Horní menu

Aktuality ze třídy

Týden od 30.3. do 3.4.2020

Matematika 8. ročník

A plynule jsme se přehoupli do 3. týdne domácí výuky. Srdečně vás všechny zdravím, vydržte a bude i lépe! Minulým týdnem jsme opustili geometrické příklady a pověnujeme se výpočtům týkajícím se kruhu a kružnice – tedy obvodu a obsahu kruhu. Nejdříve opět praktická úloha.

Praktické cvičení: Vezměte si doma nějaký hrneček (podstava tvaru kruhu) a provázek. Provázek obmotejte kolem dna hrnečku a ustřihněte. Z další části provázku odstřihněte průměr podstavy hrnečku. Kolikrát musíte přiložit kratší provázek k tomu delšímu, abyste se dostali na jeho konec? Je to 3x a kousíček zbývá. Vyšlo vám totéž? Tímto jsme zjistili vztah mezi délkou kružnice a jejím průměrem… π = 3,14… Ludolfovo číslo

Do sešitu si nadepište:

Délka kružnice

Přečtěte si 52/2.1. a vzorce pro výpočet obvodu kružnice si zapište do sešitu.

Dále dle řešeného cv. 52/2.2. spočítejte 52/2.3. e), g)

Obsah kruhu

Přečtěte si 53/3.1. (odvození vzorce pro výpočet obsahu kruhu) a vzorec si opět zapište.

Dle řešeného 53/3.2. vypočtěte 53/3.3.b), e)

                    dle 54/6.1. proveďte 54/6.2.c)

 

Slovní úlohy na výpočet obvodu a obsahu kruhu

56/12, 56/15, 58/23

Ve škole bychom toho spočítali samozřejmě mnohem více, rovněž příklady s hlavičkou. Takže pokud by měl někdo chutˇ a sílu…je zde mnoho dalších cvičení.

 

Chemie 8. ročník

Tak co vy a názvoslovné koncovky? -ný, - natý, -itý, …

Tak schválně v pořadí VI., VIII., V., IV.                                     Řešení: - ový, -ičelý, -ičný+-ečný, -ičitý  

A jakpak jste si zopakovali názvy a značky prvků? K jejich procvičení vám zasílám v příloze pracovní list Chemické prvky ve větách. Kdo by v nich názvy prvků nenašel, je možno místo tohoto udělat jednodušší variantu PL Značky chemických prvků (Věřím, že těch bude jen menšina.) Pracovní listy si vytiskněte a řešení pište do nich. Pokud byste tu možnost neměli, nevadí – pak do šk. sešitu zapište pouze číslo věty (příkladu) a vedle vaši odpověď.     

Do sešitu si zapište: Sulfidy (přečtěte str. 89 + poznámky - def., galenit, sfalerit)

                                Halogenidy (str. 90-91 – poznámky – def., halogenvodíky, chlorid sodný, bromid stříbrný)

 

Český jazyk

Kontrola práce JR 23.3.

1.v.jednoduchá, 2x ZSD

2.návštěvníci mohli obdivovat, konstrukce byly aktuální

3.mohli – návštěvníci, nejvýznamnější – předpona, významný

4.návštěvníci – 1., pán, vynálezů – 4., pán, Leonarda – 2., pán, let – 2., město,

 konstrukce – 1. růže

5.padesát, pět set

6.vynálezů – PT, překvapivě – PUZ, nejvýznamnější – PKS

 

ÚKOLY na týden30. 3.– 3.4.

Procvičování VS – PS, str.28/2a

 

Určujeme větné členy:

Začni určovat od ZSD.

 

Nechlub se cizím peřím.

 

Z lišejníků získávají lidé důležité léčivé látky.

 

Lišejníky snášejí silné mrazy i úplné vyschnutí.

 

Já jsem vás tam neviděl.

 

Žena žádala o radu.

