Horní menu

Dotazník k distanční výuce - vyhodnocení 1. částVážení rodiče, poslední den roku 2020 jsme obdrželi výsledky dotazníku k distanční výuce ve druhé - podzimní - vlně epidemie koronaviru. Předkládáme Vám už námi graficky zpracovanou verzi, která v kombinaci s uvedením zadání otázek pro Vás bude přehlednější. Posloupnost: odpovědi v grafu pod otázkou (otázka A - graf 1, otázka B - graf 2...)

Obrázek1a.png

Obrázek1.png

Máme radost ze samostatných dětí, nicméně vnímáme i Vaši leckdy enormní časovou zátěž...

Obrázek2a.png

Obrázek2..png

Výuka online byla v tomto období minimálně třikrát týdně (dvě třídy prvního stupně), v ostatních třídách denně...

Obrázek3a.png

Obrázek3.png

Od 4. ledna jsme připravili mírné navýšení ve všech ročnících.

Obrázek4a.png

Obrázek4.png 

V současné době využívá školních notebooků na zápůjčku 14 rodin, další požadavky na školu nebyly. Určitě se budeme věnovat nejvyššímu číslu v této čísti dotazníku. Otázkou je, je-li motivace při prezenční výuce větší.

Obrázek5a.png

Obrázek5.png

Za tato čísla jsme rádi, pokud nejsou výsledkem nadměrné zátěže pro celou rodinu.

Obrázek6a.png

Obrázek6.png

I zde jsou Vaše odpovědi spíše potěšující, je třeba komunikovat s učiteli a najít individuální optimální varianty.