Tématický plán práce školní družiny

šk.rok 2018 – 2019 

 

ZÁŘÍ                         Zpátky do školy

Tolerance a pořádek                   - seznámení dětí s prostorami ŠD                                                                                    - tvorba pravidel soužití v ŠD                                                                                           - řád ŠD

 

Jak se správně chovat                  - výchova k samostatnosti, udržování pořádku                                                                 -  sebeobslužné činnosti                                                                                                   - zásady správného stolování, hygiena

Příroda okolo nás

 

 

 

ŘÍJEN                       Rozmanitosti přírody

Za dobrodružstvím                     - učíme se ohleduplnosti k přírodě                                                                                  - pozorování blízkého prostředí a života v něm / ekosystémy/                                      - přírodniny - poznávání, využití k výtvarným činnostem                                                - skládáme obrázky zvířat                                                                              

                                                                                                                                                                                               Svátky a oslavy                            - Den stromů 20.10.                                                                                                                                                              - 28.10 - 100 let české státnosti - Český den s českými vlajkami

        

 

                                                    

LISTOPAD              Místo, kde žiji

U nás doma                                - kresba na téma "Já a moje rodina"                                                                                - orientace v rodinných vazbách - rodokmen                                                                                                    

Naše město                                - seznamování s posláním institucí - pošta, knihovna, MěÚ                                              - zajímavá místa v našem městě, naše bydliště

 

 

PROSINEC              Vánoční cinkání

Čertovské rejdění                          - vyrábíme masky, čertovské dekorace                                                                                                                                 - soutěž "O nejdelší čertovský řetěz"

 

Kouzelný čas Vánoc                     - advent , vyrábíme ozdoby, přáníčka, dekorace                                                             – připomínáme si tradice                                                                                                   - zpíváme koledy a vánoční písně                                                                                                                                                                                                                      

Vánoční besídka                         - posezení u stromečku, nadílka

 

 

LEDEN                     Pohádková zima

Hrátky s pohádkami                       - čtenářská dílna - Pohádkové knížky                                                                  -  pohádkový test                                                                                                           - malujeme pohádkové hrdiny                                                                                                                                                                                                             

Pohádkové zpívání                         - učíme se písničky z pohádek

Řekni to beze slov

                                                                                                                                          

 

                                                                                             

ÚNOR                       Toč se s námi, Masopuste

Náš karneval                                -  tvoříme masky a doplňky                                                                                              - taneční hry  

   

Lidé a minulost                             - tradice masopustu - knihy, ilustrace

 

Čas v šatníku                               - co se dříve nosilo - výtvarné zpracování

 

 

 

BŘEZEN                   Hřej sluníčko, hřej

Příroda okolo nás                          -  koloběh vody v přírodě - jednoduché pokusy, skleník z lahve            

 Den vody 22.3.                                 

Počasí                                            - předpověď počasí - tvorba meteorologického kalendáře

 

Mluvíme správně                           - jazykolamy                                                             

 

 

 

DUBEN                       Co mi řekl semafor

Jak se správně chovat                  - seznamujeme se s možným nebezpečím kolem nás                                                                                                           - učíme se základní pravidla silničního provozu                                                                                                                  - tematické omalovánky - IZS, tel. čísla      

                                                                          

Svátky a oslavy                              - Velikonoce - tradice, výroba dekorací

 

Chraňme přírodu                           - Den země 22.4. - učíme se třídit odpad                                                                                                          

 

KVĚTEN                  Letem světem

Všude žijí lidé                             - seznamujeme se s životem lidí z různých zemí - encyklopedie, časopisy                     - hry dětí z různých zemí                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bystré hlavy                                 - kvízy, soutěže, doplňovačky

                                                   

Den matek                                    - vyrábíme dárky                                                                                                                                                                            

 

           

ČERVEN                   Veselé léto

Den dětí                

 

Pečujeme o své zdraví                   - jak předcházet úrazům - "Prázdninové desatero" - bezpečnost na kole, při plavání,                                                            na silnici, v dopravních prostředcích, komunikace s neznámými lidmi.....

 

Atletická abeceda

                                                           

Jednotlivé činnosti v plánu přizpůsobí vychovatelky věku a individuálním schopnostem dětí v odděleních.      

                                                   

průběžně:

-           procvičování učiva formou didaktických  her

-          opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví

-          pěstování kamarádských vztahů a tolerance

-          zlepšování komunikace a společenského chování

-          činnost výtvarná, pracovní, estetická a hudební

-          výchova k péči o estetické prostředí ŠD