 Zkontroluj po vypracování

 Nechlub se cizím peřím.       (ty), PŘ, PKS, PT

Z lišejníků získávají lidé důležité léčivé látky.        PT, PŘ, PO, PKS, PKS PT

Lišejníky snášejí silné mrazy i úplné vyschnutí.    PO, PŘ, PKS, PT PKS, PT

Já jsem vás tam neviděl.        PO, PT, PUM, PŘ

Žena žádala o radu.           PO, PŘ, PT

 

Dějepis

Připomínám opakování příští týden.

Připomínám M. D. Rettigovou.

 

Revoluce 1848 (str. 91–92)

Přečti si úvod + Francie + Švýcarsko

Do zápisu si podle učebnice doplň údaje z textu. Zápis – tisk a nalepení nebo přepsat do sešitu.

 

Revoluce 1848 = „Jaro národů“ – proč?

1.národy touží po liberalizaci (svoboda jedince, právo na práci a mzdu, podíl na moci, rovnost před zákonem, zrušení cenzu, tajné policie)

Cíle národů:

FR………………………………………………………………………………………………………………………...

N, It…………………………………………………………………………………………………………………………..

RA………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Francie

Král Ludvík Filip – podpora tajnou……………………………….a………………………………………,omezení

……………………………………………………………………………………………………………………………

Reformní bankety – jedná se o reformu volebního…………………………..

Po zákazu R banketů začíná v Paříži povstání poddaných, boje na barikádách.

Vyhlášena …………………………………………..,prezident……………………………………………………..

Ludvík Napoleon si nechal plebiscitem odsouhlasit velké………………………………..(uklidnil situaci)

Plebiscit mu odsouhlasil také titul ……………………………….,pak vládne do r. 1870 jako Napoleon III.

Plebiscit =……………………………………………………………………………………………………………………

 

Švýcarsko – dle učebnice (stručně)

 

Přírodopis

*Pracuj s učebnicí str. 45 -47 – Kožní soustava. Přečti si učivo v učebnici a do sešitu vypracuj:

1. Jaký význam má kůže.

2. Skládá se z těchto částí: obr. 57 Stavba kůže

3. Jaké buňky tvoří pokožku. Jaké jsou. Co je daktyloskopie.

4. Jak vznikají mozoly.

5. Kde vzniká a jaký význam má pigment/ melanin/.

6. Co obsahuje škára. Co vyrůstá ze škáry.

7. Proč se potíme.

8. Jaký význam mají mazové žlázy.

9. Kde se ukládá tuk.

10. Jak vzniká akné.

11. Jak pečujeme o kůži.

* Pracuj s PS – Kožní soustava – cvičení 1 a 2.

 

Zeměpis

*V atlase vyhledej nebo zjisti na internetu – vypracuj do sešitu:

1.Které plodiny se pěstují v tropech pro potřebu našeho domácího trhu.

2. Zjisti největší producenty sóji na světě.

3. V atlase vyhledej státy Evropy, které pěstují olivy.

4. Co je vanilovník, čirok a jamy.

5. Suroviny pro výrobu cukru.

6. Jak probíhá sběr kaučuku. Co je latex.

7. Bourec morušový je chován pro …. a kde……

8. Využití oslů, mulů a mezků. Kde hlavně.

9. Zjisti, které ryby patří mezi nejčastěji lovené a kde se loví.

10. Zjisti, kolik kyslíku vyrobí 1 strom za den,rok.

11. S jakými problémy se potýkají lesy na našem území, co je jejich příčinou.

12. Na kdy připadá Den vody.

13. Zjisti cenu vodného a stočného v H.C. a okolí? Jaká je V Pelhřimově.

 

Angličtina

Str. 48 – pokus se článek převyprávět svými slovy:

Str. 50

- přečti si text “Dylan’s plan”

- cvičení 1 b – doplň do sešitu:

 Str. 51: Cvičení 5 a

V kalendáři máme uvedeno, co Smart Alec každý den dělá. Podle vzoru napiš věty v přítomném čase průběhovém.

