Horní menu

Velikonoční soutěž 2021

WOW Máme pro vás soutěž

KDY?:

od středy 31. března 2021 - 12:00

do neděle 4. dubna 2021 - 16:00

KDE?

v Horní Cerekvi

!!! Bezpečnostní pokyny !!!

  • U měnších dětí doporučujeme absolvování trasy v doprovodu rodičů.
  • Po celou dobu soutěže dodržujte platná protiepidemická opatření a nařízení vlády.
  • U jednotlivých úkolů se neshlukujte (přistupujte k nim jednotlivě)
  • Pokud se u úkolu nachází někdo další, tak vyčkejte v odstupu minimálně dva metry, než odejde.
  • Po celou dobu soutěže (při pohybu mimo domov) mějte nasazený respirátor.
  • Soutěžní úkoly neničte ani neodnášejte.
  • Soutěžních úkolů se (z hygienických důvodů) nedotýkejte.
  • Po celou dobu soutěže dodržujte pravidla silničního provozu.

Pravidla soutěže

1) Vytiskněte si pracovní list. (Vložený na této stránce níže)

2) Vlastní psací potřeby si vezměte s sebou.

3) Obejděte všech dvanáct soutěžních stanovišť vyznačených na mapě (Mapa je umístěna níže na této stránce). - Na pořadí nezáleží. 

4) Na dvou soutěžních stanovištích naleznete (místo úkolu) upřesnění pravidel (pokyny k sestavení tajenky).

5) Na každém stanovišti je umístěno velikonoční vejce s úkolem. 

  • úkoly pro první stupeň budou označeny modře
  • úkoly pro druhý stupeň budou ozančeny červeně

6) U každého úkolu jsou uvedeny tři možnosti řešení. Vyberte tu správnou a zapište do pracovního listu (k příslušnému číslu úkolu) slovo nebo část slova uvedené v závorce za touto možností.

7) Vyplněný pracovní list vyfoťte a nahrajte do zadání v MS Teams.

8) Odměny budou k vyzvednutí ve vstupním vestibulu školy ve středu 7. dubna 2021 od 12:00 do 16:00.

Soubory ke stažení

Mapa s vyznačeným umístěním úkolů

Pracovní list pro první stupeň

Pracovní list pro druhý stupeň

!!! Pro ty, kteří nemají možnost tisku bude vytištěná mapa a pracovní list k dispozici ve vstupním vestibulu školy - od pátku 26. března 2021 do středy 31. března 2021 v provozních hodinach školní budovy !!!

Umístění soutěžních úkolů

Interaktivní mapa

       

QR  kód pro stažení mapy do mobilního zařízení

mapycz-qr.png

Kontaktní osoby:

Lenka Procházková

Telefon: 724 862 888

Martin Dvořák

Telefon: 607 182 020