Horní menu

První pomoc "z první ruky"Žáci šestého ročníku měli netradičně zpestřenou výuku Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví. V obou předmětech by se totiž měli věnovat první pomoci. Výuka se proto spojila a jako host do ní zavítal Tomáš Krejčí ze Záchranné služby kraje Vysočina. Ve dvou hodinách pak žáky seznámil se základy první pomoci v každodenních situacích a nechyběl ani praktický nácvik resuscitace.

koláž.png