Udělej si vlastní kalendář a popiš jednotlivé dny od pondělí do neděle. Jaké máš plány? Vše v přítomném čase průběhovém.

Vzor: On Monday I am learning for English.

 

Němčina

Str. 49 – Správné tvary slovesa fahren – doplň do vět cvičení 8 a přepiš do sešitu:

Odpověz na otázky:

Was möchtest du heute machen?

Möchte dein Vati zwei Autos haben?

Möchtest du schon in die Schule gehen?

Was alles kannst du machen?

Kannst du etwas kochen?

Kann dein Vati Gitarre spielen?

 

Str. 58 – přečti a přelož si článek Gitti und Lisa bei Oma und Opa.

 

Zopakuj si předložky se 3. pádem a skloňování podstatných jmen ve všech pádech se členem určitým.

M: der – des (e)s – dem – den

Ž: die – der – der – die

S: das – des (e)s – dem – das

 

Občanská výchova

1)     Zkus se zamyslet a napiš alespoň tři formy, které může mít domácí násilí (jaké může mít podoby)

 

…………………………………………………………………………………………………………………

2)     Znáš nějaké možnosti, kam se obrátit pokud bys byl(a) svědkem nebo obětí domácího násilí?

Pokud neznáš, tak vyhledej na internetu a dvě napiš.

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

3)     Vyjmenuj tři další situace (kromě domácího násilí), které pro nás mohou být zdrojem ohrožení.

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Od 23.3. do 27.3.2020

Český jazyk:

Sloh – vypracovat slohové cvičení v rozsahu 20 – 25 řádků na formát A4, PC, velikost písma 12

-příběh na téma: Doba koronovirová a já (využít slohové postupy – vyprávěcí, popisný, úvahový, výkladový)

Kombinujte styly.

-odevzdáte po skončení karantény (podklad pro hodnocení)

 

Jazykový rozbor (práce na týden 23.3. – 27.3.)

Návštěvníci mohli obdivovat 50 nejvýznamnějších vynálezů Leonarda da Vinci, za více než 500 let byly jeho konstrukce překvapivě aktuální.

Úkoly:

1.v. jednoduchá nebo souvětí – proč

2.vypiš zákl. sklad. dvojice (ZSD)

3.zdůvodni psaní:

- mohli –

- nejvýznamnějších –

4.urči pád a vzor podst.jm. z textu

5.napiš číslovky slovem

6.urči větný člen – vynálezů                  , překvapivě                    , nejvýznamnějších

 

Dějepis – práce na 30.3. – 3.4.2020

1.prostudovat + zápis kapitoly Literatura (str.87 – 88), Hudba (str.88 – 89),

 Biedermeier (str.89)

Soustřeďte se na klíčová slova (silně vyznačená) + znát odpovědi na otázky za kapitolou

2.slovníček pojmů - vypsat si pseudogotika, salón, žánr + informace o módě – děti i dospělí

3.referát - Magdaléna Dobromila Rettigová (život, pracovní úspěchy, společenská činnost), doplnit obr.

-hledejte na internetu, v literatuře

Podklad pro hodnocení, odevzdáte po návratu do školy.

Před Velikonoci – jednoduchý test – Kultura v pol. 19. st.

 

Anglický jazyk:

Zapsat do sešitu a naučit se:

Once upon a time – kdysi dávno; bylo, nebylo

Tailor – krejčí

Fall asleep – usnout

Cottage – chalupa

Angrily – rozzlobeně

Strange – zvláštní, divný

Voice – hlas

Treasure – poklad

Set off – vyrazit

Straight – rovný

Towards to – směrem k

Crowd – zástup

Pavement – chodník

While – zatímco

Shopkeeper – majitel obchodu

Dig – kopat

Oak – dub

Spade – rýč

Wooden – dřevěný

 

Otázky opiš do sešitu a vypracuj odpovědi:

Where did the tailor live?

