Horní menu

Rekonstrukce 1Od 20. listopadu jsme se začali stěhovat...nejprve pomůcky - část do náhradních tříd, část na půdu - návazně nábytek za vydatné pomoci pracovníků z radnice. Ve čtvrtek 29. listopadu došlo i na lavice, židle a tedy i žáky. Všichni, kteří se na vcelku bezproblémovém stěhování podíleli, zaslouží velkou pochvalu. V současné době se tedy druhá a čtvrtá třída učí ve dvou odděleních školní družiny, šestá v učebně výtvarné výchovy a osmá v učebně hudební výchovy. Připravili jsme pro ně standardní podmínky pro vzdělávání - doplnili na stěnách tabule, třídy vybavili interaktivní technikou, změnili topný režim do přístavby...

Stará třída bez nábytku...                                                  Třída ve školní družině...

IMG_20181123_184103.jpgIMG_20181129_121432.jpg

Nemáme k dispozici starou tělocvičnu, což první stupeň nepocítí a na druhém řešíme vždy jeden tělocvik v týdnu buď venku turistikou či plněním disciplin Olympijského víceboje v provizorních prostorách, stolním tenisem...

Jsem rád, že jsme dokázali uspokojit i požadavky všech sportovních kroužků a organizací v tělocvičně v přístavbě, kterou využívá i mateřské centrum Klubíčko. Pouze střelci se na dobu rekonstrukce přestěhovali do Horní Vsi.

Připomínám, že v první etapě rekonstruujeme pravou polovinu školy při čelním pohledu na školu a tato etapa by měla končit 31. května 2019.