Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Plánované akce

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuálně ze ZŠ Horní Cerekev > MŠMT doplnilo "manuál"

MŠMT doplnilo "manuál"Během dnešního dne byly na stránkách MŠMT zveřejněny změny a doplnění dříve vydaného Manuálu k provozu škol a školských zařízení od 1. září 2020. Vybíráme pro Vás nejdůležitější body, více pak v celém znění (odkaz v závěru článku).

Roušky – V budově školy či školského zařízení není povinnost nosit roušky. Povinnost nošení roušek by se však mohla vztahovat na pořádání hromadných akcí. Zavedení povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semaforu. V případě zařazení okresu do stupně pohotovosti II (oranžová barva), zavede příslušná krajská hygienická stanice povinnost nošení roušek ve společných prostorech škol a školských zařízení.

Platí pro žáky a zaměstnance,všem ostatním osobám (rodiče, návštěvy) doporučujeme při návštěvě školy ochranu dýchacích cest.

Hromadné akce - V případě škol a školských zařízení se bude jednat především o kulturní představení (např. školní představení, besídky), hudební představení, sportovní akce (soutěže) či o slavnosti (např. vítání žáků prvních ročníků s rodiči). V případě, že se škola či školské zařízení rozhodne hromadnou akci uspořádat, doporučujeme nastavit pravidla tak, aby se minimalizovalo riziko šíření nákazy (roušky, odstupy, počet účastníků).

Zákonný zástupce vyjádří souhlas s účastí svého dítěte na konkrétní plánované akci. Při přechodu naší lokality do jiné barvy semaforu plánované akce zrušíme nebo přesuneme na pozdější termín. 

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění - U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost ke všem žákům školy, bez tohoto potvrzení nesmíme žákovi s uvedenými příznaky umožnit vstup do školy. Podrobnosti v "manuálu". Spoléháme na individuální zodpovědnost všech rodičů, že nebudou posílat do školy děti s příznaky onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota). 

Distanční vzdělávání - Od 1. září se vzdělávání dětí/žáků vrací zpátky k prezenční formě, distanční způsob vzdělávání bude jen v případech, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků alespoň jedné třídy/oddělení. (Absence větší než 50%.)

Kroužky – nejsou zakázány, MŠMT doporučuje zvážit jejich realizaci a v případě, že kroužky realizovány budou, doporučujeme zvážit nastavení podmínek tak, aby se minimalizovala možnost přenosu nákazy (neměnit skupiny dětí, dodržovat všechna hygienická a jiná doporučení).

Zákonný zástupce vyjádří písemný souhlas s docházkou svého dítěte do kroužku před započetím činnosti kroužku. Složení členů kroužku bude v prvním pololetí neměnné, dále dle situace.

Družiny a školní kluby - ředitel školy by měl zvážit organizaci oddělení školní družiny či školního klubu tak, aby oddělení, popřípadě skupina byla tvořena žáky jedné třídy, popřípadě několika předem daných tříd.

Oddělení budou složena z předem daných tříd dle počtu přihlášených.

Výuka plavání – plavecký výcvik není zakázán nebo omezen, doporučujeme řídit se hygienickými a provozními pravidly uvedenými v manuálu.

Plavání pro třetí a čtvrtý ročník se uskuteční ve druhém plaveckém turnusu, bude upřesněno (začátek prosinec až leden).

Jídelny - doporučujeme neumožňovat samoobslužný výdej jídel, dále doporučujeme, aby příbory jednotlivě vydával pracovník školní jídelny.

Stravování bude probíhat postupně po skupinách/třídách ve dvou sektorech v jídelně za dodržování všech ostatních doporučených opatření.

Doporučení MŠMT z 26.8.2020

Další opatření (dezinfekce ploch a předmětů, hygiena rukou, časté větrání...) zůstávají v platnosti. Vše v aktualitě z 18.8.2020. Opatření budou přísnější, pokud se náš okres dostane do vyššího stupně ohrožení - semafor (stanovisko Krajské hygienické stanice je pro nás závazné).

program prvního dne