 

Věda

Lékařství - Hippokrates(dodnes Hippokratova přísaha)

Matematika a geometrie – Thales z Miletu (dnes Thaletova věta)

 • Pythagoras, Archimedes

Historie (dějepisectví) – Herodotos

Filozofie – Platon, Sokrates, Aristoteles

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx_S3OocbKY   starořečtí bohové

 

https://www.youtube.com/watch?v=B5SqBtHbMh8   řecké božstvo

  

Přírodopis:

*Učebnice str. 96 – 99. Jehličnany.

Napiš si do sešitu:

 1. Jedle bělokorá.

- jehlice jsou ploché, tupé a vyrůstají na větvičce ve 2 řadách, na spodní straně jehlice jsou 2 světlé proužky

- šištice rostou na větvičce vzhůru, postupně se rozpadají

- z lesů téměř vymizely

 1. Jalovec obecný.

- pichlavé jehlice

- u nás jako okrasný keř

- na jihu Evropy se pěstuje pro bobule – jalovčinky – koření pro přípravu jídel ( zvěřiny )

- má hodně kultivarů – obr. 65

 1. Tis červený.

- ploché jehlice, na spodní straně světlejší

- neobsahuje pryskyřici

- jedovatý celý keř – nejedovatý je pouze červený míšek okolo semene ( jed = taxin – způsobuje křeče hladkého svalstva )

 1. Sekvojovec obrovský.

- roste v USA – Kalifornie

- až 100 m vysoký, průměr kmene 8 m = mamutí strom

- stáří až 4000 let

 1. Zerav západní = thuje.

- ploché jehlice

- na živé ploty – zahrady, hřbitovy

 

V učebnici si prohlédněte obrázky stromů a šišek!

Zhlédni prezentaci – ctrl + kliknutí:

Jehličnany.

 

Zeměpis:

*Učebnice str. 67 – 68: Pedosféra = půdní obal Země.

Napiš si do sešitu:

Již jsme probírali průběh zvětrávání. Půda je výsledkem zvětrávání. Půdní obal Země je velice důležitý – zajišťuje naší výživu.

U půd rozlišujeme:

 1. Půdní druh – podle propustnosti pro vodu.
 1. písčitá půda
 2. hlinitá půda
 3. jílovitá půda
 1. Půdní typ – podle obsahu humusu v půdě.

např. černozem, hnědozem, podzolové půdy atd. (atlas – str. 21 – půdní typy ).

 • nejúrodnější je černozem – na Moravě

Půda se skládá z drobných zrnek hornin, humusu, vody, vzduchu, mikroorganismů, živočichů ….

Překresli si obrázek 77 na str. 67.

Nejsvrchnější část půdy = ornice.

Ornice bývá odnášena srážkovou vodou a větrem = eroze.

Půdy vhodné pro zemědělství je na Zemi málo – je třeba ji chránit!!!  Prohlédni si obrázek 78 na str. 67. Které oblasti jsou nejvhodnější??

 

Zasílám vyřešený PL  - osmisměrka – řeky.

 

Občanská výchova

!!! Tento pracovní list naleznete také v aplikaci Microsoft Teams, kde ho můžete vypracovat po přihlášení pomocí údajů, které jste dostali od třídního učitele !!!

 

 1. Co je při učení lepší?
 1. Učit se častěji, činnosti a předměty střídat.
 2. Sednout k učení jednoho předmětu a naučit se ho najednou.

 

 1. Jak je to lepší s materiálem (učebnice, pomůcky atd.) k učení?
 1. Tak jak během učení zjistíme, že ho potřebujeme, tak ho budeme hledat.
 2. Připravit si všechno předem, abychom to měli po ruce.

 

 1. Napiš dvě věci, které tě nejčastěji ruší při učení doma.

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Napiš dvě věci, které tě nejčastěji ruší při učení ve škole.

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Existují tři typy žáků podle toho, jak se jim nejlépe učí.

Ke kterému typu patříš ty?

 1. Zrakový (vizuální) – Nejlépe si pamatuje to, co vidí.
 2. Sluchový (auditivní) – Nejlépe si pamatuje to, co slyší.
 3. Pohybový (motorický) – Nejlépe si pamatuje to, co má spojeno s nějakou činností. (Vyzkouší si to.)

