Horní menu

Rekonstrukce 6V týdnu od 31. 12. 2018 do 6. 1. 2019 se pracovalo pouze 3. a 4. ledna, kdy zedníci zahazovali drážky s hotovou elektroinstalací ve dvou třídách druhého nadzemního podlaží a začali také nahazovat otlučené stěny...

IMG_20190104_155450.jpgIMG_20190104_155524.jpg

Ze zápisu kontrolního dne 4.1.2019:

1)     Zúčastněné strany dnešního dne provedly prohlídku stavby a konstatují, že se provádí tyto práce:

a)     1.P.P. – v učebně výpočetní techniky je odstraněna zemina pod podlahou a provedena štěrková vrstva včetně drenážního systému.

b)     1.N.P. a 2.N.P. – v části chodeb jsou odstraněny nerovné  omítky stěn.

c)     2.N.P. – v chodbě (č.m. 2NP05 a 2NP06) jsou vysekány drážky ve stěnách pro rozvody.

d)     2.N.P. – ve 2 učebnách (č.m. 2NP10 a 2NP11)  je dokončen hrubý rozvod elektroinstalace.

e)     1.N.P. – v učebně (č.m. 1NP07)  se provádí jádrová omítka stěn (cca do 1,50 m výšky).

f)      Stavební suť je průběžně odvážena ze stavby na skládku.

2)     Předpoklad dalšího průběhu stavebních prací :

a)     bude se pokračovat v provádění vnitřních omítek a štuků.

b)     budou prováděny hrubé elektrorozvody v dalších místnostech.

(pozn.: PP - podzemní podlaží, NP - nadzemní podlaží)