Horní menu

Týden od 30.3. do 3.4.2020Týden od 30.3. do 3.4.2020

Matematika 8. ročník

A plynule jsme se přehoupli do 3. týdne domácí výuky. Srdečně vás všechny zdravím, vydržte a bude i lépe! Minulým týdnem jsme opustili geometrické příklady a pověnujeme se výpočtům týkajícím se kruhu a kružnice – tedy obvodu a obsahu kruhu. Nejdříve opět praktická úloha.

Praktické cvičení: Vezměte si doma nějaký hrneček (podstava tvaru kruhu) a provázek. Provázek obmotejte kolem dna hrnečku a ustřihněte. Z další části provázku odstřihněte průměr podstavy hrnečku. Kolikrát musíte přiložit kratší provázek k tomu delšímu, abyste se dostali na jeho konec? Je to 3x a kousíček zbývá. Vyšlo vám totéž? Tímto jsme zjistili vztah mezi délkou kružnice a jejím průměrem… π = 3,14… Ludolfovo číslo

Do sešitu si nadepište:

Délka kružnice

Přečtěte si 52/2.1. a vzorce pro výpočet obvodu kružnice si zapište do sešitu.

Dále dle řešeného cv. 52/2.2. spočítejte 52/2.3. e), g)

Obsah kruhu

Přečtěte si 53/3.1. (odvození vzorce pro výpočet obsahu kruhu) a vzorec si opět zapište.

Dle řešeného 53/3.2. vypočtěte 53/3.3.b), e)

dle 54/6.1. proveďte 54/6.2.c)

 

Slovní úlohy na výpočet obvodu a obsahu kruhu

56/12, 56/15, 58/23

Ve škole bychom toho spočítali samozřejmě mnohem více, rovněž příklady s hlavičkou. Takže pokud by měl někdo chutˇ a sílu…je zde mnoho dalších cvičení.

 

Chemie 8. ročník

Tak co vy a názvoslovné koncovky? -ný, - natý, -itý, …

Tak schválně v pořadí VI., VIII., V., IV. Řešení: - ový, -ičelý, -ičný+-ečný, -ičitý

A jakpak jste si zopakovali názvy a značky prvků? K jejich procvičení vám zasílám v příloze pracovní list Chemické prvky ve větách. Kdo by v nich názvy prvků nenašel, je možno místo tohoto udělat jednodušší variantu PL Značky chemických prvků (Věřím, že těch bude jen menšina.) Pracovní listy si vytiskněte a řešení pište do nich. Pokud byste tu možnost neměli, nevadí – pak do šk. sešitu zapište pouze číslo věty (příkladu) a vedle vaši odpověď.

Do sešitu si zapište: Sulfidy (přečtěte str. 89 + poznámky - def., galenit, sfalerit)

Halogenidy (str. 90-91 – poznámky – def., halogenvodíky, chlorid sodný, bromid stříbrný)

 

Český jazyk

Kontrola práce JR 23.3.

1.v.jednoduchá, 2x ZSD

2.návštěvníci mohli obdivovat, konstrukce byly aktuální

3.mohli – návštěvníci, nejvýznamnější – předpona, významný

4.návštěvníci – 1., pán, vynálezů – 4., pán, Leonarda – 2., pán, let – 2., město,

konstrukce – 1. růže

5.padesát, pět set

6.vynálezů – PT, překvapivě – PUZ, nejvýznamnější – PKS

 

ÚKOLY na týden30. 3.– 3.4.

Procvičování VS – PS, str.28/2a

 

Určujeme větné členy:

Začni určovat od ZSD.

 

Nechlub se cizím peřím.

 

Z lišejníků získávají lidé důležité léčivé látky.

 

Lišejníky snášejí silné mrazy i úplné vyschnutí.

 

Já jsem vás tam neviděl.

 

Žena žádala o radu.

Zkontroluj po vypracování

Nechlub se cizím peřím. (ty), PŘ, PKS, PT

Z lišejníků získávají lidé důležité léčivé látky. PT, PŘ, PO, PKS, PKS PT

Lišejníky snášejí silné mrazy i úplné vyschnutí. PO, PŘ, PKS, PT PKS, PT

Já jsem vás tam neviděl. PO, PT, PUM, PŘ

Žena žádala o radu. PO, PŘ, PT

 

Dějepis

Připomínám opakování příští týden.

Připomínám M. D. Rettigovou.

 

Revoluce 1848 (str. 91–92)

Přečti si úvod + Francie + Švýcarsko

Do zápisu si podle učebnice doplň údaje z textu. Zápis – tisk a nalepení nebo přepsat do sešitu.

