Horní menu

 

 

Tématický plán 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

školní rok 2019 - 2020

 

ZÁŘÍ                         Začínáme

Škola                                            - seznamujeme se s organizací ŠD                                                                                    - tvorba pravidel soužití v ŠD, řád ŠD                                                                              - výzdoba ŠD

 

Jak se správně chovat                  - vyrábíme narozeninový kalendář                                                                                 

Každý chce být kamarád              - seznamovací a týmové hry

 

 

ŘÍJEN                       Barvy a chutě podzimu

Příroda a my                              - poznáváme ovoce a zeleninu podle chuti                                                                        - sběr přírodnin a následné využití ve výtvarných činnostech                                          - pracovní listy a omalovánky s podzimní tématikou                                                       - říkadla, hádanky                       

                                                                                                                                                                                               Bramboryáda                           - výrobky z brambor                                                                                                                                                              - bramborová tiskátka

        

Svátky a oslavy                          - posvícení, tradice 

                                                    

LISTOPAD              Každý je šikovný na něco jiného

Co dělat ve volném čase             - netradiční výtvarné techniky                                                                                           - papírové hrátky - origami                                                                                                - zpíváme s kytarou                                                                                                            - tvoříme z modelovacích hmot 

  

Puzzliáda                                    - soutěž ve skládání puzzle

 

Advent

 

 

 

PROSINEC              Kouzlo Vánoc

Advent                                        - sv. Barbora, sv. Mikuláš                                                                                                                                                      - čerti - výroba čertovských dekorací                                                                                                                                    - výzdoba ŠD

 

 Čas Vánoc                                 - vyrábíme ozdoby, přáníčka, dekorace                                                                        - posloucháme vánoční koledy                                                                                          - čteme vánoční příběhy a pohádky                                                                                                                                                                                                                      

Vánoční besídka                         - posezení u stromečku, nadílka

 

 

LEDEN                     Čarování s paní Zimou

Roční období                                  - pracovní a výtvarné techniky se zimní tematikou                                                -  povídání na téma |Nový rok, Tři králové                                                                                                                                                                                        

Šikovné ruce                                 - výroba sněžítka

 

Sněžné hrátky                               - stavby ze sněhu                                                                                                                                           - sněhové bludiště

                                                                                                                                          

 

                                                                                             

ÚNOR                       Pečujeme o své zdraví

Zdravý jídelníček                         -  sestavujeme zdravý jídelníček - koláže, pracovní listy                                                 - příprava jednoduchého pokrmu  

   

Sportem ku zdraví                        - pobyt venku, hry na sněhu

 

 

 

BŘEZEN                     Máme rádi pohádky

Hrátky s pohádkami                      -  čteme české pohádky, říkadla, básničky                                                                                                                            - písničky a melodie z pohádek            

                                 

Řekni to beze slov                           - pantomimicky předvádíme pohádkové hrdiny

 

Mluvíme správně                           - jazykolamy                                                             

 

 

 

DUBEN                       Máme rádi zvířátka

Kamarádi zvířata                           - práce s časopisy a encyklopediemi                                                                                                                                     - zvířata domácí, exotická, vodní, suchozemská                                                                                                                    - origami - zvířata                                                                                                                                                                  - křížovky, osmisměrky      

                                                                          

Svátky a oslavy                              - Velikonoce - tradice, výroba dekorací

                                                                                                         

 

KVĚTEN                  Líná kůže málo zmůže

Sportujeme každý den                  - hry na školním hřišti                                                                                                                         - dovednosti s míčem                                                                                                                         - švihadlové závody                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bystré hlavy                                 - kvízy, soutěže, doplňovačky

                                                   

Den matek                                    - vyrábíme dárky                                                                                                                                                                            

 

           

ČERVEN                   Prázdniny jsou za dveřmi

Den dětí                

 

Projekt                                                                                                                                                                                  Z pohádky do pohádky                - soutěže na pohádkové motivy

                                                        S ČERTY NEJSOU ŽERTY - hod bramborou do kbelíku 

                                                        PYŠNÁ PRINCEZNA -chůze s korunkou na hlavě přes překážky

                                                         ZLATOVLÁSKA -poznej poslepu jednu ze tří dívek

                                                         BLUDIČKY - zapamatování si uspořádání předmtů

                                                         PIRÁTI -srážení plechovek

                                                           

Jednotlivé činnosti v plánu budou přizpůsobeny věku a individuálním schopnostem dětí v odděleních.      

                                                   

průběžně:

-           procvičování učiva formou didaktických  her

-          opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví

-          pěstování kamarádských vztahů a tolerance

-          zlepšování komunikace a společenského chování

-          činnost výtvarná, pracovní, estetická a hudební

-          výchova k péči o estetické prostředí ŠD