Horní menu

16.3.-20.3..docx

 23.3.-27.3..docx

Výukový týden 30.3.-3.4.

Matematika

A plynule jsme se přehoupli do 3. týdne domácí výuky. Srdečně vás všechny zdravím, vydržte a bude i lépe! Tento týden už nás čeká jen Koule – objem a povrch – a pak bychom měli probráno učivo nutné do přijímacích zkoušek.

Do sešitu si zapište tedy nadpis: KOULE

Projděte si cv. 33/1 a zakreslete obr. 39 (vedle si popište důležité pojmy z modrého rámečku)

Objem koule – 33/2 (zapište si vzorec)

Dle řešeného cv. 34/4.1. vypočítejte 34/4.2. c) - objem

35/11

Povrch koule – 33/2 (zapište si vzorec)

Dle řešeného 34/4.2. proveďte 34/4.2. c) – povrch

35/10

35/15

Navíc si zájemci mohou spočítat na procvičení tab. 34/5.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

Pro všechny, kteří budete konat přijímací zkoušky, jsem na tento týden připravila test. Přihlaste se pomocí tlačítka PRO ŠKOLY na web stránkách naší školy nebo přes www.proskoly.cz na váš účet, označte plošné testy nanečisto, M 9. ročník a zde si rozklikněte Probíhající testy (na vypracování testu je třeba 60 min času, popř. pokud byste potřebný čas neměli vcelku, lze test pozastavit a dokončit později).

Dále pro zopakování učiva můžete sledovat pořad na ČT1 – Škola doma: matematika-čtvrtek 14:00-14:45.

 

Český jazyk

Vše vypracuj do sešitu.

Doplň, co chybí:

B-l- b- zůstal- v osam-lém stavení sam-.

V-kres- mal-ch malířů b-l- brz- hotov-.

Mez- tam-jším- ob-vatel- se v-skytl- m-lné dom-nky.

Setm-lo se a ve ztem-lé místnosti se ob-vil- ciz- postav-.

V-b-té bater-e b-lo třeba v-měnit.

Stařečkové ve v-m-nku se pom-el-.

Z houb- v-lezl- mal- červ-.

Dědečkov- spadl- z nosu br-le a rozb-l- se.

Tat-nkov- příbuzn- s- v-šl- na procházku se sv-m- ps-.

Ze souvětí zbyla jen polovička. S nápovědou druhu vedlejší věty doplň.

Podmětná Zdá se mi, ………..

Přísudková Nejsi takový, ……..

Přísl. místní Kam šlápne, ……….

Přísl. časová Až se bratr vrátí, ……..

Přísl. způsobová Dělal svou práci, ………

Přísl. měrová Ptáci křičeli, ……….

Přísl. příčinná Obraz se mi líbil, ………

Přísl. podmínková Jestliže se budeme všichni snažit, ……..

Rozbor souvětí:

Zase se pozvedly plameny na lidských ohništích i v dílnách a vůně vařených pokrmů a pečeného masa stoupala k nebesům a dotkla se i nosu vládce bohů Dia, který shlédl na zem a rozhněval se zlým hněvem bohů, protože spatřil kouř stoupající z komínů.

 1. a) Z kolika vět se souvětí skládá?
 2. b) Urči věty hlavní a vedlejší, urči významové poměry mezi větami.
 3. c) Urči druh vedlejších vět.
 4. d) O jaké souvětí se jedná?
 5. e) Zakresli graf tohoto souvětí.

     ---------------------

Jsi už žákem deváté třídy. Jistě přemýšlíš o současné situaci. Zkus napsat výstižnou úvahu:

Jak ovlivnilo nově vzniklé onemocnění můj vztah ke škole, k lidem kolem mě a ke světu vůbec?

Úvahu zašli do neděle 5. 4. 2020 na moji e-mailovou adresu: hana.skopalova@zshornicerekev.cz

 

Anglický jazyk

Angličitna 30.3.-3.4.

Nová slovní zásoba na:

https://quizlet.com/499249263/clothes-flash-cards/

Učebnice str.9/4a

Lze zkontrolovat pomocí poslechu PAGE 9/4B

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs

9/5 a,b,c

Odpovědi napiš do sešitu

 

Přelož

Šli kolem stezky, když uviděli něco v ledu.

Zastavili se a dívali se.

Co dělal v horách?

Nosil teplé oblečení s nepromokavým kabátem.

Mysleli si, že to byl horolezec, ale mýlili se.

Měl kožené boty.

Neměla boty na vysokém podpatku.

Když jsme jeli na kole, začalo pršet.

 

https://quizlet.com/493241114/the-iceman-flash-cards/  Procvič si starou slovní zásobu pomocí testu, udělej screen obrazovky s tvým výsledkem a pošli mi ho na lenka.prochazkova@zshornicerekev.cz

GOOD LUCK!

 

Německý jazyk

Opakuj si nadále slovíčka 8. lekce.

