Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2
Záchranná služba v VIII. třídě
3
Matematická olympiáda - kat. Z6 - Z8 - Okresní kolo v Pelhřimově
4 5 6 7
8 9 10
Zápis do první třídy - od 13:30 do 17:00
Dějepisná olympiáda - Krajské kolo v Pelhřimově
Exkurze do Terezína - VII. + VIII. třída
11 12
Přijímací zkoušky na střední školy
13 14
15
Přijímací zkoušky na střední školy
16 17
Třídní schůzky II. až VIII. ročník - od 15:30
18 19 20 21
22 23 24 25 26
Dopravní soutěž - školní kolo
27 28
29
Úřad práce Pelhřimov - VIII. třída
30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuálně ze ZŠ Horní Cerekev > K nástupu dětí od 12. dubna - rotační výuka 1. stupeň

K nástupu dětí od 12. dubna - rotační výuka 1. stupeňV pondělí 12. 4. 2021 nastane dlouho očekávaný den, kdy se vrátí první děti do školy. Otevření škol bylo postaveno tak, že buď bude rotační výuka za určitých podmínek nebo výuka nebude. Mezi tyto podmínky patří mimo jiné i testování antigenními testy „LEPU“ dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. I když názory na testování jsou různé, škola je povinna zajistit testování v co nejlepších podmínkách. V naší škole jsou připraveny tři testovací místnosti v přístavbě školy, ze kterých se děti po testování přesunou do „svých“ tříd, kde se budou učit. Během testování je zajištěna přítomnost dvou až tří dospělých osob, které budou dětem s testováním pomáhat. Odpovědi na nejčastější otázky k testování jsou na  https://testovani.edu.cz/pro-rodice, kde je i podobná sekce pro děti. Věnujte prosím pozornost i přílohám pod tímto článkem (mimořádná opatření vlády, testování apod.).

Provoz školy od 12. 4. 2021: (ve škole 1., 2. a 5. třída)

*ranní družina pro 1. a 2. třídu od 6:30 – vždy v pondělí a ve čtvrtek vstup do školy od Kamenného Vrchu, testování v učebnách Hv/1. třída a Vv/2. třída, při negativním výsledku přesun přes šatny do družiny, kde pod dohledem děti vyčkají, až se otestuje jejich celá třída a pak přecházejí do svých tříd v hlavní budově. Každé úterý, středu a pátek vstup do školy žákovským vchodem do šaten jako obvykle. (Při pozitivním výsledku testu Vás neprodleně kontaktujeme, dítě se nemůže účastnit výuky ve škole. Více podrobností v přílohách.)

Nejnovější aktualizované informace ke školství (k 8.4.2021) zde: https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi .

*příchody ostatních/nedružinových dětí z 1. třídy v 7:05, z 2. třídy v 7:15, z 5. třídy 7:25. Další pobyt ve škole obdobný ranní družině – v pondělí a ve čtvrtek (od Kamenného Vrchu) testování v učebnách Hv (1.tř.), Vv (2.tř.) a v gymnastickém sále (5. tř.). Zajištěn dohled a pomoc dospělých osob při testování.

*obědy – všechny děti, které se stravovaly ve školní jídelně, mají oběd přihlášený, případné přihlášky a odhlášky řešte prosím na tel. číslech 606 624 909 a 724 916 649 nebo na mailové adrese reditel@zshornicerekev.cz (po dobu nepřítomnosti vedoucí ŠJ).

*časy obědů: 1. tř. od 11:20, 2. tř. od 11:40, 5. tř. od 12:00, pak děti přechází do družiny nebo domů (Vyzvedávání/posílání dětí řešte prosím s třídními učiteli nebo vychovateli školní družiny jako obvykle.)

*v týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2021 děti ze 3. a 4. třídy pokračují v distanční výuce

*obědy dětí na distanční výuce do jídlonosičů od 12:10 do 12:30, pro dospělé strávníky stále od 10:00 do 11:00

*v týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 3. a 4. třída prezenční výuka ve škole; (1., 2. a 5. třída budou mít distanční výuku)

*ochrana dýchacích cest respirátorem nebo zdravotnickou rouškou, dezinfekce rukou, udržování odstupu a homogenita výukových skupin je samozřejmostí

Škola je na příchod žáků po všech stránkách připravena tak, aby zde bylo pro děti zcela bezpečné prostředí. Žádám Vás, abyste v zájmu hladkého a plynulého průběhu testovacích pondělků a čtvrtků oznámili na mail reditel@zshornicerekev.cz, kdo z Vás bude mít zájem se testování se svým dítětem zúčastnit (1. a 2. třída), nebo kdo naopak své dítě do školy z důvodu nesouhlasu s testováním nepošle. Tyto informace jsou pro nás důležité k nastavení optimálního vzdělávacího procesu v těchto nelehkých dnech. Podmínkou Vaší účasti na testování Vašeho dítěte je Váš bezpříznakový stav a nenařízená karanténa nebo izolace. Děkuji za pochopení, Mgr. Vítězslav Skopal.

Přílohy:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx.pdf

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů.pdf

MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._.pdf

MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021.pdf

tabulka-faze1.pdf

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

 

Dodatek k testování (z MO MZCR):

Podmínka testování se považuje za splněnou, pokud osoba/dítě doloží, že

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění  COVID-19,  uplynula  u    doba  izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo  RT-PCR  testu na  přítomnost  viru  SARS-CoV-2,  které  nejsou  starší  48  hodin,  a které   byly   provedeny   poskytovatelem   zdravotních   služeb   podle   aktuálně   platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo

c) má vystavený  certifikát  Ministerstva  zdravotnictví ČR  o  provedeném  očkování  proti onemocnění   COVID-19,   a   od   aplikace   druhé   dávky   očkovací   látky   v případě dvoudávkového  schématu  podle  souhrnu  údajů  o  léčivém  přípravku  (dále  jen  „SPC“) uplynulo  nejméně  14  dní,  nebo  od  aplikace  první  dávky  očkovací  látky  v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Připomínka 1: (vyjádření z Kraje Vysočina po konzultaci s KHS)

Na základě dotazů k možnosti testovat děti/žáky antigenními testy, které si donesou rodiče sdělujeme následující:

Na základě telefonického vyjádření KHS tyto testy nelze používat.

(Mimořádném opatření č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN z 6.4.2021 – bod I. b) - viz odkaz výše: 

b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve čl. II stanoveno jinak.)

Připomínka 2: (ze stránek https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy)

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno?

Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.