Horní menu

30.3.-3.4.

Dobrý den,

Na začátku nového týdne, nové úkoly.

Na žádost je v příloze návod na přihlášení dětí do školního e-mailu a následně do Teams.

V MS - Teams bude probíhat distanční výuka. Je nutné přihlášení dětí.

V tomto sdíleném prostředí jim bude zadávána práce a i hodnocena (známkována).

Forma práce bude závislá na možnostech dětí. Na základě vyhodnocení dotazníku, nevidím problém zahájit tuto výuku.

Nadále budeme posílat zadání i Vám, ale chtěl bych komunikovat více se žáky.

S pozdravem Sobek

 

Anglický jazyk:

Přepiš otázky do sešitu a odpověz na ně podle článku ze str. 8:

How old is Henry?

Where does he live?

What are his favourite subjects?

Does he like English?

Who is Nadim?

When does their school start?

When does the school finish?

Does Henry do his homework after dinner?

What does he do in the evening?

Can he play the guitar?

When and where do the boys play football?

What’s Henry’s sister name?

How old is she?

Where does she study?

 

Upřesnění tvoření řadových číslovek:

 • Před řadovými číslovkami je vždycky člen určitý
 • První 3 jsou nepravidelné – tvary se musíme naučit
 • První – the first
 • Druhý – the second
 • Třetí – the third
 • Pátý – the fifth (pět = five)
 • U dalších řadových číslovek dáváme za základní tvar –th
 • Dvacet – twenty
 • Dvacátý – the twentieth (dochází ke změkčování)
 • Dvacátý první – the twenty-first (desítky se čtou jako základní číslovka, jednotky jako řadová)

  22. the twenty-second

  23. the twenty-third

  24. the twenty-fourth

 

When is your birthday?

My birthday is on twenty-fifth August. – takto píšeme,

ale musíme přečíst: My birthday is on the twenty-fifth of August.

 

Odpověz do sešitu na otázky:

When is your mom’s birthday?

When is your dad’s birthday?

When is your sister’s (brother’s) birthday?

When is your best friend’s birthday?

 

 

 

D6  - práce na týden 30.30 – 3.4.

SPARTA – str.81

Přečti si text, doplň zápis (opiš nebo vytiskni a nalep do sešitu)

 

Sparta

Rozkládala se na poloostrově ………………………………………Obyvatelé …………………………..si podmanili původní obyvatelstvo, vytvořili………………………………………stát.

Sparťané byli………………………………..vojáci věnovali se…………………………………………………………..

Ve Spartě se nerozvíjela kultura, umění, ani……………………………….

Vláda = 2 volení………………………. Dohlíží 5 vysokých…………………………. Rada starších měla

…………………………….funkci.

Shromáždění volilo úředníky, radu……………………………………..  hlasovalo o ………………………………

 

Odpověz:

1.co byl peloponéský spolek

2.co mohla zrušit rada starších

Vypiš si, jak byli vychováváni chlapci a dívky ve Spartě (uč. Str.81)

Připomínám opakování – příští týden

 

 

ČESKÝ JAZYK

Kontrola práce z min. týdne:

Číslovky (PS,33/1)

Z =dvacet, třináct, mnoho, čtyřech, třech, dva,

 

Ř – dvacátého, kolikátého, jednou, třetí, desátá, 

 

D – čtvero, sedmero, několikery, troje, dvojím, devatero,

 

Ná – dvakrát, stokrát,

Základní číslovky – skloňování dva, oba, tři, čtyři

1.dva, oba (muži, domy, kola)                                       dvě, obě (ženy)

2.bez dvou, obou                                                             dvou, obou

3.ke dvěma, oběma                                                         dvěma, oběma

4.pro dva, oba                                                                   dvě, obě

5.dva, oba                                                                          dvě, obě

6.o dvou, obou                                                                  dvou, obou

7.se dvěma, oběma                                                          dvěma, oběma

 

          

1.tři, čtyři (muži domy ,kola)                                           tři, čtyři (ženy)

2.tří, třech, čtyř, čtyřech                                                    tří, třech, čtyř, čtyřech

 1. třem, čtyřem třem, čtyřem 

4.tři, čtyři                                                                               tři, čtyři

5.tři, čtyři                                                                               tři, čtyři

6.o třech, čtyřech                                                                o třech, čtyřech

7.třemi, čtyřmi                                                                     třemi, čtyřmi                                       

 

Naučit skloňování, vypracovat PS, str. 33/3     

 

Procvičuj druh číslovek – př. deset - U, Z

                                                    několikerý – N,D

třikrát              devátý                   troje                    dva                   několik                     

čtvrtý                         sto                       třetí                     tisící                   osmý    

 

 

 

 

 

Zkontroluj až po vypracování

třikrát – U, Ná        devátý - U, Ř       troje – U, D          dva – U, Z        několik – N, Z                  