How many children did he have?

What was the name of the tree in his garden?

What happened one day?

What was the tailor’s dream?

Did the tailor listen to the voice in the dream?

How long did the journey take?

What happened on his first day in London?

What happened the next day?

How did he lose his bag?

Who was speaking to him when he was sitting on the pavement?

Why did the shopkeeper laugh?

What was the shopkeeper’s dream?

When did the tailor arrive home?

What did he immediately (okamžitě) do?

Where was the treasure?

What was in the box?

Would you like to find a treasure?

What would you do with it?

 

Strana 49 / 4b

Doplň do cvičení tato slovíčka:

Everybody/everything – somebody/something – anybody/anything – nobody/nothing

 

Německý jazyk:

Přepiš, přelož a napiš do sešitu množná čísla podstatných jmen:

VZOR:

Křeček – der Hamster – die Hamster

Den

Bratr

Sestra

Strom

Klobouk

Myš

Kolo

Letadlo

Auto

Obraz

Dům

Stůl

Kniha

Kalkulačka

Štětec

Koláč

Králík

Koza

Překvapení

 

Předložky se 3. pádem:

Aus – bei – mit – nach – von – zu

Na každou z těchto předložek vymysli 3 slovní spojení.

VZOR:

Aus

-        aus der Schule

-        aus dem Haus

-        aus dem Wohnzimmer

 

Přelož do sešitu:

My jsme konečně u babičky.

Děti se mazlí s kočkou a se psem.

Nevíme všechno.

Co víš ty?

Můžeš to udělat?

Chtěl bys jet do Prahy?

Jezdíš rád k babičce a dědovi?

Dá dědeček koze krmení?

Ptáš se často tvého učitele?

Jdeš k tetě a strejdovi?

 

Matematika:

Zdravím vás všechny ve 2. týdnu učení na dálku. Doufám, že se vám učivo podařilo v rámci možností tak nějak zvládnout, a že jste si jej hlavně rovnoměrně rozložili. Vzájemnou polohu přímky a kružnice jsme probrali ještě ve škole. Nyní nás bude čekat Vzájemná poloha dvou kružnic.

Praktické cvičení: Narýsujte si na 2 různě barevné papíry 2 různě velké kružnice, poté kruhy (představují kružnice) vystřihněte. Položte je na pracovní desku stolu tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Pak je přibližujte směrem k sobě a sledujte, co se s nimi děje (dotýkají se, protínají se …?). Posunujte tak dlouho, dokud nebudou středy obou kruhů ležet na sobě. Co jste zjistili? Kolik specifických poloh vám vyšlo? Pokud jste se dostali k číslu 5, máte to dobře.

Nyní si do šk. sešitu pod téma hodiny tyto kruhy nalepte. Označte jejich středy, spojte je úsečkou (středná dvou kružnic - def. v učebnici – zapište si ji). Dále pokračujte v učebnici str. 49-51. Udělejte si náčrtky všech pěti poloh dle učebnice a vedle nich si zapište název polohy a souvislost s poloměry kružnic (oboje je v černých rámečkách).

Zapsat soustředné kružnice.

Dále konstrukční cvičení str.       51/8 a-d

                                                           51/9 a,b

                                                           51/11 (v 11.4. využijete k výpočtu Pythagorovu větu)

 

Chemie:

Ve škole nás bude čekat laboratorní práce (viz váš poslední zápis minulý týden – budeme zkoumat závislost reakční rychlosti na různých faktorech).

Nyní nová kapitola: OXIDY A HALOGENIDY

Kdybychom byli ve škole, začali bychom se učit tvorbu vzorců sloučenin (oxidů) z jejich názvů a naopak. Toto učivo tedy ponechám až skutečně ve škole budete (doufám). Předpokladem pro úspěšné zvládnutí této látky je výborná znalost názvů a značek prvků, proto si je prosím zopakujte!!! Nutné je rovněž umět tzv. názvoslovné koncovky (viz níže) – je třeba se je naučit popořadě perfektně nazpaměť. Je to základ jakéhokoliv názvosloví, které nás bude provázet v 8.r.

