Horní menu

Rekonstrukce 14Týden od 25. 2. do 3. 3. 2019

Nejviditelnější změna - akustický strop v tělocvičně: po dokončení zakrytý fólií...

IMG_20190225_101238.jpgIMG_20190226_090740.jpgIMG_20190301_084236.jpg

Betonáž podlah zbývajících tříd, chodeb...

IMG_20190301_084040.jpgIMG_20190225_151720.jpgIMG_20190301_084046.jpg

Průběh výstavby : (kontrolní den č. 8 ze dne 1. 3. 2019)

1)     Zúčastněné strany dnešního dne provedly prohlídku stavby a konstatují, že se provádí tyto práce:

a)     1.N.P. a 2.N.P. – jsou dokončeny vrchní betonové mazaniny (kromě tělocvičny) a dokončují se opravy omítek.

b)     tělocvična 1.N.P. –  je dokončena úprava rozvodů ÚT a akustický podhled včetně osvětlení

c)     1.N.P.   – jsou osazeny zárubně pro dveře.

2)     Předpoklad dalšího průběhu stavebních prací :

a)     1.N.P. a 2.N.P. –  budou pokračovat drobné dokončovací práce.

b)     v tělocvičně 1.N.P. bude vybourána podlaha.