Horní menu

PLES 20169. reprezentační ples základní školy

Školní ples se za devět let stal nedílnou součástí činnosti školy a soudě podle návštěvnosti a ohlasů na něj i oblíbenou kulturní akcí. Již devátá IX. třída J ve spolupráci s osvědčeným plesovým týmem zaměstnanců školy připravila pěkný večer, tentokrát tematicky zaměřený na zdravý pohyb. Jsme jediným plesem ve městě, který si programově vystačí s vlastními „zdroji“, což na druhé straně znamená velké množství práce navíc. Všem, kteří se na přípravách i průběhu plesu podíleli, patří opravdu velký dík (máme tým,kde každý plní své úkoly pod vedením Hanky Machalové), stejně jako všem sponzorům, návštěvníkům plesu a v neposlední řadě městu Horní Cerekev za bezplatné poskytnutí kulturního domu a paní Zíkové za pochopení předplesového nácviku v sále KD.

Na fotografiích si připomeňte příjemnou atmosféru onoho sobotního večera, předtančení, šerpování, taneční a pěvecká vystoupení, nahlédněte i do příprav této velké akce…                                                (vs)

 

Přidáno album do fotogalerie.