Do sešitu si zapište:

OXIDY A HALOGENIDY

Oxidy

= dříve kysličníky = dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku

-        OČ (oxidační číslo): -II (O-II)

-        součet OČ atomů prvků ve vzorci = 0

názvoslovné koncovky (viz uč. tab. 20/str. 85) – opište si 1. a 2. sloupec

Významné oxidy

str. 86-87 přečtěte a vypište si poznámky – tučně vytištěné oxidy – vždy nejdůležitější vlastnosti a použití

 

Zeměpis:

PS Hravý zeměpis - dokonči učivo - zemědělství - str. 28 - 31.

Podle cvičení 2 na str. 28 - napiš do sešitu i jiné užitkové rostliny pěstované v ČR a napiš do jaké skupiny patří!

 

Přírodopis:

Učebnice str. 44 - 45: Vylučovací soustava - přečti si učivo o vylučovací soustavě a do sešitu vypracuj odpovědi na otázky:

  1. jaká je funkce ledvin
  2. popiš stavbu ledviny
  3. co je primární a definitivní moč
  4. kolik moči člověk za den vyloučí
  5. jak může dojít k poškození ledvin.

PS str. 23 -24: Vylučovací soustava.

Využij i výukový materiál na stránkách školy - Přírodopis - 72 - vylučovací soustava.

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Vypracovat písemně do sešitu nebo vytisknout a vypracované vložit do sešitu.

V současnosti je na území České republiky vyhlášen NOUZOVÝ STAV z důvodu pandemie onemocnění COVID-19.

1)     Který den (přesné datum) byl nouzový stav na území České republiky vyhlášen?

 

………………………………………………………………………………………………………………

2)     Na jak dlouho byl tento nouzový stav vyhlášen?

 

……………………………………………………………………………………………………………….

3)     Maximálně na jak dlouho smí vláda nouzový stav vyhlásit bez souhlasu poslanecké sněmovny?

 

………………………………………………………………………………………………………………..

4)     Z jakých důvodů může být nouzový stav vyhlášen?

 

………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………….

5)     Vyjmenuj šest omezení (rozdílů), která jsou v současném nouzovém stavu oproti běžné situaci ( bez nouzového stavu.

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………...

MOŽNÉ ZDROJE PRO PRÁCI:

nouzový stav (WIKI):

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav

nouzový stav v ČR (WIKI):

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku

současný nouzový stav v ČR – přesný popis (vláda ČR):

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

 

!!! P.S.: !!!

V minulém týdnu se prý vyskytl problém s testy (odkaz Vás „hodil“ na úvodní stránku a ne přímo do testu).

V oblasti TESTY naleznete podoblast MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. Pak už jen stačí zvolit svůj roční a je to 😊

Test můžete zkusit klidně opakovaně (třeba když chcete dosáhnout lepšího skóre 😊 ) a samozřejmě si můžete ( jako výzvu nebo opakování ) zkusit i testy určené pro jiné ročníky.

 

 

Učivo fyziky vám p.Sobek zašle prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. M.Angelisová

 

 

_____________________________________________________________________________________

Požadavky pro domácí studium 17. – 20.3.

Všechny úkoly budou zkontrolovány po návratu do ZŠ.

Využijte nabídku ČT2 – Odpoledka.

Sledujte stránky webové stránky školy. Další úkoly čekejte začátkem příštího týdne.                                     

