Tématický plán práce školní družiny

šk.rok 2017 – 2018 

 

ZÁŘÍ                         Naše škola

Škola                                          - orientace prvňáčků ve škole,                                                                                         kdo v naší škole pracuje                                                                                                   pravidla soužití v ŠD – navázání kamarádských vztahů                                                 cesta do školy – upevňování znalostí dopravních pravidel

 

To jsme my                                 - kresba z prázdnin                                                                                                           výzdoba družiny                                                                                                              didaktické hry

 

 

ŘÍJEN                       Barevný podzim

Příroda okolo nás                       - výtvarné zpracování podzimu                                                                                        - pozorování změn v přírodě                                                                                 

                                                                                                                                                                                               Svátky a oslavy                            - Den zvířat – 4. 10. , Den stromů 20.10.                                                                                                                              - Halloween

 

Draci a dráčci                            - výtvarná soutěž o nejhezčího draka       

 

                                                    

LISTOPAD              My se nudy nebojíme

Zvyky a tradice                           - sv. Martin -  legenda, pranostiky                                                                                                    

Mluvíme správně                       - rozvoj slovní zásoby, doplňovačky kvízy, jazykolamy

 

Advent                                        - vnímáme atmosféru blížících se Vánoc, výroba dekorací

 

 

PROSINEC              Za vánočním stromkem

Zvyky a tradice                           - těšíme se na Mikuláše

 

Čas Vánoc                                  -  Vánoce v hudbě,  poezii a próze                                                                                    – výroba dekorací a výzdoba ŠD, výroba přáníček   

                                                                                   

Vánoční cukrárna                      - tvoříme nepečené cukroví        

                                                                                                                                                

Vánoční besídka                         - posezení u stromečku, nadílka

 

 

LEDEN                     Čarování s paní zimou

Roční období                                  - pracovní a výtvarné techniky se zimní tématikou                                                     - tématické omalovánky                                                                                                - zimní výzdoba ŠD                                                                                           

                                                                                                                      

Sněžné hrátky                                 - stavby ze sněhu                                                                                                                                          - sněhové bludiště                                                                                                                                          -  hod na cíl sněhovou koulí       

 

                                                                                             

ÚNOR                       Pečujeme o své zdraví

Zdravý jídelníček                        - sestavujeme zdravý jídelníček – koláže, kresby, pracovní listy                                    - smyslové vnímání – chuť, čich, hmat – poznáváme ovoce, zeleninu, koření  

   

Sportem ku zdraví                      - pobyt na čerstvém vzduchu – hry na sněhu                                                                    - sportovní aktivity v tělocvičně

 

Svátek sportovců                        - XXIII. zimní olympiáda v Pchjongčchangu – 9.- 25.2. –  sledování výkonů českých sportovců, výtvarné zpracování

 

 

 

BŘEZEN                  Kamarádka knížka

Knihovna=vědění                        - moje nejoblíbenější knížka, knižní hrdina – výstavka,  výtvarné zpracování               dobrodružství                               -  vyrábíme obal, záložku

                                   

Mluvíme správně                        - jazykolamy

 

Svátky a oslavy                           - Velikonoce – tradice, výroba dekorací                                                             

 

 

 

DUBEN                       Poznáváme svět – lidé a práce

S čím kdo pracuje                          - tématické omalovánky, encyklopedie                                                                                                                                 - hra na řemesla - pantomima       

                                                                          

Malý řemeslník                              - soutěž ve zručnosti – navlékání jehly, zašroubování šroubku, složení   propisky 

 

Den Země                                       - učíme se třídit odpad                                                                                                          - vyrábíme z odpadového materiálu – karton, PET lahve …

 

 

 

KVĚTEN                  Neobyčejné dovednosti

Co dělat ve volném čase             - netradiční výtvarné techniky                                                                                              - hrátky s víčky – konstruktivní činnosti, využití ve hře -  Dáma                                                    - papírové hrátky                                                                                                                                                                                                                     

Puzzliáda                                    - soutěž ve skládání puzzle

                                                   

Den matek                                    - vyrábíme dárky                                                                                                                                                                            

 

           

ČERVEN                  Když se chce, tak to jde

Sportujeme každý den                - hry na školním hřišti – DRUŽINOVÁ OLYMPIÁDA

                                                                                             - skok z místa

                                                                                             - překážkový běh

                                                                                             - hod na cíl

Co budeme dělat                        - připravujeme si plán na prázdniny – účelné využití volného času                                 o prázdninách                            - bezpečné chování, ochrana zdraví

                                                           

Jednotlivé činnosti v plánu přizpůsobí vychovatelky věku a individuálním schopnostem dětí v odděleních.      

                                                   

průběžně:

-           procvičování učiva formou didaktických  her

-          opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví

-          pěstování kamarádských vztahů a tolerance

-          zlepšování komunikace a společenského chování

-          činnost výtvarná, pracovní, estetická a hudební

-          výchova k péči o estetické prostředí ŠD