Horní menu

Historie x současnost 6Odborná učebna přírodovědy je poslední rekonstruovanou třídou ve druhém nadzemním podlaží. Stejně jako ostatní odborné učebny je koncipována pro 24 žáků a vybavena interaktivní tabulí, čtyřmi žákovskými pc stanicemi, vizualizérem a novými názornými pomůckami hlavně pro výuku prvouky a přírodovědy. Tato učebna je kmenovou třídou pátého ročníku. 

Učebna před rekonstrukcí

přírodověda 2.jpg

Současná odborná učebna přírodovědy

přírodověda 2.jpg

Merkur, Venuše, Země...

přda planety.jpg

Více fotografií:

 Odborná učebna přírodovědy