Horní menu

Školní rok ukončíme o týden dříveVážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k probíhající rekonstrukci vyhlašuji v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volno pro žáky základní školy ve dnech 24. – 28. června 2019. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce (pozn.: tzv. ředitelské volno).

K tomuto kroku jsme přistoupili po vzájemné dohodě se stavební firmou a po projednání se zřizovatelem školy.

Ve dnech 24. – 28. 6. 2019 nabízíme žákům prvního stupně (1. – 5. třída) pobyt ve školní družině během provozních hodin školy (6:30 – 16:00) s možností stravování ve školní jídelně. Na začátku června obdržíte přihlášku k pobytu Vašeho dítěte ve školní družině na jednotlivé dny.

                                                                                                         Mgr. Vítězslav Skopal, ředitel školy