Horní menu

Škola v pohybu, děti také...Zvláště v dnešní počítačové době, kdy děti tráví až nezdravé množství času u počítačů a se svými chytrými mobily, je velmi důležité podporovat jejich pohybové aktivity. Pro jejich komplexní, zdravý vývoj je to přímo nezbytné. Vzhledem k tomu, že pohybové návyky se formují hlavně v dětství, snažíme se i my ve škole k jejich tvorbě přispívat jednak nabídkou pohybových kroužků a také obohacením hodin tělesné výchovy plněním disciplín SAZKA olympijského víceboje (1. až 9. třída) a na druhém stupni i náročnějšího Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (přehledy v aktualitách jednotlivých tříd). Představujeme vám jednu z nových disciplín OVOV - shyby na šikmé lavičce v průběhu dvou minut. 

 IMG_20191202_115515.jpg IMG_20191202_115516.jpg

 IMG_20191202_115709.jpg IMG_20191202_115714.jpg

 IMG_20191202_115719.jpg IMG_20191202_115720.jpg

Více informací o OVOV: Odznak všestrannosti