 

Matematika:

Těžnice a těžiště trojúhelníku (str. 101 - 103)                                                                    

Vypsat fialové rámečky + příslušné obrázky                                                                       

PS str.  33 a 34  

 

Fyzika:

Opakování: měření fyz. veličen a hustoty

Test v TEAMS                                                   

 

Anglický jazyk

AJ 6 a_20 tyden

AJ 6 b_20 tyden

 

Týden 4.- 8. 5. 2020

Český jazyk

Č6 + D6 - 4.-8.5.

Anglický jazyk

Aj6 a

Aj6 b

Matematika:

Učebnice str. 92 – 96 (cv. 94/1;6);

Výška v trojúhelníku (str. 96 – 100) Poznámky do sešitu. Více zítra při online hodině

Pracovní sešit str. 31/3 celé

 

Fyzika:

Zadaní testu v Teams 5.5.2020

Přírodopis a zeměpis

Př - Z

 

Občanská výchova:

Občanská výchova

 

 

 

 

 

27. - 30. 4. 2020

Český jazyk

Kontrola práce z min. týdne – PS – str. 34 + poslaná kontrola

Slovesa – procvičujeme tvary

Učebnice – str. 107/1

ČjŠ – vypiš slovesné tvary z 1. – 5. řádku, urči jejich kategorie: osoba, číslo, způsob, čas

Navštívil – 3., j., ozn., přít.

Krátký test koncem týdne.

Opakování a procvičování číslovek

 

 

PRACOVNÍ LIST

               ČÍSLOVKY

1.Vyhledej a urči číslovky

Vypiš z devátého cvičení devět příkladů.
Matěj snědl dvanáct knedlíků.
Dvoje tepláky mu nestačily.
Už třikrát mi to nevyšlo.   
Eva měla v úkolu čtyři chyby.
Několik chlapců pracovalo na zahradě.
Posadila se do osmé řady.
Několikrát jsem to opakovala.

 

 1. Urči druh číslovky

šestkrát                             šestero      

šest                                    šestý

 

 1. Doplň tečku za číslovkou řadovou

Filmové představení začíná v (19) hodin. Účastníci jednání se sejdou  o (19) hodině. Karel (IV) byl českým králem v letech (1346-1378) a založil v Praze roku (1348) první univerzitu ve střední Evropě. Přestěhovali jsme se do (2) poschodí. Vypiš z (9) cvičení (9) příkladů. Naše národní obrození vrcholilo v (30-50) letech (19) století. Sejdeme se před divadlem v (8) hodin.

 

 1. Doplň vhodnou číslovku

DESETKRÁT, JEDNOU, OSMÉ, DVACET, SEDMERO, DESÁTÝ, ŠEST

Ušetřila si …….....  korun.

V závodě jsem doběhl až ……….. .....

Brouci mají…………...noh.

Byla to pohádka „……………... krkavců „

Žila …………… jedna Karkulka.

Seděli jsme v …………… ..řadě.

…………..... pět je padesát.

 

Řešení:

 

PRACOVNÍ LIST

               ČÍSLOVKY

1.Vyhledej a urči číslovky

Vypiš z devátého cvičení devět příkladů.  Ř, Z
Matěj snědl dvanáct knedlíků.  Z
Dvoje tepláky mu nestačily. D
Už třikrát mi to nevyšlo.  N      
Eva měla v úkolu čtyři chyby. Z
Několik chlapců pracovalo na zahradě. Z
Posadila se do osmé řady. Ř
Několikrát jsem to opakovala. N

 

 1. Urči druh číslovky

šestkrát -  N                           šestero - D       

šest – Z                                   šestý – Ř

 

 1. Doplň tečku za číslovkou řadovou

Filmové představení začíná v (19) hodin. Účastníci jednání se sejdou  o 19.hodině. Karel IV. byl českým králem v letech (1346-1378) a založil v Praze roku (1348) první univerzitu ve střední Evropě. Přestěhovali jsme se do 2.poschodí. Vypiš z 9.cvičení (9) příkladů. Naše národní obrození vrcholilo v 50.letech 19. století. Sejdeme se před divadlem v (8) hodin.

 

 1. Doplň vhodnou číslovku

DESETKRÁT, JEDNOU, OSMÉ, DVACET, SEDMERO, DESÁTÝ, ŠEST

Ušetřila si …….....  korun.  (dvacet)

V závodě jsem doběhl až ……….. ..... (desátý)

Brouci mají…………...noh. (šest)

Byla to pohádka „……………... krkavců „ (Sedmero)

Žila …………… jedna Karkulka. (jednou)

Seděli jsme v …………… ..řadě. (osmé)

…………..... pět je padesát. (desetkrát)

 

Dějepis – pokračujeme (str.86)

Peloponéská válka

Válka mezi Spartou a Athénami (5.st.př.n.l.)