čtvrtý – U, Ř             sto – U, Z           třetí – U, Ř            tisící – U, Ř       osmý – Z, Ř 

Přírodopis

Pracuj s učebnicí str. 81 - 84 – Mechorosty. Přečti si učivo o mechorostech a do sešitu vypracuj:

 1. Jsou to vývojově první zelené rostliny s jednodušší stavbou těla / než cévnaté R /.
 2. Nemají kořen, stonek a list.
 3. Nakresli podle obr. 15 stavbu mechové R.
 4. Rozmnožují se pohlavně – pomocí výtrusů a nepohlavně – částí rostlinného těla.
 5. Popiš schéma rozmnožování pomocí výtrusů – obr. 18.
 6. Mechorosty mají velký význam – opiš na str. 84.
 7. Rozdělují se na játrovky a mechy.
 8. Mezi játrovky patří porostnice mnohotvárná – obr. 19.
 9. Mezi mechy patří: vypiš podle učebnice.
 10. Jak vzniká rašelina. Kde jsou u nás nejrozsáhlejší rašeliniště.

*V PS  - Mechorosty – cvičení 1 – 4.

Zeměpis

Pracuj s učebnicí str. 58 – 59 – Vodní obal Země. Přečti si učivo a do sešitu vypracuj:

 1. Hydrosféra je:
 2. Skládá se z: oceán – 97%, ledovce – 2%, jezera a řeky – 0,2%, podpovrchová voda – 0,7%, voda v atmosféře – 0,001%.
 3. Voda na Zemi se vyskytuje ve všech skupenstvích.
 4. Zdrojem pitné vody jsou – ledovce, jezera a podpovrchová voda. Kolik je to % ?
 5. Proč je mořská voda slaná? Toto označujeme pojmem salinita. V atlase najdi údaje o salinitě – slanosti a najdi místa s největší salinitou a zapiš si je do sešitu.
 6. Co víš o koloběhu vody v krajině?
 7. Kde na Zemi je nejvíc ledovců? Přečti si o Grónsku na str. 58.

 

Matematika I.:

 1. Sečtěte graficky úhly a = 35° a b = 123°.

 1. Vypočítejte:
    (928,36 – 42,72) : 100 =
    (3,736 + 15,5 + 4,2) . 100 =
  5.  Dělte beze zbytku a proveďte zkoušku.
  a)         168,72 : 3,8 =
  b)        0,9 : 0,15=
  6.  Dělte na dvě desetinná místa a proveďte zkoušku.
  a)         77,3 : 5,5 =
  b)        0,0563 : 0,31 =

 

Matematika II.:

 1. Vypočítejte:

  (3,736 + 15,5 + 4,2) ∙ 100 =

 2. Vypočítejte:

  2,3 + 4,1 – 1,8 + 5,3 =
  4 – 0,702 + 0,05 – 0,004 =

 3. Dělte beze zbytku a proveďte zkoušku.
  168,72 : 3,8 =

 4. Je dán obdélník se stranami 4 cm a 5 cm. Určete jeho obvod a obsah. Obvod vyjádřete v m a obsah m2.

 

 

Dotazník:

 

Dobrý den,

z důvodu rozšíření možností jak zasílat úkoly přímo i dětem.

Vás žádám o vyplnění následujícího dotazníku:  

Žák/žákyně má k dispozici pro domácí přípravu:

a/ stolní PC

b/notebook

c/tablet

d/chytrý telefon

Možnost připojení k internetu: ano/ne

Možnost tisku: ano/ne

  

 

Mockrát děkuji Sobek

 

Aktuality ze třídy

 23.- 27.3.

Český jazyk

(práce v týdnu 23.3. – 27.3.2020)

 - Číslovky

- nastudovat a z poučky zapsat do sešitu (ČjŠ) jaké rozlišujeme číslovky + druhy číslovek (jak se na ně ptáme)

-základní (str. 101), řadové (str. 103), druhové (str. 105), násobné (str. 106)

-PS – str. 33/cv. 1

 

 

Anglický jazyk:

Str. 10 – naučit se názvy měsíců (výslovnost vyhledej ve slovníku):

January – leden

February – únor

March – březen

April – duben

May – květen

June – červen

July – červenec

August – srpen

September – září

October – říjen

November – listopad

December – prosinec

 

Napiš dalších 11 otázek podle vzoru a odpověz na ně:

Which is the first month of the year?

The first month of the year is January.

