Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Plánované akce

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuálně ze ZŠ Horní Cerekev > V září opět testy, o rouškách zatím nerozhodnuto

V září opět testy, o rouškách zatím nerozhodnutoMinisterstvo školství vydalo na základě plánovaných hygienických opatření pokyny k začátku školního roku 2021/2022 (testování, roušky):

INFORMACE PRO OBDOBÍ ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Testování dětí a žáků v září 2021

Pro pedagogické pracovníky, kde již Ministerstvo zdravotnictví očekává dostatečnou proočkovanost, již systém plošného testování ztrácí opodstatnění a je vhodnější provádět cílené testování této skupiny u osob dosud neočkovaných, popř. z důvodu výskytu ohniska nákazy ve škole nebo školském zařízení.

• Testovány budou děti přípravné třídy základní školy a přípravného stupně základní školy speciální, a dále žáci základní školy, střední školy, konzervatoře v denní formě vzdělávání.

• První testování proběhne první den školního vyučování 1. 9. s výjimkou prvních tříd, ve kterých bude umožněno testovat až druhý školní den (2.9.).

• Testování bude probíhat formou antigenního testování v termínech 1. (resp. 2.9., viz výše), 6. a 9. září.

• Po vyhodnocení iniciálního testování může být testování dále prodlouženo na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace, zejména v případných ohniscích nákazy)

• Záměrem je screeningové testování ve školách zavést jako povinné. Školy budou mít mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nařízeno zajistit provedení uvedeného testování ve stanovené frekvenci a stanoveným způsobem,

Děti a žáci budou mít nařízeno se podrobit buď tomuto testování nebo přísnějším hygienickým opatřením (zejména povinnost nosit po celou dobu přítomnosti ve škole nebo školském zařízení ochranu dýchacích cest ve formě respirátoru FFP2 nebo chirurgické roušky) jinak jim nebude školou umožněna osobní přítomnost na vzdělávání.

• Podrobnější informace a zdůvodnění naleznete v materiálu SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ A STUDENTŮ V ZÁKLADNÍM A STŘEDNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁŘÍ 2021:

Screeningové testování dětí, žáků a studentů.pdf

 

Režim nošení ochrany nosu a úst v září 2021

Ministerstvo zdravotnictví dosud nestanovilo požadavky na nošení roušek a respirátorů na začátku příštího školního roku (s výjimkou výše uvedeného požadavku v případě nepodstoupení testování). MŠMT požádalo Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo scénáře režimu ochrany nosu a úst dle epidemické situace před začátkem nového školního roku a v průběhu července je zveřejnilo.

Výuka plavání

Pro finanční zabezpečení realizace povinné výuky plavání lze z prostředků státního rozpočtu, poskytnutých právnické osobě vykonávající činnosti školy či školského zařízení (zřizované krajem, obcí či svazkem obcí) na základě § 160 školského zákona, hradit:

1. náklady na plat nebo mzdu pracovníka školy, který se výuky a výcviku účastní (ať již jako učitel plavání nebo např. jako dohled), popř. učební pomůcky k tomuto výcviku určené;

2. náklady vyplývající ze smlouvy o zajištění výuky a výcviku fakturované jako služba, přičemž hrazeny mohou být opět pouze mzdové náklady pracovníka, který výcvik plavání zajišťuje a vede (např. instruktor plavání), popř. učební pomůcky k tomuto výcviku určené;

3. náklady na dopravu žáků do bazénu a zpět je možné nově hradit z prostředků ONIV (pozn.: doposud z dotací, pokud o ně škola žádala), protože MŠMT zajistilo rozšíření jejich účelovosti v § 160 školského zákona i na výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání.

Náklady na provoz bazénu (vytápění, úklid, čištění vody atd.) hradí škola z příspěvku na provoz od svého zřizovatele.

(pozn.: veškeré náklady na výuku plavání jsou tedy dětem hrazeny)

Kromě výše uvedených informací MŠMT připravuje další metodiky, které budou k dispozici v průběhu letních měsíců. Jedná se např. o problematiku dětí, žáků — cizinců v mateřských a základních školách a protiepidemická opatření. Všechny informace a doporučení ke vzdělávání a jeho organizaci naleznete na webových stránkách https://koronavirus.edu.cz/.

 

***************************************************************************************************

přírůstky 2.7..png