Horní menu

Rekonstrukce 13Týden od 18. do 24. 2. 2019

Průběh výstavby : (ze zápisu z kontrolního dne)

1)     Zúčastněné strany dnešního dne provedly prohlídku stavby a konstatují, že se provádí tyto práce:

a)     1.N.P. a 2.N.P. – v učebnách se zapravují prostupy  a dokončují se opravy omítek po rozvodech ZT a EL instalací.

b)     tělocvična 1.N.P. –  provádí se úprava rozvodů ÚT

c)     1.N.P.   – osazují se zárubně pro dveře.

2)     Předpoklad dalšího průběhu stavebních prací :

a)     1.N.P. a 2.N.P. –  v chodbách budou provedeny násypy podkladních vrstev podlah na klenbách.

b)     1.N.P. a 2.N.P. – budou se provádět vrchní betonové mazaniny.

c)     v tělocvičně 1.N.P. se provede zavěšený podhled včetně osvětlení.

 

IMG_20190220_110149.jpgIMG_20190220_110156.jpgIMG_20190222_084634.jpg

IMG_20190220_110501.jpgIMG_20190222_084622.jpgIMG_20190222_084150.jpg