 

Přečti si text na str. 8:

Slovíčka přepiš do sešitu:

Flat – byt

Floor – patro, podlaží, podlaha

Block of flats – panelák

Leave – odejít, opustit, zanechat

Registration – registrace, zapsání, zápis

Assembly – shromáždění

After – po (časově)

Before – před (časově)

Band – skupina

Grow up – vyrůst

Sixth form college – škola pro žáky připravující se na maturitu, obvykle staré 16 – 18 let

 

Matematika: pro ty co už mají hotovo z minulého týdne a už se nudí (viz. Příloha)

Dějepis

(práce v týdnu 23.3. – 27.3. + 30.3. – 3.4.2020)

Pokračujeme učivem o Řecku. Přečtěte si a písemně odpovězte do D sešitu  na otázky za kapitolami -Velká řecká kolonizace, Důsledky velké řecké kolonizace (str.80)

Mapa s řeckými koloniemi – str. 89

Před Velikonoci kontrolní otázky (probrané učivo o Řecku – str.79 – 81)

 

Přírodopis:

*Pracuj s učebnicí na str. 77 - Sinice. Do sešitu vypracuj odpověď na otázky:

 1. Jak staré jsou tyto organismy.
 2. Probíhá u nich fotosyntéza?
 3. Co je vodní květ?
 4. Mohou být sinice nebezpečné?

*Pracuj s učebnicí na str. 78 - 79 - Řasy. Do sešitu vypracuj odpověď na otázky:

 1. Jsou řasy rostliny?
 2. Jak se rozdělují?
 3. Jaký mají význam?
 4.  Popiš zrněnku a žabí vlas.

* V PS si najdi stránku o řasách a vypracuj cvičení 1 a 2.

 

Zeměpis:

*Pracuj s učebnicí na str. 55 -56 - přečti si článek a vypracuj do sešitu odpovědi na otázky:

 1. Co je uragán/ hurikán/.
 2. Co je tajfun.
 3. Co je tornádo.

* S pomocí atlasu a sešitu si ústně zopakuj otázky 1 -11 na str. 56.

 

Občanská výchova:

 

V současnosti je na území České republiky vyhlášen NOUZOVÝ STAV z důvodu pandemie onemocnění COVID-19.

Vypracovat písemně do sešitu nebo vytisknout a vypracované vložit do sešitu.

 1. Který den byl nouzový stav na území České republiky vyhlášen?

 

………………………………………………………………………………………………………………

 1. Na jak dlouho byl tento nouzový stav vyhlášen?

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Vyjmenuj pět omezení ( rozdílů ), která jsou v současném nouzovém stavu oproti běžné situaci ( bez nouzového stavu ).

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………...

MOŽNÉ ZDROJE PRO PRÁCI:

nouzový stav (WIKI):

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav

nouzový stav v ČR (WIKI):

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku

současný nouzový stav v ČR – přesný popis (vláda ČR):

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

 

!!! P.S.: !!!

V minulém týdnu se prý vyskytl problém s testy (odkaz Vás „hodil“ na úvodní stránku a ne přímo do testu).

V oblasti TESTY naleznete podoblast MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. Pak už jen stačí zvolit svůj roční a je to 😊

Test můžete zkusit klidně opakovaně (třeba když chcete dosáhnout lepšího skóre 😊 ) a samozřejmě si můžete ( jako výzvu nebo opakování ) zkusit i testy určené pro jiné ročníky.

Dobrý den pokud máte někteří problém s otevření příloh e-mailů, přihlaste své děti ke školnímu učtu. (office 365) Veškeré materiály budou ukládány online. V případě problémů se ozvěte. Děkuji Sobek

Český jazyk:

Čj6  - doplň v PS str.24, cv.12

                                    PS str.32, cv.8

                                    PS str. 18, cv.1d

 Dějepis  – str. 79 Vznik městských  států  (přečti + do sešitů odpověz na otázky za textem)

                             Zkontrolujeme po návratu do školy.  

 

Anglický jazyk:

 In the street ( zůstává popis obrázku, používáme přítomný čas průběhový a procvičovanou slovní zásobu )

 • Řadové číslovky na straně 8 – projít, zopakovat, naučit !!!

 

Matematika: doplnění chybějících příkladů v pracovním sešite ARITMETIKA i GEOMETRIE.                                    V geometrii po osovou souměrnost.

                V příloze jsou i tematické prověrky. Nemusí být hotovo hned, práce do 27.3.

               

 Fyzika: 

Měření hmotnosti: str. 98-105

Měření času: 116-120

Měření teploty: 121-138

                

Přírodopis:

 • v PS vypracuj str. 40 - 41 / možná máš jinak číslovaný PS / - cvičení fotosyntéza a dýchání rostlin
 • do sešitu nakresli a popiš mikroskop - str. učebnice 15

Zeměpis:

 • přečti si v učebnici str. 53 - 54 - Odkud a kam vanou větry a do sešitu vypracuj odpovědi na otázky:
  1. Jak vzniká atmosférický tlak.
  2. Jak se mění tlak s nadmořskou výškou.
  3. Jak vzniká nízký a vysoký tlak.
  4. Kde je oblast vysokého a nízkého tlaku.
  5. Jak vzniká vítr.
  6. Co jsou pasáty a monzuny.

Výchova k občanství:

V rámci výchovy k občanství si vypracovat tento test: https://www.proskoly.cz/test-popis/354