Zopakuj si skloňování osobních zájmen.

Přelož věty:

Čekáš na něj nebo na ni?

Jdeš do kina s ním nebo s ní?

Máš tu knihu pro nás nebo pro ně?

Nepracuji s nimi rád.

Škola u vás je pěkná.

Str. 167: Cvičení 7: Popiš jednou větou každý obrázek.

Vzor: Der Fotoapparat liegt auf dem Stuhl.

 

Přírodopis

*Pracuj s učebnicí str. 53 – Vnější geologické děje. Přečti si učivo a do sešitu vypracuj:

 1. Hlavními činiteli jsou: zemská tíže, voda, vítr a organismy.
 2. Současně sledujeme činnost rušivou ( př. zvětrávání ) i tvořivou ( vznik půdy ).
 3. Denudace = odkrývání podložních hornin ( způsobeno erozí ). Co je to eroze???
 4. Jaké jsou druhy zvětrávání?
 5. Co může způsobit pohyb zvětralin?
 6. Jaký je odtok vody na povrchu? Co je ron? Jak vznikají rýhy?
 7. Jaká je tvořivá a rušivá činnost soustředného odtoku?
 8. Jak vznikla pískovcová skalní města a ostatní útvary? Kde v ČR ? Vyhledej i v atlase.
 9. Jak vznikl kras? Co jsou škrapy, závrty, jeskyně a propasti?
 10. Jak vzniká krápník? Nakresli si hlavní tvary krápníků – obrázek str. 57.

 

Zeměpis

*V příloze najdeš 2 pracovní listy na zopakování učiva -Plzeňský a Karlovarský kraj.

*Do sešitu si napiš nadpis Ústecký kraj – str. 48 – 51.

Napiš:

 1. Co tvoří znak kraje.
 2. Do kterých okresů je rozdělen.
 3. Krajské město.
 4. Geografická poloha.
 5. Zjisti si informace o hoře Říp.

20200324115200103.pdf

 

Chemie

*V příloze najdeš PL – křížovku na opakování učiva – deriváty uhlovodíků.

*Procvičuj si vzorce – alkoholy, fenoly, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny.

*V učebnici na str. 53 si přečti o aminokyselinách. Napiš si, jaký mají význam.

*Přepiš a vyplň do sešitu tabulku na straně 52 – Názvosloví některých organických sloučenin.

20200326121054370.pdf

 

Dějepis

Připomínám opakování příští týden.

 

Vývoj SSSR a zemí v jeho sféře vlivu

SSSR – vláda J. V. Stalina (do 1953)

-diktátorský režim

-krutosti, vysidlování národů (např. Krymští Tataři), věznění bývalých vojáků Rudé armády,

  nezákonné politické procesy

-popravy, věznění vzdělaných lidí (gulagy)

-zákaz rozvoje některých vědních oborů (kybernetika, genetika)

-minimální informovanost lidí o dění na Západě (izolace celého V bloku)

Zaostávání SSSR.

Studená válka – mnoho financí použito na rozvoj vojenství, kosmonautiky (snaha o předstižení Z bloku

-sovětská sféra vlivu – země V bloku (mapa str. 88)…………………………………………………..

 

 

Další komunistické režimy …………………………………………………………

Sovětský blok

-státy řízeny z Moskvy – komunistická strana (KS Sovětského svazu) – její moc neomezená

-státy se označují jako „lidově demokratické “nebo „diktatura proletariátu“

 

 1. V. Stalin – vypracovat referát – zájemci (plusové body do hodnocení)

Doplněný zápis vytisknout, nalepit nebo přepsat do sešitu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Až si budete opakovat, nebo se budete nudit, podívejte se:

https://www.youtube.com/watch?v=axlrZEITLoc         J. F. K

 

https://www.youtube.com/watch?v=cPKK77BAlKo     M. Monroe

 

Občanská výchova

 

150 ………………………………….

 

155 ………………………………….

 

158 …………………………………..

 

156 …………………………………

 

112 ………………………………….

 • Jmenuj alespoň tři zásady, které máme dodržovat při poskytování první pomoci.

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

 Fyzika

aplikace Microsoft teams

 

 

 

 

Domácí práce ze 3. 3. 2020 na 17. 3. 2020:

Snímek obrazovky řez 1.png Snímek obrazovky řez 2.png

Snímek obrazovky řez 3.png Snímek obrazovky řez 4.png

Jdi na nsp.cz - dej zobrazit katalog (obr.1) - vyber oblast povolání dle svého zájmu (obr.2) - vyber konkrétní povolání (obr.3) - stáhni Pdf (obr.4), prostuduj a zašli na můj mail. (do 16.3..2020). Na obrázcích je jen příklad, vyber si "to své" povolání:)

Pořadí odevzdaných úkolů:

1. J.D., 2. O.Va., 3. O.Vá., 4. O.S., 5. A.Š., 6. J.K., 7. T.P., 8. L.K., 9. ...