 

ČJ

PS, str.28, cv.1c + v 1. odstavci urči slovní druhy

Do školního sešitu vypracuj – ke slovu pracovat doplň 1x PUZ, PUM, PUČ

                                                                     místo doplň 1x PKs, PKn

D   str. 86 – zápis Romantismus

Přečti si odstavec Architektura, Malířství a sochařství – zápis

OV       v  rámci výchovy k občanství si vypracovat tento test:

https://www.proskoly.cz/test-popis/356

 

 

Aj

Londýn – dále procvičovat

Str. 46 – Sweet Sue and the bank robbers (zopakovat slovní zásobu)

Str. 48 – článek TheTailor of Swaffham (úkoly k textu budou zadány později)

 

Nj

Zopakovat slovní zásobu 1. – 3. lekce

Zopakovat slovesa se změnou kmenové souhlásky / i rozkazovací způsob – na dříve rozdaných papírech/

Zopakovat časování způsobových sloves / mögen – ich möchte, können – ich kann, wissen – ich wei3/

 

Dokonči podle zadání před prázdninami rozbor jídelníčku

Vypracuj v PS cv.6, str. 21

Do sešitu vypracuj otázky v učebnici na str.43

 

Z

 

S pomocí atlasu a internetu vypracuj v PS str.28 – str.32 -zemědělství

 

F – v příloze e-mailu

 

 

Matematika,Chemie - 16.-20.3.2020

 

________________________________________________________________________________ 

16. 3. 2020

Informace o domácí přípravě obdržíte zítra na e-mail rodičů. Současně bude zadání i zde na této stránce.

 

 _______________________________________________________________________________

Zadání z 3.3.2020 (na 17.3.2020): práce s nsp.cz

Dle požadavků na úroveň "měkkých kompetencí" vybraného povolání vykopíruj konkrétní úrovně ze stránek nsp.cz. Další postup jako minule (příloha!!! word/název=tvé jméno/mail). Dohoda ze školy je prvních sedm kompetencí.

Příklad:

a01

Efektivní komunikace

Úroveň 3

  • jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě, 
  • naslouchá ostatním
  • reaguje asertivně na vzniklou situaci, 
  • dokáže svým projevem zaujmout ostatní, 
  • toleruje názory ostatních

Doplňující otázka: Co je to asertivita?

1. O.K., 2. I.B., 3. V.H., 4. T.K., 5. N.M., 6. V.M., 7. A.K., 8. A.N., 9. T.P., 10. ...

Zadání z 25.2.2020 (na 3.3.2020): práce s nsp.cz

Dle požadavků na úroveň obecných dovedností ve "tvém" povolání z minulého úkolu vykopíruj konkrétní stupně ze stránek: nsp.cz/obecné dovednosti do wordovského dokumentu a pošli jako přílohu s názvem (tvé jméno a příjmení) na známou mailovou adresu.

Příklad:

Počítačová způsobilost: 

2. úroveň - běžná: ovládá programy pro běžné kancelářské práce (zejména texty, tabulky, elektronická pošta, internet),ovládá manipulaci se soubory (vyhledávání, kopírování, ukládání, přesun, mazání).

Každou dovednost otevřeš kliknutím. Pokud ti něco v zadání není jasné, neváhej se zeptat kdykoliv ve škole nebo mailem.

1. N.M., 2. V.M., 3. T.K, 4. A.K., 5. A.N., 6. T.P., 7. R.V., 8. F.V., ...

 

Zadání z 18.2.2020 (na 25.2.2020): práce s nsp.cz

Snímek obrazovky řez 1.png Snímek obrazovky řez 2.png

Snímek obrazovky řez 3.png Snímek obrazovky řez 4.png

Jdi na nsp.cz - dej zobrazit katalog - vyber oblast povolání dle svého zájmu - vyber konkrétní povolání, které by tě mohlo zajímat - stáhni Pdf, prostuduj a zašli na obvyklý mail. (do 24.2.2020). Na obrázcích je jen příklad, vyber si "to své" :)

1. I.B., 2. V.H., 3. A.K., 4. V.M., 5. T.K., 6. N.M., 7. A.N., 8. B.J., 9. ...