 

Revoluce 1848 = „Jaro národů“ – proč?

1.národy touží po liberalizaci (svoboda jedince, právo na práci a mzdu, podíl na moci, rovnost před zákonem, zrušení cenzu, tajné policie)

Cíle národů:

FR………………………………………………………………………………………………………………………...

N, It…………………………………………………………………………………………………………………………..

RA………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Francie

Král Ludvík Filip – podpora tajnou……………………………….a………………………………………,omezení

……………………………………………………………………………………………………………………………

Reformní bankety – jedná se o reformu volebního…………………………..

Po zákazu R banketů začíná v Paříži povstání poddaných, boje na barikádách.

Vyhlášena …………………………………………..,prezident……………………………………………………..

Ludvík Napoleon si nechal plebiscitem odsouhlasit velké………………………………..(uklidnil situaci)

Plebiscit mu odsouhlasil také titul ……………………………….,pak vládne do r. 1870 jako Napoleon III.

Plebiscit =……………………………………………………………………………………………………………………

 

Švýcarsko – dle učebnice (stručně)

 

Přírodopis

*Pracuj s učebnicí str. 45 -47 – Kožní soustava. Přečti si učivo v učebnici a do sešitu vypracuj:

1. Jaký význam má kůže.

2. Skládá se z těchto částí: obr. 57 Stavba kůže

3. Jaké buňky tvoří pokožku. Jaké jsou. Co je daktyloskopie.

4. Jak vznikají mozoly.

5. Kde vzniká a jaký význam má pigment/ melanin/.

6. Co obsahuje škára. Co vyrůstá ze škáry.

7. Proč se potíme.

8. Jaký význam mají mazové žlázy.

9. Kde se ukládá tuk.

10. Jak vzniká akné.

11. Jak pečujeme o kůži.

* Pracuj s PS – Kožní soustava – cvičení 1 a 2.

 

Zeměpis

*V atlase vyhledej nebo zjisti na internetu – vypracuj do sešitu:

1.Které plodiny se pěstují v tropech pro potřebu našeho domácího trhu.

2. Zjisti největší producenty sóji na světě.

3. V atlase vyhledej státy Evropy, které pěstují olivy.

4. Co je vanilovník, čirok a jamy.

5. Suroviny pro výrobu cukru.

6. Jak probíhá sběr kaučuku. Co je latex.

7. Bourec morušový je chován pro …. a kde……

8. Využití oslů, mulů a mezků. Kde hlavně.

9. Zjisti, které ryby patří mezi nejčastěji lovené a kde se loví.

10. Zjisti, kolik kyslíku vyrobí 1 strom za den,rok.

11. S jakými problémy se potýkají lesy na našem území, co je jejich příčinou.

12. Na kdy připadá Den vody.

13. Zjisti cenu vodného a stočného v H.C. a okolí? Jaká je V Pelhřimově.

 

Angličtina

Str. 48 – pokus se článek převyprávět svými slovy:

Str. 50

- přečti si text “Dylan’s plan”

- cvičení 1 b – doplň do sešitu:

Str. 51: Cvičení 5 a

V kalendáři máme uvedeno, co Smart Alec každý den dělá. Podle vzoru napiš věty v přítomném čase průběhovém.

Udělej si vlastní kalendář a popiš jednotlivé dny od pondělí do neděle. Jaké máš plány? Vše v přítomném čase průběhovém.

Vzor: On Monday I am learning for English.

 

Němčina

Str. 49 – Správné tvary slovesa fahren – doplň do vět cvičení 8 a přepiš do sešitu:

Odpověz na otázky:

Was möchtest du heute machen?

Möchte dein Vati zwei Autos haben?

Möchtest du schon in die Schule gehen?

Was alles kannst du machen?

Kannst du etwas kochen?

Kann dein Vati Gitarre spielen?

 

Str. 58 – přečti a přelož si článek Gitti und Lisa bei Oma und Opa.

 

Zopakuj si předložky se 3. pádem a skloňování podstatných jmen ve všech pádech se členem určitým.

M: der – des (e)s – dem – den

Ž: die – der – der – die

S: das – des (e)s – dem – das

 

Občanská výchova

1) Zkus se zamyslet a napiš alespoň tři formy, které může mít domácí násilí (jaké může mít podoby)

 

…………………………………………………………………………………………………………………

2) Znáš nějaké možnosti, kam se obrátit pokud bys byl(a) svědkem nebo obětí domácího násilí?

Pokud neznáš, tak vyhledej na internetu a dvě napiš.

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

3) Vyjmenuj tři další situace (kromě domácího násilí), které pro nás mohou být zdrojem ohrožení.

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………..