Sparta zaútočila, Athény postiženy morem, chybí jim zbraně, vojáci – byly donuceny ke kapitulaci

Podmínky kapitulace:

1.zničit loďstvo

2.rozpustit námořní spolek

3.vstoupit do peloponéského spolku

4.strhnout městské hradby

5.spartská posádka kontroluje plnění podmínek v Athénách

Sparta i Athény vyčerpány, Makedonie oba státy ovládla.

Makedonci = Řekové, obchodovali s vlastním Řeckem (dováželi tam dřevo na stavbu lodí)

Makedonie byla království, král je kontrolován svojí družinou

 

Podívejte se na uvedené stránky:

https://edu.ceskatelevize.cz/bitva-u-marathonu-a-jeji-vyznam-5e44197717fa7870610ed733    

                                                                                                                                 

Test koncem týdne – Ř – perské války, Periklés         

                                                

Přírodopis:

*Učebnice str. 93 – 95.

Napiš si do sešitu:

 1. Modřín opadavý:
 • Roste při okrajích lesa – potřebuje světlo = světlomilná R.
 • Listy – jehlice mu na zimu opadávají.
 • Dorůstá do výšky 30 m.
 • Jehlice vyrůstají ve svazečcích po 30 - 40 na tzv. brachyblastech.
 • Červené šištice jsou samičí. Z oplozených vajíček vznikají semena a šištice zdřevnatí = šiška.
 • Žluté šištice jsou samčí, po vypadání pylu zasychají a opadají.
 • Zjisti využití dřeva modřínu:
 1. Smrk ztepilý:
 • Dorůstá do výšky 50 m.
 • Původně horský strom.
 • Jehlice vyrůstají na větvičkách jednotlivě, šroubovitě. Jsou tuhé a špičaté.
 • Samičí šištice jsou červenofialové, samčí jsou žluté.
 • Jehlice opadávají po 8 -9 letech. Pokud roste strom v znečištěném prostředí, opadávají dřív ( kyselé deště ). Oslabený strom se nemůže bránit chorobám a škůdcům ( kůrovec )!!
 • Zjisti využití dřeva smrku:
 1. Smrk pichlavý:
 • „stříbrný smrk“
 • Je odolnější vůči znečištěnému ovzduší.
 • Pichlavé jehlice.
 • Původem z Ameriky.
 1. Smrk omorika:
 • Štíhlá koruna.
 • Jehlice mají naspodu 2 bělavé proužky.
 • Původ – Balkánský poloostrov.

Vypiš z učebnice další kultivary smrku.

Další jehličnany – příští týden.

Nezapomeň na referát!!!

 

Zeměpis:

*Učebnice str. 63 – 64: Ledovce.

Přečti si učivo a do sešitu odpověz na otázky:

Ledovce – pevninské ( Antarktida, Grónsko ) a horské ( Alpy ).

 1. Kolik procent zemského povrchu pokrývají ledovce:
 2. Většina ledovců se nachází:
 3. Jak se tvoří ledovec:
 4. Co je ledová kra:
 5. Rychlost pohybu horského ledovce:
 6. Jaký tvar má ledovcové údolí:
 7. V údolích bývají často:
 8. Co jsou fjordy:
 9. I na našem území byly ledovce. Dnes po nich zůstala jezera. Hlavně na Šumavě. Napiš názvy 3 největších.
 10. Kdy skončila doba ledová:

V atlase vyhledej výše zmíněná jezera.

Jsou plovoucí ledové kry nebezpečné pro plavbu lodí? Uveď příklad ( co víš o lodi Titanic ?).

Matematika:

Trojúhelníky

Učebnice str. 83 – 92 (vypsat poznámky – fialové rámečky + příslušné obr.)

 1. 86/1;2

88/3

Prezentace k dané problematice je na TEAMS

Fyzika:

viz. příloha v e-mailu pro rodiče, to samé v TEAMSECH

Hustora 27.4.2020.docx

Anglický jazyk:

AJ 6 a_18 tyden.pdf

AJ 6 b_18 tyden.pdf

AJ 6 c_18 tyden.pdf