Horní menu

Společný svátek učitelů a rodičůStejně jako každým rokem si i letos 28. března připomínáme narození Jana Ámose Komenského jako svátek všech učitelů. Letos však tento den patří i mnoha rodičům, kteří se v době distanční výuky doma věnují svým dětem mnohem více než v době běžné prezenční výuky. Za to tedy i Vám, milí rodiče, patří velké uznání a díky.

Připomeňme si život a význam "učitele národů" alespoň krátkým (tříminutovým) kresleným videem:

J. A. Komenský

Zajímavé čtení z historie života kantorského:

ŽIVOBYTÍ KANTORSKÉ

JAK palec.jpg

*28. března 2021 Den učitelů a mnoha rodičů*