Horní menu

Nauč se hrát na hudební nástroj„Co Čech, to muzikant…“

Abychom zůstali tomuto odkazu našich předků věrni a nepropadli zcela umělé zábavě s technickými vymoženostmi, nabízíme ve škole také výuku hry na klavír, housle, zobcovou flétnu, elektronické klávesové nástroje a výuku zpěvu. Možnost výuky pro všechny ročníky opět od září 2016.

Více informací: ředitel školy (724 916 649) nebo přímo vyučující (Mgr. Jaroslava Hanušová a Iva Karašová) každou středu od 13 do 17 hodin v učebně hudební výchovy v přístavbě školy.

„Kdo umí – hraje, kdo neumí – hraje si … na mobilu“