Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
27 28
LAO 2.stupeň (okresní kolo) - postupující žáci ze školního kola
29 30 31 1 2
Poznávací zájezd Vídeň - 5.třída
3 4
LAO 1.stupeň (okresní kolo) - postupující žáci ze školního kola
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Plánované akce

P Ú S Č P S N
27 28
LAO 2.stupeň (okresní kolo) - postupující žáci ze školního kola
29 30 31 1 2
Poznávací zájezd Vídeň - 5.třída
3 4
LAO 1.stupeň (okresní kolo) - postupující žáci ze školního kola
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuálně ze ZŠ Horní Cerekev > Pravděpodobný začátek školního roku 2021/2022.

Pravděpodobný začátek školního roku 2021/2022. Hlavní body dokumentu MZ ČR:

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19

Určeno pro školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb.

Cílem preventivních opatření je zdravotní zabezpečení provozu škol a školských zařízení v oblasti osobní a provozní hygieny a režimových opatření. Opatření vycházejí z legislativních povinností a upřesňují postupy, které mají být již v provozu škol a školských zařízení zavedeny. Doporučení má školám a školským zařízením pomoci při odhalování rizikových situací, které souvisejí s provozem konkrétní školy a školského zařízení, a umožnit tím minimalizovat rozsah restriktivních opatření v případě výskytu onemocnění Covid-19 ve škole či školském zařízení, tzn. především rozsah uložených karanténních opatření ze strany místně příslušné krajské hygienické stanice.

Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupují školy a školská zařízení v souladu:

1. s vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni Ministerstvem zdravotnictví,

2. s Doporučením MZ ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a Manuálem MŠMT.

Mezi základní principy prevence vzniku a šíření infekční nemoci ve školách a školských zařízení patří:

1. dodržování zásad osobní a provozní hygieny

2. skupinová izolace, sociální distance

3. ochrana úst a nosu (rouška, respirátor) a řádná respirační hygiena

4. opakovaná edukace.

Z doporučení preventivních protiepidemických opatření pro školy a školská zařízení:

Před zahájením školního roku aktualizovat kontakty (telefonní čísla) na všechny účastníky výchovně - vzdělávacího procesu, zejména zákonných zástupců dětí, žáků a studentů, pedagogických a nepedagogických pracovníků.

Zajistit, aby do školy a školského zařízení neměly přístup infekčně nemocné osoby. Upozornit zaměstnance a rodiče/zákonné zástupce, že nemocní musí zůstat doma.

Pro případ výskytu infekčního onemocnění nebo podezření na nákazu je nutné v zařízení zřídit izolaci, kde je osoba izolována od ostatního kolektivu do doby odchodu ze školy nebo v případě dítěte/žáka do doby převzetí zákonným zástupcem.

Legislativní povinnost izolace nemocného nebo z nákazy podezřelého dítěte nebo mladistvého je škole a školskému zařízení uložena § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.

Školní stravování/jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe.

S ohledem na zdravotní riziko přenosu infekce při stravování je třeba regulovat počet strávníků v jídelně a jejich hromadné příchody a odchody. Zajistit strávníkům možnost mytí rukou před jídlem, případně dezinfekci. Zrušit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty apod.).

Personál školní jídelny musí při výdeji správným způsobem používat jednorázové rukavice a další pomůcky. Vysoký stupeň osobní hygieny a dodržování znalostí nutných při činnostech epidemiologicky závažných se vyžaduje u všech zaměstnanců účastnících se stravování.

Při stravování cizích strávníků preferovat formu výdeje pokrmů do jednorázových obalů event. přinesených vlastních nádob. Pro tento způsob výdeje musí být nastavena pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny. Po odchodu cizích strávníků provést úklid s následnou dezinfekcí všech jimi využívaných prostor.

Zajistit v co největším možném rozsahu homogenitu kolektivů (skupinovou izolaci) - omezit slučování tříd, přesuny tříd, střídání učeben, hromadné školní akce, sdílení pomůcek a prostor.

V kontextu zachování homogenity kolektivů posoudit rozvrh hodin, zahájení školní výuky, výdej obědů apod. Postup zachovat především na začátku školního roku a následně dle aktuálního vývoje epidemiologické situace v konkrétní škole a regionu.

Výuku tělesné výchovy v maximální možné míře, v závislosti na klimatických podmínkách, přenést na venkovní sportoviště.

Družina/školní klub – snaha o udržení homogennosti skupiny podle prostorových a personálních možností školy. Homogenní skupinou může být třída nebo méně ideálně několik tříd dohromady. Neudržení homogenních skupin vede k riziku uložení karanténních opatření větší skupině žáků, tzn. karanténa může postihnout více tříd a ročníků. V maximální možné míře využít při pobytu v družině venkovní prostředí v areálu školy, minimalizovat návštěvu kulturních a sportovních akcí pořádaných cizími subjekty.

Hromadné školní akce, mezi-školní turnaje a obdobné akce omezit, v případě pořádání za podmínek zvýšené hygieny účastníků v souladu s požadavky stanovenými MO MZ pro hromadné akce.

Školní výlety, exkurze, školy v přírodě a veškeré pobytové akce domácí i zahraniční pořádat za podmínek zvýšené hygieny účastníků v souladu s požadavky stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Zájmovou mimoškolní činnost (zájmové kroužky) pro vlastní nebo cizí žáky pořádat za podmínek dodržování principu neslučování žáků nad rámec homogenní skupiny, např. sportovní oddíl nebo umělecký kroužek.

Omezit pohyb cizích osob v prostorách školy. Nepořádat akce s účastí cizích osob či pořádané jinými subjekty typu besedy, divadelní představení atd. Aktivity jiných subjektů ve škole umožnit až po skončení provozu školy, zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor a ploch. Omezit pohyb rodičů a dalších rodinných příslušníků a všech příchozích osob v prostorách školy.

Ochranu dýchacích cest užít v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Celý dokument MZ ČR ZDE

 

Pravděpodobný postup pro netestované děti: pro-skoly-do-tridy-i-bez-testu-ma-to-podminku

Názory na navrhovaná opatření ze škol: reditele-skol-radu-navrhu-ministerstva-nelze-splnit

K nejasnostem kolem úhrady testů pro žáky ZŠ: testovani-ve-skole-bude-zdarma-pro-vsechny-zaky-ujistuje-ministerstvo-zdravotnictvi

Ještě k testování a k rouškám: netestovane-deti-v-lavicich-s-rouskami-skoly-cekaji-na-pokyny

Útržky z jednání vlády 16. 8.: jaka-pravidla-budou-platit-ve-skolach-od-1-zari-dnes-vecer-jedna-vlada

Briefing ministrů: 17. 8.: za-jakych-podminek-se-vrati-zaci-do-skol-brifink-ministru-vojtecha-a-plagy

*************************************************************************************************

Výše uvedená doporučení jsou v současné době diskutována, konečná verze v podobě manuálu pro školy by měla být doručena do škol v týdnu od 16. srpna 2021. S konečnou verzí závazných doporučení konkretizovaných na naši školu Vás budeme informovat prostřednictvím těchto stránek a mailových schránek zákonných zástupců.

 

*********************************************************************************************

přírůstky 18.8..png