Horní menu

Dotazník k distanční výuce - vyhodnocení 2. částObrázek7a.png

Obrázek7.png

Zpětná vazba žák - učitel - rodič je základem nejen pro distanční výuku.

Obrázek8a.png

Obrázek8.png

Naší snahou je samozřejmě smysluplnost zadávaných úkolů.

Obrázek9a.png

Obrázek9.png

Online procvičování má svá úskalí, není dokonalý přehled o pozornosti všech zúčastněných, určitě najdeme způsob, jak tuto část výuky posílit.

Obrázek10a.png

Obrázek10.png

Za Vaši iniciativu Vám patří velký dík.

Obrázek11a.png

Obrázek11.png

Děkujeme za čísla 3 - 5, částečné obavy z čísla 9 sdílíme spolu s Vámi, distanční výuka nemůže nahradit výuku prezenční v mnoha ohledech.

Obrázek12a.png

Obrázek12.png

Souběžně s distanční výukou probíhá také tolik diskutovaná redukce "povinného" učiva, online vyučování určitě klade na děti velké nároky na pozornost, soustředěnost a zodpovědnost při plnění samostatné práce, otázka přijímacích zkoušek na střední školy je stále otevřená, ale záleží i na dětech, kolik času věnují doporučeným cvičením navíc.

Závěrem děkujeme všem, kteří jste nám vyplněním dotazníku poskytli cennou zpětnou vazbu, s výsledky dotazníky žáků jednotlivých tříd budou seznámeni žáci svými třídními učiteli.