Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
27
Ředitelské volno - Stávka - Škola uzavřena (včetně jídelny a družiny)
28 29
Plavání III. + IV. třída
30 1
Plavání III. + IV. třída
2
Rozsvěcení vánočního stromu v Těšenově.
3
Rozsvěcení vánočního stromu v Horní Vsi
Rozsvěcení vánočního stromu v Horní Cerekvi.
4 5
Čerti ve škole.
6 7 8
Plavání III. + IV. třída
9 10
11 12 13
Škola v pohybu.
14
Etické dílny - IV. třída.
Etické dílny VIII. třída.
15 16 17
18 19 20
Vánoční divadlo.
Koncert ZUŠ.
21 22
Vánoční besídky.
23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuálně ze ZŠ Horní Cerekev > Školy zůstávají zavřené i od 2. 11. 2020

Školy zůstávají zavřené i od 2. 11. 2020 

V návaznosti na nová krizová opatření vlády ze dne 21.10. 2020 a ze dne 26. 10. 2020 se rozsah uzavřených a otevřených škol a školských zařízení nemění. „Školská“ krizová opatření zůstávají v platnosti.

 

V této souvislosti připomínáme:

Distanční vzdělávání

Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s povinnou školní docházkou, ZŠ, SŠ, VOŠ, konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky).

Tato forma výuky je kombinací A/on-line a B/off-line výuky. Žáci jsou tedy podle věkových kategorií vzděláváni jednak A/prostřednictvím platformy M-Teams a formou videokonferencí (počet hodin se zvyšuje s věkem dítěte/žáka) a B/zadáváním samostatné práce, jejíž správnost je kontrolována vyučujícím se zpětnou vazbou dítěti/žákovi. V zájmu vyváženosti distanční výuky na druhém stupni tvoří videokonference maximálně padesát procent času, které žák týdně stráví výukou. Učitelé zadávají samostatné práce jako závazné, ale i práce navíc jako nepovinné. O nevypracování zadaného povinného úkolu budete informováni prostřednictvím e-ŽK. 

Videokonference by neměly podle doporučení MŠMT v žádném případě kopírovat prezenční (běžný) rozvrh hodin ve škole, jsou stanoveny priority (Čj, M, cizí jazyk, ostatní předměty). On-line podporu a individuální konzultace žáků s SPU v dalším období rozšíříme také o podporu nadaných žáků a přípravu žáků deváté třídy na přijímací zkoušky. (Nepřehlédněte ucelené informace o přijímacím řízení pro letošní školní rok: https://www.zshornicerekev.cz/prijimaci-rizeni-2020_2021

Dále z manuálu MŠMT k distanční výuce:

Není úlohou rodičů dětí prvního stupně přebírat povinnosti školy a vzdělávat své dítě v domácích podmínkách. Naprosto postačí, když rodič doma dítěti vytvoří adekvátní podmínky pro práci (pracovní místo, potřebné pomůcky a materiály, klidné prostředí…), případně se ujistí, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem, a pokud tomu tak není, navede dítě, aby samo kontaktovalo učitele či se rodič sám s učitelem spojí.

Není rolí rodičů žáků druhého stupně probírat s dětmi látku, vysvětlovat učivo, opravovat úkoly. Je však vhodné, aby učitelé žádali rodiče o zpětnou vazbu, jak oni vnímají postoj dětí k vlastnímu vzdělávání, zda jsou děti motivované, zažívají úspěch, zda nejsou přehlcené, zbývá jim čas na zájmové aktivity a odpočinek a zda je komunikace ze strany školy dostatečná a srozumitelná.

Na základě Vámi vyplněného dotazníku o vybavení dítěte/žáka k distanční on-line výuce Vás oslovíme s nabídkou zápůjčky notebooků na základě smlouvy o zapůjčení.

Školní jídelny

Provoz školních jídelen není zakázán, ale se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření.

Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí od 14. října i nadále stejnými pravidly jako provoz restaurací.

Žáci mají nárok na dotovaný školní oběd (odběr do jídlonosičů výdejním okénkem): viz https://www.zshornicerekev.cz/skolni-jidelna, https://www.zshornicerekev.cz/uvod/obed-do-deseti-minut.

 

Všechna krizová opatření najdete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

 

Kdy se děti vrátí do škol?

Otázkou tak stále zůstává, kdy se tedy školy otevřou, a to alespoň pro část žáků. „V pátek řekneme, kdy to bude. Budeme jednat o nejbližším termínu,“ dodal končící ministr zdravotnictví. Záležet podle něho bude na datech z konce tohoto týdne.

 

***

Vážení rodiče, tuto situaci jsme si nikdo nepřáli, musíme se s ní však vypořádat s co největší efektivitou pro bezproblémový průběh a výsledek vzdělávání Vašich dětí. Ujišťuji Vás, že budeme průběžně řešit jakýkoliv Váš problém s výukou, bude-li to v našich možnostech a budeme-li o něm vědět. Otevřená a vstřícná komunikace v tomto období je velmi důležitou součástí celého vzdělávacího procesu.

Veškeré další upřesňující informace obdržíte od třídních učitelů obvyklou cestou.